Forside / Tjenester / Data og innsikt

Data og innsikt: Vi gir deg innsikten du trenger for å ta de riktige beslutningene.

Hva er det riktige neste steget? Hvordan når du målene du har satt for din bedrift? Bestill en analyse fra vårt data- og innsiktsteam eller la oss bidra som en del av ditt markedsteam og sikre at du jobber datadrevet.

Alternativer til Google Analytics

Google sitt webanalyseverktøy Universal Analytics avvikles fra 1. juli 2023. Hvilket verktøy du bør erstatte det med kommer an på flere forhold. Vi hjelper deg å vurdere hvilket verktøy som gir deg innsikten du trenger for å ta gode beslutninger. Vi bistår også med implementering og gir deg kompetanseløftet du trenger for å utnytte potensialet i verktøyet. 

Alternativer til Google Analytics (Universal) er blant annet Piwik Pro, Matomo, Google Analytics 4, HubSpot, Adobe Analytics, Fathom og Plausible.

Kompetansemiljø som utvikler din datastrategi

Synlighet har et av Norges beste miljøer innen webanalyse og er både Google Analytics Partner, Piwik Pro partner og HubSpot Partner. Alle våre analyseeksperter har individuelle sertifiseringer innen webanalyse. Dette er et viktig kvalitetsstempel, men aller viktigst er erfaringen vi besitter etter å ha jobbet med mange ulike bransjer og utfordringer.

Ta kontakt for en prat om valg av analyseverktøy og datastrategi

Her er noen av analysene vi ofte gjør for bedrifter

Dagens tilstand og potensial i digitale kanaler

Hvor er det du gjør det bra i dag og hvilke områder har du forbedringspotensial på? Vet du hvilke styrker og svakheter du har sammenlignet med andre aktører i bransjen? Vi kan hjelpe deg med å avdekke dagens digitale tilstand og komme med konkrete anbefalinger på hvor vi mener du har størst potensial for å sikre videre vekst i din bransje.

Målgrupper

Har du kontroll på hvem målgruppen din er og hvilket bruksmønster de har på nett?

Dersom du kjenner til kundenes adferd kan du målrette markedsføringsinnsatsen din deretter. En målgruppeanalyse gir innsikt i hvem eksisterende kunder og potensielle nye kunder av virksomheten er. Med hjelp av godt datagrunnlag og riktige analyser kan du få en bedre forståelse for kundegruppen din, finne ut hvilke målgrupper du burde satse på og få innsikt i hvordan du burde optimalisere brukeropplevelsen på nettstedet.

Nettsiden

Hvor effektiv er nettsiden din? Hvordan bør den forbedres for å nå de målene du har satt deg?

I Synlighet er vi brennende opptatt av å skape resultater. Resultatene skaper vi gjennom testing, måling, analyse og endring. Vi gjennomfører en helhetlig analyse av nettstedet ditt hvor vi tar utgangspunkt i den trafikken du allerede har, identifiserer problem- og forbedringsområder, og gjør endringer som gjør nettstedet ditt mer lønnsomt i form av økt konverteringsgrad og høyere verdi på for eksempel handlekurven.

Konkurrenter

Hvem er konkurrentene dine og hvordan kan du vinne over dem?

Mange vet nok hvem hovedkonkurrentene sine er, men du kjenner ikke nødvendigvis til alle konkurrentene du har. Er konkurransen annerledes på nett og har du de samme konkurrentene i alle kanaler og flater?

Det er viktig å være bevisst på hvem konkurrentene dine er og hvordan de forsøker å vinne over deg i ulike digitale kanaler. Gjennom en konkurrentanalyse kan vi hjelpe deg med å finne svar på hvem konkurrentene dine er, hvilke strategier, resultater og konkurransefortrinn de har og hvordan de presterer sammenlignet med deg. Basert på analysen kan vi også hjelpe deg med konkrete tiltak du kan gjøre for å forbedre egne aktiviteter og beskytte deg selv mot potensielle nye trusler.

Søkeordsanalyse

Vet du hvilke ord målgruppen din bruker for å finne dine tjenester eller produkter? Eller bruker dere i dag et språk som er preget av interne begreper og fagterminologi?

Vi hjelper deg å få oversikt over hva dine potensielle kunder søker etter når de er på utkikk etter det du tilbyr og hvordan du kan bruke denne innsikten til å optimalisere nettstedet ditt.

Markedsanalyse og diagnose av ditt marked i digitale kanaler

Hvilke markedstiltak er riktige i den situasjonen vi er i nå? Hva gjør kundene dine, og hva gjør konkurrentene? En markedsrapport vil gi deg innsikt og bedre beslutningsgrunnlag i en usikker tid.

Analysen vil ta for seg:

  • Hvordan utvikler markedet seg, uttrykt gjennom søketrender
  • Hva gjør konkurrentene dine?
  • Siste trender i markedet - hva skjer på nett?
  • Anbefalte tiltak - effekt på kort sikt
    (beste tuning av eksisterende annonsering og aktiviteter)
  • Anbefalte tiltak - effekt på lang sikt
    (svakheter og forbedringspotensialer med nettsted, organisk rangering m.m.)

Les mer om data og innsiktsarbeid på Synlighetsbloggen: