Forside / The Nordic CMO Survey

The Nordic CMO Survey

The nordic cmo survey cover

Om The Nordic CMO Survey

The Nordic CMO Survey kartlegger hvilke investeringer nordiske markedssjefer gjør i dag for å sikre fremtidig vekst. Undersøkelsen er en temperaturmåler på hva nordiske markedssjefer tenker og gjør, her og nå. Den gir deg som er ansvarlig for markedsarbeidet tilgang til hvilke antakelser og tilpasninger andre i samme rolle har gjort, og planlegger å gjøre.

Undersøkelsen gjennomføres av Synlighet i samarbeid med Kampanje i Norge, Resumé i Sverige og Dansk Markedsføring i - ja, Danmark. 

The Nordic CMO Survey 2024 - Hva sier nordiske markedssjefer i 2024

The Nordic CMO Survey 2024 nedlastning av rapport

Hva har de Nordiske markedssjefene tro på? Hva prioriterer de? Innsikten får du i The Nordic CMO Survey 2024-rapporten!

 • Det er en økning av CMOs som er optimistiske med tanke på nasjonal økonomi i 2024 sammenlignet med 2023. Spesielt svenske CMOs er betydelig mer optimistiske enn i fjor.
 • I 2024 er det færre CMOs som er bekymret for lavkonjunktur, synkende forbruk og endringer i forbrukeradferd sammenlignet med 2023. B2C-bedrifter er mer bekymret enn B2B-bedrifter. Det er flere som uttrykker bekymring for nye konkurrenter.
 • Det er en signifikant økning i antall bedrifter som har definerte og tallfestede markedsføringsmål – fra 35% i 2023 til 41% i 2024.
 • Færre planlegger å ansette - 40% av markedssjefene sier de ikke har planer om å ansette flere i markedsavdelingen kommende år. Det er en stor økning fra i fjor.
 • Bruk av AI har økt mye – fra 48% i 2023 til hele 82% i 2024. Det er økning i alle land, men Norge har størst økning fra 42% i 2023 til 80% i 2024. Nesten 9 av 10 tror at AI vil få betydning for tekstproduksjon.
 • Bedrifter som har tatt i bruk AI vokser i større grad enn de som ikke har tatt i bruk AI, og de planlegger å ansatte kommende år.
 • 70% av CMOs mener byrå bør få betalt for arbeidet som legges ned i et anbud. I Norge er det mange færre som er positive til å betale (56%) sammenlignet med Danmark (85%) og Sverige (86%).
 • Flertallet av CMOs fra alle tre land foretrekker å investere mellom 10% og 25% av markedsbudsjettet i byråtjenester. Danmark har høyest andel som synes det er fornuftig å investere under 9% (34%), sammenlignet med Norge (19%) og Sverige (24%).
 • De norske markedssjefene er minst viktige. De har betydelig mindre ansvar, og kun 60% av dem er del av bedriftens ledergruppe.
 • Hele 70% av bedrifter som lykkes i stor grad bruker AI daglig i markedsføringsarbeid, sammenlignet med 62% av bedrifter som lykkes i mindre/noen grad.
 • I 2024 er det flere investeringsområder som skiller bedrifter som lykkes i stor grad fra dem som lykkes i noen/liten grad. De som lykkes i stor grad investerer fremdeles i innsikt og analyse og har økt satsingen på merkevarebygging. Det som er nytt i 2024 er at de også i større grad har investert i ny og bedre teknologi, økt kompetanse blant de ansatte og laget nye kreative konsepter og kampanjer.
 • Bedrifter som lykkes har en tydelig identitet og profil som er førende for alt kommunikasjonsarbeid, og investere mer i markedsføring når bedriften opplever nedgang.


Få tilgang til rapporten fra 2024

Rapporten er tilgjengelig for medlemmer av Synlighets fagnettverk, og sendes ut via epost til alle som mottar vårt nyhetsbrev. Bli en del av Synlighets fagnettverk ved å fylle ut skjemaet under. Da får du tilsendt hele rapporten på epost. I tillegg får du invitasjon til fagtreff, webinarer og nyttige artikler om markedsføring. 

Ja, send meg The Nordic CMO Survey 2024-rapporten

Ønsker du innsikten presentert for din bedrift? Ta kontakt med Trine Malde, ansvarlig for The Nordic CMO Survey, eller send mail til kontakt@synlighet.no. Presentasjonen passer spesielt godt for markedsteam, ledergrupper eller bransjeforeninger som ønsker økt kompetanse og innsikt om hvordan markedsførere og bedrifter kan ta nye steg mot videre vekst.

Medieoppslag