Forside / Blogg / Hva er Performance Marketing?
Skrevet av: Lars Johanson

Hva er Performance Marketing?

Dato publisert:

16.08.16
I Stock 86263221 MEDIUM MDTXT UTENBLUR

Du har sikkert hørt om performance marketing, men du er kanskje litt usikker på hva det er? Det finnes mange ulike tolkninger, men her skal du få en kortfattet forklaring av Synlighet sitt syn på performance marketing, også omtalt som resultatbasert markedsføring.

Performance marketing er en arbeidsmetode som er basert på målbar markedsføring der resultatene styrer aktiviteten. Det er en måte å tenke markedsføring på som går på tvers av det vanlige skillet mellom medier, kanaler, formater og prismodeller.

Huff - det var en tung forklaring. Det blir lettere å forstå hvis du ser nærmere på fire egenskaper som definerer en markedsaktivitet som "performance marketing":

Performance marketing består av følgende

1. Detaljert målretting og segmentering

Performance marketing, også omtalt som resultatbasert markedsføring, skal være det motsatte av massekommunikasjon. Ideelt ønsker du å treffe hver enkelt forbruker med et individuelt tilpasset budskap. Det betyr at performance marketing-kampanjer gjerne er splittet opp i små segmenter.

Du kan for eksempel splitte opp ads-kampanjene dine i mange små annonsegrupper med tilpassede annonsetekster, eller målrette Facebook-kampanjene dine mot mange ulike målgruppesegmenter - for eksempel kvinner vs. menn, ulike aldere, ulike geografiske områder etc.

2. Presis måling av konkrete resultater

Performance marketing forutsetter at du har tilgang på data, og utnytter dataen for å øke effekten av markedskampanjene. Denne dataen bør omfatte konkrete og håndfaste størrelser, som klikk, salg, og registreringer, heller enn antagelser, oppfatninger og følelser.

Datainnsamlingen er avhengig av at markedsbudskapet gir mulighet for respons eller en form for målbar handling. En handling kan være visning av en video, nedlasting av nyttedokument, klikk på en knapp, utfylling av kontaktskjema, kjøp eller lignende.

3. Kontinuerlig testing og optimalisering

Performance marketing handler om å gjøre systematiske forbedringer for å oppnå stadig bedre resultater. Dette innebærer at det meste av arbeidet legges ned etter at en kampanje er startet. Først da kan du teste, analysere, justere og tilpasse budskapet, målrettingen og kostnadene etter de resultatene som skapes.

Dagens markedsfører er altså analytisk anlagt og jobber med et høyt arbeidstempo. Du bør være glad i å teste og være nysgjerrig på resultatene om du vil jobbe med performance marketing.

4. Fleksibel budsjettering

Performance marketing forutsetter at innsatsen bestemmes av resultatene, ikke av faste budsjettrammer. Du velger et nivå å starte med, og så ekspanderer du så lenge kampanjen er lønnsom. Ressursene som legges ned i arbeidsinnsats og mediekjøp, bør være koblet til inntektsbudsjettet heller enn kostnadsbudsjettet.

Hvorfor bør du benytte performance marketing?

Performance marketing er en kostnadseffektiv måte å jobbe på. Den skiller seg fra “tradisjonell” markedsføring, hvor du har et markedsbudsjett, planlegger en kampanje og krysser fingrene for at du får mest mulig igjen for investeringen. Performance marketing handler derimot om å optimalisere markedsføringsaktivitetene underveis, og jobbe med konkrete mål i siktet.

For å lykkes med performance marketing, er det avgjørende med høy arbeidsinnsats, analyser og raske iterasjoner av endringer. Med grundig arbeid i bunnen vil pilene sakte, men sikkert, peke oppover.

Håper blogginnlegget stimulerer deg som markedsfører til å jobbe mer resultatorientert og mer målrettet med dine markedsaktiviteter.

Ta kontakt med en av Synlighets eksperter for hjelp med performance marketing.