Forside / Tjenester / Ditt CRO-byrå i Oslo, Bergen, Trondheim og Malmö

Velg et byrå som inkluderer CRO i strategien

Synlighet hjelper deg å effektivisere nettstedet ditt slik at du når målene du har satt.

Byrå som tar CRO på alvor

Synlighet er brennende opptatt av å skape resultater. Resultatene skaper vi gjennom testing, måling, analyse og endring.

På et gjennomsnittlig nettsted ligger konverteringsraten, altså hvor mange som gjør det du ønsker de skal gjøre, på ca 2 prosent. Stemmer dette for nettstedet ditt, så vil det si at 98 prosent av brukerne dine ikke gjennomfører den handlingen du ønsker at de skal gjøre.

Konverteringsoptimalisering innebærer å jobbe strategisk med å øke denne andelen. Vi tar utgangspunkt i den trafikken du allerede har, identifiserer problem- og forbedringsområder på nettstedet, og gjør endringer som gir positiv effekt i form av økt konverteringsrate og høyere verdi på for eksempel handlekurven.

Få hjelp av et dyktig CRO-byrå

Dette kan vi hjelpe deg med:

  • Identifisere konverteringsmål som er riktige for ditt nettsted
  • Webanalyse av ditt nettsted fra et konverteringsperspektiv
  • Analyse av brukeradferd ved hjelp av blant annet heatmaps, clickmaps og scrollmaps
  • Lage hypoteser som kan testes
  • Oppsett og gjennomføring av AB-tester
  • Analyse av testresultater og hjelp til implementering

Som byrå oppnår vi bedre resultater daglig for våre kunder ved å teste viktige elementer på deres nettsteder. Les mer om hva konverteringsoptimalisering er her.

La et CRO-byrå gjøre A/B-testingen for deg

A/B-testing gjør det mulig å teste en endring på et nettsted før man faktisk publiserer endringen for alle besøkende. Med gode testverktøy kan man (helt uavhengig av publiseringsløsningen din) lage en ny versjon av en side hvor det er gjort én eller flere endringer. Man veksler så mellom å vise den originale og den nye versjonen av siden til besøkende. Når man har samlet nok data og kåret en vinner, implementeres eller forkastes endringene. Prosessen gjentas kontinuerlig med stadig mer effektive nettsider som resultat.

Les mer om hvordan vi jobber med A/B-testing her.