Forside / Blogg / Hva er søkemotoroptimalisering (SEO)
Skrevet av: Øystein Opperud

Hva er søkemotoroptimalisering?

Dato publisert:

02.10.19

Dato oppdatert:

05.04.23
Hva er søkemotoroptimalisering seo

Dette er søkemotoroptimalisering (SEO)

Søkemotoroptimalisering (SEO) er en samling metoder som brukes til å skape synlighet på nett. SEO handler om å overbevise søkemotorene om at dine nettsider er de mest relevante for brukere som søker informasjon om et produkt eller en tjeneste du tilbyr.

Søkemotorer som Google er en av de viktigste kildene til trafikk for enhver nettside, alt fra kjøpeklare kunder, til de som er tidlig i kundereisen og på informasjonsjakt.

Bedrifter som forstår dette får så mye som 75 % av trafikken til siden sin fra søkemotorer.

Undersøkelser viser også at søkemotorer er viktigste informasjonskilde sluttbrukeren forholder seg til, før de bestemmer seg for hvilket produkt eller tjeneste de skal kjøpe*.

Førsteplass i det organiske søket er utrolig verdifullt, fordi det bringer mange potensielle kjøpeklare kunder inn på nettsiden din. Derfor er det også en krevende oppgave å vinne førsteplassen.

For å vinne konkurransen i søkemotorer må du:

  • Forstå hva målgruppen din ønsker å oppnå i hvert ledd av sin kundereise, og tilby riktig informasjon til riktig tid, som også er optimalisert for at søkemotorene skal favorisere det.
  • Lage en nettside som er brukervennlig og teknisk tilpasset, slik at brukerne og søkemotorene enkelt klarer å finne og navigere siden.
  • Skape tillit til den besøkende, ved å ha en seriøs profil.


Arbeidet for å oppnå alt dette kalles søkemotoroptimalisering (SEO).

Slik blir du en autoritet i Google

Synlighet har jobbet systematisk med søkemotoroptimalisering i mange år. Vi har derfor opparbeidet oss gode rutiner og erfaringer som vi drar nytte av når vi hjelper våre kunder å bli synlige på nett.

Slik jobber vi i korte trekk med SEO:

1. Søkeordsanalyse

En søkeordsanalyse legger grunnlaget for resten av innholdsarbeidet på nettsiden, og er strategisk viktig at gjøres korrekt. Vi overfører markedskunnskap til søkeordsverktøy, og bruker innsikten til å avdekke hvilke ord og uttrykk målgruppen bruker når de er på vei til å kjøpe av dere.

Dette definerer retningen i alt innholds- og strukturarbeid videre på nettsiden.

Les også: dette er en søkeordsanalyse

2. Teknisk gjennomgang

At nettsiden din er rask nok, sikker, mobiltilpasset og har en lang rekke andre elementer på plass, er en viktig forutsetning for at nettsiden skal være brukervennlig. En teknisk gjennomgang er også viktig for at Googles robot skal finne frem til, og forstå innholdet på siden din.

Våre tekniske SEO rådgivere oversetter innsikten vi henter frem med verktøy, til tiltak for å skape en god teknisk nettside, som ivaretar brukernes forventninger i en digital hverdag.

3. Optimalisering av nettstedet

For å vinne konkurransen i søkeresultatet for dine viktigste søkeord, er det sentralt at nettstedet har riktig og godt innhold på viktige landingssider. Vi bruker innsikten fra søkeordsanalysen til å produsere innhold som svarer på de spørsmålene vi vet at målgruppen har.

Vi avgjør også strukturen på nettsiden, som forteller oss hvor alt innholdet bør ligge for å være enklest mulig å finne.

4. Ekspertise, Autoritet og Tillit (E-A-T)

En viktig dimensjon er hvilken tillit du klarer å vinne fra brukerne. Internett er full av nettsider som forsøker å lure penger fra folk, og da er det viktig å løfte frem alt som viser at du er en seriøs aktør. Google bruker E-A-T til å vurdere om en aktør har gode hensikter og er riktig kilde til informasjon, som de skal putte fremst i søkeresultatet.

5. Blogg og deling av innholdet

Når nettsiden er optimal, er det fortsatt et stykke å gå for å fortjene førsteplass på alle viktige søkeord.

Å ha riktig innhold på produkt- og kategorisider er ikke nok alene. Du trenger også å ha innhold som dekker flere lag, hvor du går dypere i problemstillinger som er knyttet til det produktene eller tjenestene dine gjør for kunder. Dette er innhold som må skapes og holdes vedlike på løpende basis.

Det er også slikt innhold som oftest blir delt på andre nettsider eller i sosiale medier. Slike delinger er viktige for å få lenker til nettsiden, som er en viktig rangeringsfaktor. I tillegg til at det bringer trafikk fra nye kilder.

Hva koster SEO?

Fordi SEO er et komplisert felt finnes det ingen standardpakker som passer for alle. Vi anbefaler ofte å starte med en workshop eller en grundig statusanalyse, for å kartlegge mulighetene, se hvor skoen trykker, og hvilke tiltak som vil gi størst effekt.

Hele veien har vi fokus på kompetansebygging og kunnskapsoverføring, fordi SEO er et langsiktig og kontinuerlig arbeid som berører dem som arbeider med nettstedet. Derfor vil det i mange tilfeller være nyttig å ha en løpende avtale der vi vurderer neste tiltak sammen med deg.

Få hjelp til søkemotoroptimalisering

Søkemotoroptimalisering handler mest om å gjøre nettstedet ditt brukervennlig. Men fordi Google ikke er et menneske, er det en del ting man må være klar over.

Vi holder jevnlig kurs i SEO. Sjekk ut neste SEO-kurs her og meld deg på.