Forside / Blogg / Slik lager du en søkeordsanalyse - gratis SEO-mal
Skrevet av: Oda Vedlog Kveen

Slik lager du en Søkeordsanalyse + gratis SEO-mal

Dato publisert:

27.08.20

En søkeordsanalyse skal hjelpe deg å få oversikt over hva dine potensielle kunder søker etter når de er på utkikk etter det du tilbyr. Bruker du feil begreper, altså andre begreper enn kundene dine, mister du kunder til konkurrenter. Ikke gå glipp av denne trafikken, kun fordi du bruker feil søkefraser på nettsiden din!

Google søk resultat

Startsiden til nettsiden din er i mange tilfeller et blankt søkefelt i Google. For å sikre at potensielle kunder finner siden din, er en søkeordsanalyse en svært god begynnelse og en viktig del av arbeidet med søkemotoroptimalisering.

Begynn med deg selv

Det er lite vits å rangere høyt i Googles søkeresultat, dersom du ikke tilbyr det brukeren er ute etter. Begynn derfor med deg selv og din bedrift. Hva er dine viktigste tjenester eller produkter?

Det fiktive firmaet Vaktmesteren AS tilbyr tjenestene snømåking, grøftegraving, utleie av container og henting av søppel. Det er dette som er firmaets viktigste inntektskilder og da bør det også være disse tjenestene som blir viet mest oppmerksomhet i arbeidet med å få en høyere rangering i Google.

Traktor snømåking

Hvilket innhold har du på nettsiden din?

Skritt to er å ta en titt på selve nettstedet ditt. Hvilke sider har du i dag som landingssider for disse tjenestene? Må det opprettes nye sider? Vaktmesteren AS trenger minimum én landingsside for hver av tjenestene:

 • Snømåking
 • Grøftegraving
 • Utleie av container
 • Henting av søppel

Hvilke søkefraser bruker kundene dine?

Neste steg består i å kartlegge hva dine potensielle kunder søker etter for å finne tjenestene du tilbyr. Bruker folk de samme begrepene som deg for å få hjelp til å måke snø? Eller dersom de ønsker å leie en container?

Mange blir vant til å bruke eget fagspråk, som mannen i gata ikke kjenner til. Ikke mist kunder på grunn av vanskelig språk!

For å finne frem til hva kundene dine søker på, finnes det ulike verktøy og fremgangsmåter. Start gjerne med en idémyldring sammen med dine kollegaer og sett deg inn i kundens posisjon. Skriv ned alt du kommer på slik at du kan undersøke søkeordene videre når du går i gang med søkeordsanalysen.

Google Auto Fill kan gi deg en pekepinn på vanlige søk. Start å skrive et ord, så kommer Google med forslagene.

Auto Fill

Verktøy for søkeordsanalyse

Etter at du er ferdig med idémyldring, er du klar for selve søkeordsanalysen.

Det finnes hundrevis av verktøy du kan bruke til å for eksempel finne søkevolum for de ulike søkeordene. Noen verktøy finner også forslag til relaterte ord og synonymer. Under beskriver vi en del verktøy du kan bruke helt gratis fra Google.

Verktøy for søkeordsanalysen:

 • Google Analytics og internsøk
 • Google Ads-statistikk
 • Søkeordsplanleggeren
 • Google Søketrender
 • Google Search Console

Internsøk gjennom Google Analytics

Gjennom internsøket på nettsiden din, kan du få innsikt i hva brukerne dine er ute etter. De fleste som bruker internsøket på en nettside, har brukt andre metoder først. Internsøk er ofte siste utvei. I Google Analytics kan du se akkurat hvilke søkefraser kundene dine bruker.

 1. Gå inn i Analytics-kontoen
 2. Klikk på Atferd
 3. Nettstedssøk
 4. Søketermer

Bruk denne statistikken som utgangspunkt for videre research.

Søkefraser og klikk på Ads-annonser

Har du en Ads-konto som du bruker for å annonsere i Google, så kan du finne ut hvilke søkefraser, som ble brukt når noen klikket på annonsene dine.

 1. Gå inn i Ads-kontoen
 2. Klikk på søkeord
 3. Søketermer
 4. Sorter på antall klikk for å vise mest brukte søkefraser

Søkeordsanalyse Ad Words

Her finner du eksakte søkefraser, som også kan avdekke informasjonsbehov kundene dine har. Kanskje finner du søkefraser som "hvor mye koster snømåking" eller "hva slags søppel kan hentes".

Søkeordsplanleggeren i Google Ads

Søkeordsplanleggeren, som du finner inne i Google Ads-kontoen din, er et veldig nyttig verktøy for å finne søkeordene som potensielle kunder bruker. Søkeordsplanleggeren gir deg både innsikt i søkevolum og forslag til andre relevante søkefraser.

Legg inn ett eller flere søkeord i Søkeordsplanleggeren, for eksempel "containerleie". Da viser verktøyet forslag til varianter av søkeordet «containerleie»:

Søkeresultat

Vi ser at søkefrasen "containerutleie" har 1000 søk hver måned. Søkefrasen «containerleie», har bare 50 søk i måneden. Dette viser hvordan svært små forskjeller kan ha store ulikheter i søkevolum.

Container2 1024x684

Google Søketrender

Et siste verktøy du kan bruke for å velge de riktige søkeordene, er Google Søketrender. Her får du både innsikt i hva den norske befolkningen søker mest på akkurat nå, hva som var populært i fjor, samt muligheten til å sammenligne ett søkeord med et annet.

Ta en titt på verktøyet Google Søketrender her.

Valg av nøkkelord

Når søkeord og volum for søkeordene er kartlagt, må du velge ut hvilke søkeord en side skal optimaliseres for. Normalt sett velger man ett hovednøkkelord, for eksempel "containerutleie", for én side. Bruk gjerne synonymer og varianter av ordet som støttende søkeord, dersom det er naturlig, men ikke glem hvilket søkeord du optimaliserer for.

Hovedsøkeordet du velger å bruke som hovednøkkelord, bør brukes flere steder på siden, som i:

 • Tittel
 • Url
 • H1 og H2
 • Ingress
 • Brødtekst
 • Bildetekst (alt. tekst)

Vurdere konkurransen

Driver du en business der konkurransen på nett er stor, kan det være lurt og tenke på alternative søkefraser som er mer spesifikke. Det er som regel vanskelig å få en god rangering for generiske søkefraser.

«Long tail keywords» brukes for å beskrive lengre søkefraser og søkeord som kombineres. Lange og spesifikke søkefraser har som regel mindre konkurranse og oppleves vel så relevante for brukeren.

Dersom det fiktive firmaet Vaktmesteren AS kun leverer tjenester i Bærums-området, kan det være et riktig valg å endre hovednøkkelordet til «containerutleie Bærum». Søkevolumet er betydelig mindre (20 søk i måneden), men de som søker etter dette, er svært relevante å nå.

Har din bedrift en lokal tilstedeværelse? Last ned eboken Lokal markedsføring og SEO for flere tips

Bærum

Livet etter en søkeordsanalyse

Søkeordsanalysen bør være sentral i arbeidet med SEO fremover, for å øke rangeringen for dine søkeord i Google. Ikke legg den i en skuff og forvent gode resultater! Søkeordsanalysen er selve grunnlaget og strategien for hvilke søkeord du vil rangere for, og du har nå tatt et stort skritt i riktig retning.

Men, for å oppnå gode rangeringer i Google, krever det som regel mer enn optimalisering av en side for et søkeord. Du må vise Google og brukere at du er en autoritet på området ditt. Les mer om innhold og SEO på vår blogg!

En søkeordsanalyse bør heller ikke være noe du gjør én gang. Dette er en innsiktsanalyse som gir utrolig nyttig kunnskap om målgruppens behov og hvilke trender som er på vei opp eller ned i ditt marked. Følger du med på utviklingen av søketrender, kan du bruke innsikten til videreutvikling av dine produkter og tjenester. 

Trenger du hjelp med å få gjort søkeordsanalyse for ditt nettsted? Kontakt et av Nordens ledende SEO-byråer!

Gratis SEO-mal for søkeordsanalyse og nettsidestruktur

Få oversikt over nettsiden din og hvilke søkeord hver side er optimalisert for med denne gratis malen.

Malen vil gi deg oversikt over

 • Kjerneinnhold
 • Hovedsøkeord, støttesøkeord og søkevolum
 • Tittel og metabeskrivelse
 • Søkeordsresearch
Sidestruktur gratis seo mal synlighet
Søkeordsanalyse seo mal synlighet

Fyll ut skjemaet og du får malen tilsendt på epost!