Forside / Synlighet ønsker innspill til klima- og miljøarbeidet

Synlighet ønsker innspill til klima- og miljøarbeidet

Synlighet AS, avdeling Bergen, skal bidra til et mer bærekraftig samfunn og tar derfor ansvar for vår miljøpåvirkning.

En viktig del av arbeidet er å være Miljøfyrtårn-sertifisert. Det betyr at vi har etablert et miljøledelsessystem som styrer klima- og miljøarbeidet og hjelper oss med kontinuerlig forbedring. Sertifiseringen inneholder også konkrete krav som må oppfylles innen arbeidsmiljø, avfall/ombruk, energi, innkjøp og transport. Hvert år innrapporterer vi tall for våre aktiviteter som resulterer i et klimaregnskap, samt resultater og statistikk. Denne informasjonen gir en god oversikt over fremgang og forbedringspotensial, og vil bli gjort offentlig tilgjengelig.

En del av Miljøfyrtårn-sertifiseringen handler om samspillet mellom virksomhet og samfunnet. Derfor inviteres kunder, samarbeidspartnere og andre interessenter til å gi innspill om hvordan klima- og miljøpåvirkningen av våre varer/tjenester kan forbedres. Innspillene gir oss nyttig innsikt i hvilke behov og forventninger dere har til Synlighet, avdeling Bergen i årene fremover.

Planer for klima- og miljøarbeidet

Oversikt over våre mål for 2023:

Plan for miljo 2023

For å nå målene gjennomføres følgende tiltak:

  1. kildesortering av restavfall/matavfall
  2. redusere energibruken gjennom økt bevissthet og gjennomgang av løsninger for automatisk lys- og varmestyring.
  3. restriktiv og behovsprøvd holdning til reisevirksomhet
  4. forbedre inneklima - henger sammen med pkt. 2 - oppfølging av dagens løsninger for mulige forbedringer
  5. kontinuerlig fokus på aktiviteter for å beholde og forbedre arbeidsmiljøet - egen “sosialkomite” jobber med en rekke aktiviteter gjennom året

Har dere innspill til hvordan klima- og miljøpåvirkningen av varer/tjenester kan forbedres hos Synlighet, avdeling Bergen?

Send forslag til post@synlighet.no

Vi ser fram til å jobbe sammen for å skape et mer bærekraftig samfunn,

Vennlig hilsen,
Synlighet, avd. Bergen