Forside / Blogg / Google Analytics og atferdsbasert annonsering i Meta

Hva er lovlig nå da?!

Dato publisert:

09.08.23

Dato oppdatert:

28.11.23
Lovlig google analytics meta

Google Analytics har blitt lovlig og Datatilsynet har innført midlertidig forbud mot Metas bruk av atferdsopplysninger fra norske brukere. Det gjelder fra 4. august.

Har du ikke fått med deg siste utvikling i sommer? Her oppsummerer vi hva situasjonen er akkurat nå og hvordan det påvirker bedrifters markedsføringspraksis.

Google Analytics er lovlig, men kan bli ulovlig igjen

Tilsynsmyndighetene i både Norge og Sverige har i løpet av sommeren konkludert i saker som har vært under behandling lenge: Bruk av Google Analytics har vært ulovlig siden Schrems 2-dommen i 2020!

Men 10. juli vedtok EU-parlamentet en såkalt "adekvansbeslutning", som bekrefter at de tiltak som USA har iverksatt for å sikre europeiske borgeres personvern er gode nok. På amerikansk side kalles dette for "Data Privacy Framework", og er en ordning hvor bedrifter kan sertifisere seg og etterleve visse forpliktelser. Både Google og Meta er på listen over sertifiserte bedrifter.

Dermed er overføring av data til USA ikke lenger et problem, og både Google Analytics og Facebook Pixel kan benyttes som om de var europeiske verktøy. 

Les intervju med Tobias Judin i Datatilsynet på kode24.no.

Dette opphever også pålegget Meta har fått om å slutte med overføring av persondata om sine europeiske brukere. Boten på 1,2 mrd Euro for ulovlig overføring står fortsatt, men fremover er overføring altså greit, og truslene deres om å stenge ned tjenestene sine i Europa er dermed avverget.

Ikke alle er like begeistret over det nye rammeverket for dataoverføring, og peker på at det ikke er store forskjeller fra den tidligere Privacy Shield-avtalen. Max Schrems kommer til å sørge for at rammeverket blir prøvd for domstolen i løpet av 6-12 måneder, og hva som blir konklusjonen i Schrems-3-dommen er det ingen som vet...

Ønsker du hjelp til valg og oppsett av analyseverktøy? Les med her og send oss en henvendelse.

Les også: Alternativer til Google Analytics

Atferdsbasert annonsering i Meta er ulovlig, men kan bli lovlig igjen snart

Det andre store temaet innen personvern og markedsføring for tiden er hva annonseplattformene har lov til å gjøre med dataene de samler.

Meta er i spesielt hardt vær her (også), fordi de tidligere har hevdet at all deres datainnsamling og tilhørende målretting av annonser er en del av avtalevilkårene for å bruke Facebook eller Instagram. De har altså hatt "nødvendig for å oppfylle kontrakten" som behandlingsgrunnlag for denne databehandlingen.

Ved årsskiftet fikk de en bot på 390 mill Euro fra den europeiske tilsynsmyndigheten EDPB, med beskjed om at de må ha et annet behandlingsgrunnlag, og en instruks til det irske datatilsynet om å følge opp saken. Irland har nemlig vært litt motvillige mot å være strenge mot Meta, som er deres ansvar, fordi hovedkontoret ligger i Irland.

I april erklærte Meta at de skifter behandlingsgrunnlag til "Berettiget interesse", men dette er heller ikke godt nok i følge europeiske myndigheter. I mai slo EU-domstolen fast at den typen datainnsamling Meta gjør krever et aktivt samtykke.

Meta ønsker naturlig nok ikke å be brukerne sine om et aktivt, utvetydig og frivillig samtykke til inngående personlig målretting av annonser, fordi det sannsynligvis vil være veldig mange brukere som takker nei.

Fordi Meta ikke har vist noe tegn til å rette seg etter påleggene, og fordi det irske datatilsynet ikke er veldig ivrige på å følge dette opp, har det norske Datatilsynet nå i sommer sett seg nødt til å innføre et eget forbudForbudet gjelder Metas bruk av atferdsopplysninger fra norske brukere for målretting av annonser, uten samtykke. 

Les hele saken her: Midlertidig forbud mot adferdsbasert markedsføring på Facebook og Instagram (Datatilsynet.no)

Forbudet trer i kraft 4. august 2023, og gjelder i tre måneder. Meta må betale 1 million kroner i dagbøter om de ikke retter seg etter forbudet, som betyr at de enten må stoppe distribusjonen av annonser eller umiddelbart dokumentere at de henter samtykke.

Siste utvikling i saken er imidlertid at Meta snur: Tirsdag denne uken kom de med en erklæring om at de vil begynne å hente inn samtykker. Dette er selvsagt noe som er vanskelig for dem å iverksette over natten, og dermed bryter de fortsatt forbudet. Meta har sendt brev til Datatilsynet og bedt dem trekke vedtaket, men det har Datatilsynet ingen planer om å gjøre.

Som annonsører i Norge må vi derfor forholde oss til at annonseproduktene vi kjøper av Meta per nå er produsert på en ulovlig måte. Det er uklart hvilket ansvar og hvilken risiko som påligger en norsk annonsør. Vi anbefaler at du i samråd med personvernombud eller advokat vurderer problemstillingen for din bedrift.

Ønsker du mer informasjon eller en sparringspartner? Ta kontakt med oss her.