Forside / Tjenester / Data og innsikt / Be om tilbud på oppsett av Google Analytics 4

Be om tilbud på oppsett av Google Analytics 4

NO Synlighet Analytics pakke 2023

9 av 10 bedrifter bruker Universal Analytics som analyseverktøy i dag. 1. juli slutter det å samle data. Dersom du ennå ikke har byttet verktøy, haster det. Den jobben hjelper vi deg med.

Fyll ut skjemaet for å motta tilbud på oppsett av nytt analyseverktøy!

Hvilken pakke bør jeg velge?

Basic (19.500,-) Denne pakken er for deg som har satt opp mål i Universal Analytics og trenger å overføre sporingen til Google Analytics 4.

Basic Pluss (Nå: 29.500,-) Denne pakken er for deg som ønsker å benytte anledningen til å ta en gjennomgang av dagens oppsett av mål og sikre at du sporer det som gir deg innsikten du trenger. I tillegg får du en innføring i nytt verktøy og support i etterkant. Har du nettbutikk med ecommerce-sporing, må du velge Basic Pluss. 

Premium Har du andre behov enn de som er beskrevet eller ønsker du oppsett av andre analyseverktøy, tar vi en prat og avtaler veien videre. 

Hva skjer etter at jeg har fylt ut skjemaet?

Synlighet vil kontakte deg for å bekrefte din bestilling. Deretter mottar du et tilbud som du bekrefter før vi setter i gang. Du gir Synlighet tilgang til dagens Google Analytics og informasjon om behovene dere har.

Hvorfor haster dette?

1. juli 2023 slutter Universal Analytics å samle data. Har du ikke et nytt analyseverktøy på plass enda, er det virkelig på tide. 

Alternativene til Universal Analytics, inkludert Google Analytics 4, fungerer litt ulikt og mange av rapportene du kjenner fra dagens verktøy vil ikke være tilgjengelig fremover. Bruk tiden nå til å lære deg nytt verktøy, slik at du og andre i bedriften får innsikten dere trenger til å ta gode beslutninger. 

Hva bør jeg velge?

Til nå har det vært få andre grunner til å velge et annet analyseverktøy enn Universal Analytics. I mange tilfeller vil vi anbefale å gå over til Google Analytics 4. Det du imidlertid må være klar over, er at per i dag vil bruk av Google sine analyseverktøy stride med GDPR.

Datatilsynet i Norge har uttalt at de vanskelig kan se hvordan bruk av Google Analytics kan være lovlig, ettersom data sendes til USA. Datatilsynet i flere land har konkludert på samme måte. Mye tyder på at EU og USA kommer til enighet om en politisk løsning som gjør at bruk av Google Analytics ikke strider mot GDPR. Google betrygger kunder med at dette kommer til å ordne seg.

Synlighet kan dog ikke garantere dette på noen måte, men vi tror og håper at det ordner seg. I så fall anser Synlighet GA4 som det beste alternativet for de fleste.

Har bedriften din personsensitive data eller er dere en offentlig virksomhet, finnes det andre verktøy vi anbefaler.

Du trenger ikke ta valget nå, vi kan hjelpe deg å velge hvilket verktøy som gir din bedrift det dere trenger. 

Lær mer om veivalget ved å delta på webinaret “Livet etter Google Analytics”.

Hva inneholder “Workshop datastrategi”, opplæring og overlevering i Basic pluss?

Workshop datastrategi: Vi kartlegger viktige KPI’er og kommer med anbefaling til hvordan bedriften best samler data og måler suksess i nytt analyseverktøy.

Opplæring, dokumentasjon, overføring: Etter oppsett er gjennomført i nytt verktøy, vil du motta dokumentasjon på arbeidet med oversikt over hvilke goals og events som er satt opp. I tillegg vil vi gå gjennom oppsettet med deg/dere og gi en innføring i det nye analyseverktøyet.

Du vil få muligheten til å stille spørsmål og snakke med en ekspert i perioden.

Hva vil skje med dashboardene mine?

Dersom du har dashboards som henter data fra dagens Analytics-oppsett, må dette endres. Du må fikse dashboardene innen 1. juli 2023, for da slutter Google å samle data. Synlighet kan hjelpe deg med dette.

Hva skjer hvis jeg ikke foretar meg noe?

Fra mars måned kommer Google til å gjennomføre en automatisk opprettelse av nye GA4-kontoer for alle kunder som ikke har bedt om å la være. 

Skal du imidlertid være sikker på at du fortsatt måler alle events og konverteringer på samme måte som før, og at andre nødvendige innstillinger i kontoen er ivaretatt, anbefaler også Google at du gjennomfører en manuell oppdatering. 

GA4 har dessuten noen fundamentale forskjeller i hvordan systemet samler og bearbeider data. Dette gir både noen begrensninger og en del nye muligheter, og det er derfor også en gylden anledning til å friske opp og optimalisere datainnsamlingen i tråd med virksomhetens behov.

Har du spørsmål om valg av verktøy eller hvordan sette en effektiv datastrategi, er du hjertelig velkommen til å ta kontakt.