Forside / Blogg / Alternativer til Google Analytics (Universal)

Alternativer til Google Analytics

Dato publisert:

05.04.23

Dato oppdatert:

24.05.23
Alternativer til Google Analytics

Juni 2023 slutter Google Universal Analytics å samle data, og har du ikke fått på plass et alternativ risikerer du å stå helt uten styringsverktøy. Det finnes mange gode alternativer, men valget er ikke like selvsagt lenger.

- Verktøyet har vært gratis og best i klassen. Nå må man tenke seg om på nytt, for man klarer ikke å finne et verktøy som både er billigst og best, og som man samtidig kan være sikker på er lovlig, sier Jørgen Brunborg-Næss, fagleder data og innsikt i Synlighet.

Det er over tre år siden det ble varslet at de ikke videreutvikler Universal Analytics og nå har endelig dato kommet. Fra 1. juli 2023 vil du ikke lenger kunne bruke dette analyseverktøyet.

Her kan du lese om noen av de mest aktuelle verktøyene:

Google Analytics 4

Det mest åpenbare alternativet til gamle Google Analytics er nye Google Analytics, det som kalles GA4. Google selv mener dette er fremtiden for webanalyse, og det er bygget med en mye mer fleksibel datamodell i bunnen. Verktøyet skiller seg kraftig på flere områder fra Universal, så det krever en betydelig investering i kompetanse for å kunne utnytte det godt.

I GA4 går Google vekk fra "sidevisning" som grunnleggende datapunkt, og over til en helt generisk "event"-basert tilnærming. Dette gir stor fleksibilitet og rike muligheter, ikke minst for alle typer nettsider og applikasjoner hvor sidevisningen ikke er det sentrale.

GA4 har dessuten veldig gode funksjoner for utforskning av datamaterialet, med tanke på for eksempel segmentering og visualisering. Det gjør at man kan gjøre sofistikerte og dyptgående analyser av engasjement og konverteringer, samt markedsaktivitetene som driver resultatene.

Det du bør være klar over er imidlertid at bruk av dette verktøyet ikke nødvendigvis er "mer lovlig" enn Universal. Data blir sendt til USA og er i strid med GDPR i følge Schrems II-dommen. 

Det er ventet at EU og USA kommer frem til en ny avtale som regulerer dataoverføringer på en måte som gjør det lovlig igjen, men det vil fremdeles være en risiko for at også denne avtalen kan bli ugyldiggjort av domstolen. Når avtalen kommer, vet vi heller ikke.

GA4 har noen ekstra funksjoner innebygget for å ivareta personvernet, slik som automatisk sletting av alle individuelle data, mulighet for å justere levetiden på cookies, og at ip-adresser ikke lagres etter at de har blitt brukt til å fastslå geografi. Samtidig ivrer Google veldig for at du skal aktivere koblingen og knytte dine data til “Google Signals”, som er Googles sentrale oversikt over alle personprofiler basert på alt de samler av data over hele internett. Dette har klare personvernutfordringer og krever i det minste et tydelig samtykke til bruk av data for markedsføringsformål.

2. mars 2023 varslet Datatilsynet irettesettelse til Telenor for bruk av Google Analytics (Digi.no). Saken har vært til behandling siden tidlig 2022. De uttaler seg ikke om hvorvidt dette kun får følger for Universal Analytics (GA3) eller også gjelder GA4. 

Piwik Pro eller Matomo - flest likhetstrekk med Google Analytics

Ønsker du et webanalyseverktøy som ligner mest mulig på Universal Analytics så er Piwik Pro og Matomo gode alternativer. De har historisk samme utgangspunkt og forskjellen er at Piwik Pro er videreutviklet som et kommersielt verktøy mens Matomo er open source. De har det samme grunnleggende datamaterialet, og både begreper og rapporter er veldig kjent for deg som har brukt Google Analytics en stund.

Piwik Pro er et mer helstøpt produkt med flere funksjoner og ikke minst rask tilgang på innsamlede data (innen 30 minutter). Det tilbys i en gratisversjon for nettsteder med inntil en halv million “hits” pr måned, men større virksomheter bør vurdere Enterprise-løsningen.

Matomo kan i prinsippet lastes ned og installeres gratis på egen server, men mer aktuelt er det å betale for en nøkkelferdig skybasert løsning. Du betaler bare for hostingen, så prisen er lav og skalerer etter trafikkmengde. En klar fordel med Matomo er at det er det eneste verktøyet som kan importere historiske data fra Google Universal analytics (selv ikke GA4 kan dette).

Les mer her: 4 grunner til å velge Matomo

Fathom og Plausible - lettvektere som ikke benytter cookies

Hvis du kun trenger et verktøy for å få oversikt over trafikk på nettsiden, hvilke kilder de kommer fra og utvikling over tid, vil Fathom og Plausible være gode alternativer. De baserer seg ikke på cookies i det hele tatt, de samler i praksis ikke personopplysninger, og vil dermed ikke være underlagt GDPR.

Les mer om Fathom og Plausible her

HubSpot - fullverdig webanalyseverktøy med fokus på kundeoppfølging

HubSpot er kanskje mest kjent som et verktøy for salg, markedsføring og kundeservice. Med automatiserte epostløp i kjernen, kan du jobbe systematisk med å øke antall varme leads og ta vare på eksisterende kunder. Det som gjør HubSpot til et svært kraftfullt verktøy, er dataen du får tilgjengelig. Du kan følge målgruppen du har engasjert over tid og få innsikt i hvilke tiltak som gir best resultat på et svært detaljert nivå.

HubSpot er med andre ord et fullverdig webanalyseverktøy med alle de samme dataene som Google Analytics, men i tillegg er det koblet opp mot kunderegisteret ditt. Det kan gi stor verdi for bedrifter som jobber systematisk med kundeoppfølging.

Synlighet er HubSpot Partner og bistår med installasjon, implementering og strategi.

SiteImprove og Monsido

Dette er verktøy med rikholdige funksjoner og hjelpemidler for å ivareta alle aspekter ved et nettsteds kvalitet. Det omfatter alt fra innhold til universell utforming til lastetid. De har også innebygget meget god funksjonalitet for webanalyse. Bruker du disse verktøyene allerede, er det ikke sikkert du trenger noe annet analyseverktøy. Analysedelen er imidlertid en liten bit av en ganske stor pakke, så om du ikke har bruk for alt det andre, kan det være et stort løft.

Vi hjelper deg med valg og implementering av verktøy

For de fleste bedrifter har det til nå ikke vært grunner til å vurdere et annet webanalyseverktøy enn Google Analytics. Den tid er forbi. Det finnes mange gode alternativer til Google Analytics, men de har alle noen styrker og svakheter, som gjør at anbefalt verktøy vil variere fra bedrift til bedrift og situasjon til situasjon.

Hvilket webanalyseverktøy som dekker ditt behov kommer an på innsikten du trenger for å ta gode beslutninger, bruksområder og kost-nytte.

Usikker på valget? Ta kontakt