Forside / Blogg / Alternativer til Google Analytics (Universal)

Alternativer til Google Analytics

Dato publisert:

17.03.22

Dato oppdatert:

27.06.22
Alternativer til Google Analytics

16. mars annonserte Google at analyseverktøyet som brukes av 9 av 10 bedrifter opphører om et drøyt år. Det finnes mange gode alternativer, men valget er ikke like selvsagt lenger.

- Verktøyet har vært gratis og best i klassen. Nå må man tenke seg om på nytt, for man klarer ikke å finne et verktøy som både er billigst og best, og som man samtidig kan være sikker på er lovlig, sier Jørgen Brunborg-Næss, fagleder data og innsikt i Synlighet.

Det er over to år siden det ble varslet at de ikke videreutvikler Universal Analytics og nå har endelig dato kommet. Fra 1. juli 2023 vil du ikke lenger kunne bruke dette analyseverktøyet.

Her kan du lese om noen av de mest aktuelle verktøyene:

Google Analytics 4

Google selv ønsker at alle skal over på Google Analytics 4 som ble lansert for 2,5 år siden. De mener dette er fremtiden for webanalyse, og mulig har de rett, men verktøyet skiller seg kraftig på enkelte områder fra Universal, så det krever en betydelig investering i kompetanse for å kunne utnytte det godt.

I GA4 går Google vekk fra "sidevisning" som grunnleggende datapunkt, og over til en helt generisk "event"-basert tilnærming. Dette gir stor fleksibilitet og rike muligheter, ikke minst for alle typer nettsider og applikasjoner hvor sidevisningen ikke er det sentrale.

GA4 har dessuten veldig gode funksjoner for utforskning av datamaterialet, med tanke på for eksempel segmentering og visualisering. Det gjør at man kan gjøre sofistikerte og dyptgående analyser av engasjement og konverteringer, samt markedsaktivitetene som driver resultatene.

Det du bør være klar over er imidlertid at bruk av dette verktøyet ikke nødvendigvis er "mer lovlig" enn Universal. Data blir sendt til USA og er i strid med GDPR. Dette er noe Google selv sier de jobber med, men hvilke funksjoner eller endringer det medfører vet vi per nå ikke. Google, og mange med dem, håper også at denne juridiske floken skal løses på overordnet nivå gjennom avtaler mellom EU og USA, men i skrivende stund vet vi ingenting konkret om dette.

Les mer om fordelene med Google Analytics 4 og hva forskjellene fra Universal er.

Matomo - flest likhetstrekk med Google Analytics

Matomo er et av de webanalyseverktøyene som har størst likhetstrekk med Universal Analytics i hvordan rapportene du får tilgang til ser ut. Det er også gratis å installere.

Et viktig argument for å velge Matomo er at du kan få full kontroll over datalagring og dermed være i tråd med GDPR. Du kan også importere historiske data fra Google Analytics og få et sammenligningsgrunnlag med tidligere år.

Les mer her: 4 grunner til å velge Matomo

Fathom og Plausible - lettvektere som ikke benytter cookies

Hvis du kun trenger et verktøy for å få oversikt over trafikk på nettsiden, hvilke kilder de kommer fra og utvikling over tid, vil Fathom og Plausible være gode alternativer. De baserer seg ikke på cookies i det hele tatt og vil dermed ikke være i strid med GDPR.

Les mer om Fathom og Plausible her

Entreprise-løsningene Adobe Analytics og Piwik Pro

Adobe Analytics og Piwik Pro er to enterprise-løsninger med dedikert support og leverandører bak som man kan stille krav til. Dette er fullverdige analyseverktøy som lar deg analysere og hente innsikt fra alle markedsaktiviteter. Verktøyene kommer derimot med en høy prislapp og er derfor ikke for alle.

HubSpot - fullverdig webanalyseverktøy med fokus på kundeoppfølging

HubSpot er kanskje mest kjent som et verktøy for salg, markedsføring og kundeservice. Med automatiserte epostløp i kjernen, kan du jobbe systematisk med å øke antall varme leads og ta vare på eksisterende kunder. Det som gjør HubSpot til et svært kraftfullt verktøy, er dataen du får tilgjengelig. Du kan følge målgruppen du har engasjert over tid og få innsikt i hvilke tiltak som gir best resultat på et svært detaljert nivå.

HubSpot er med andre ord et fullverdig webanalyseverktøy med alle de samme dataene som Google Analytics, men i tillegg er det koblet opp mot kunderegisteret ditt. Det kan gi stor verdi for bedrifter som jobber systematisk med kundeoppfølging.

Synlighet er HubSpot Partner og bistår med installasjon, implementering og strategi.

Vi hjelper deg med valg og implementering av verktøy

For de fleste bedrifter har det til nå ikke vært grunner til å vurdere et annet webanalyseverktøy enn Google Analytics. Den tid er forbi. Det finnes mange gode alternativer til Google Analytics, men de har alle noen styrker og svakheter, som gjør at anbefalt verktøy vil variere fra bedrift til bedrift og situasjon til situasjon.

Hvilket webanalyseverktøy som dekker ditt behov kommer an på innsikten du trenger for å ta gode beslutninger, bruksområder og kost-nytte.

Usikker på valget? Ta kontakt