Forside / Tjenester / Data og innsikt / Vi tar vare på dine historiske data i Google Analytics

Vi tar vare på dine historiske data i Google Analytics

Google Analytics 3 slutter å samle data 1. juli 2023. Historiske data vil senere bli slettet for godt.

Synlighet har laget en løsning, der vi tar vare på historisk Google Analytics-data for deg og visualiserer det gjennom et dashboard. På den måten har du rask og enkel tilgang til historisk data fra Google Analytics 3.

Løsningen fungerer slik:

  • Eksporterer data fra GA3
  • Importerer data i Biq Query
  • Visualiserer data via Google Looker Studio eller andre foretrukne visualiseringsverktøy


Denne løsningen kan være like aktuell for andre analyseverktøy som ikke samler historisk data. For eksempel samler Piwik Pro data i kun 14 måneder.

Er du interessert?

Ta kontakt, så finner vi løsningen som fyller ditt behov.