Forside / Caser / SkyttelPASS: Innhold som bygger tillit, kjennskap og økt kundemasse

Dato publisert:

26.10.23
Bompengebrikke fra SkyttelPASS i vinduet på en bil

SkyttelPASS: Innhold som bygger tillit gir resultater både i dag og for framtiden

Når innhold er nyttig og verdifullt for målgruppen bygger det ikke bare tillit og kjennskap, men resulterer også i nye kunder. Sammen med SkyttelPASS har vi svart bilistene på alskens spørsmål om bompenger og fått imponerende resultater!

Bompenger: forvirrende og frustrerende

SkyttelPASS er en relativt ny bombrikkeutsteder som kom på markedet i april 2021. De erfarte raskt at målgruppen mangler kunnskap om hvordan bompengesystemet fungerer, og hvordan de best mulig kan benytte seg av ordningene og fordelene som finnes.

Bompengesystemet er preget av mange aktører med ulike roller. Fra politikere, stat, fylke og kommune, til bompengeselskap, ferjeselskap, AutoPASS-ordningen og brikkeutstedere.

Dette er en suppe den jevne bilist ikke har oversikt over.

Når det snakkes om bompenger er det ofte med en negativ undertone og manglende kunnskap. Brikkeutstederne bestemmer så godt som ingenting om bompengeordningen, men det er de som har kontakt med sluttkundene. De blir derfor fort skyteskiver for forvirrede og frustrerte bilister.

Dette vil SkyttelPASS gjøre noe med!

Bygger tillit ved å informere og betrygge

SkyttelPASS ønsker å påvirke holdningen til bompenger positivt, og de skal være på kunden sin side.

For å gjøre det måtte vi informere målgruppen om:

  1. Hvordan bompenger fungerer: Hvem bestemmer, hvorfor har vi det og hvordan gagner det bilister på veien?
  2. Hvordan kan du slippe billigst mulig unna ved å benytte ordningene og tilbudene som finnes (les: SkyttelPASS)?

I januar 2022 blir innholdsproduksjon en del av aktivitetene som Synlighet gjennomfører sammen med SkyttelPASS. Siden den gang har vi produsert cirka én artikkel i måneden.

En omfangsrik søkeordsanalyse legger grunnlaget for innholdsstrategien. Den forteller oss at det er tusenvis av Google-søk om bompenger. Bilistene lurer på alt fra hvem som bestemmer bompenger og hva det gir oss, til om elbiler trenger bombrikke og hvordan de fester den i frontruten.

Artiklene vi produserer skal bygge opp kunnskapen om bompengesystemet hos målgruppen, samt vise hvorfor det er lurt å ha en bombrikke – fra SkyttelPASS.

Søkeresultatside i Google hvor en person har søkt etter "bombrikke elbil" og det øverste resultatet er en artikkel fra SkyttelPASS som heter "Bombrikke og AutoPASS for elbil - 5 ting du bør vite" og punkt nummer 2 fra artikkelen er fremhevet. Der står det: "2. Trenger man bombrikke i elbil? Du er ikke pålagt å bruke vombrikke i elbil, men du bør ha det om du vil sikre deg elbil-priser i alle landets bomstasjoner, samt tilgjengelige ekstra rabatter i bomstasjoner og på ferjereiser"

BOMBRIKKE FOR ELBIL: Når folket lurer på om de trenger en bombrikke til elbilen, er SkyttelPASS på 1. plass i Google og svarer dem.

Innhold som rangerer, engasjerer og selger

Vi startet med et nesten tomt nyhetsmagasin på nettstedet, og utviklet det til et rikt kompetanseområde der bilistene kan få svar på det meste de lurer på om bompenger.

Graf som viser økende besøk på nettstedet hvor besøket starter med nyhetsmagasinet, fra alle trafikkilder.

TRAFIKK TIL NYHETSMAGASINET: Grafen viser utvikling i besøk på nettstedet som starter med nyhetsmagasinet, fra alle kilder.

Artiklene er søkemotoroptimalisert og gir oss mye organisk trafikk både på kort og lang sikt. I det organiske søkeresultatet har vi fått førsteside-rangeringer på over 700 relevante søkefraser som omhandler bompenger.

Artiklene har gitt 26 700 organiske besøk til nettstedet og 511 nye kunder!

27 713 økter - 511 kunder - 1,91% konverteringsrate

ORGANISK SØK: Resultater fra organisk søk hvor økter starter i nyhetsmagasinet i perioden jan 2022 - mai 2023.

Artiklene gjør også nytte for seg i andre kanaler, både som organiske og betalte poster på Facebook, Instagram, LinkedIn og Google Ads.

Når vi ser på alle trafikkilder – ikke bare den organiske søk-trafikken – har artiklene stått for 33 400 økter og 632 nye kunder.

33 379 økter - 632 kunder - 1,89% konverteringsrate

ALLE TRAFIKKILDER: Resultater fra alle kilder hvor økten starter i nyhetsmagasinet i perioden jan 2022 - mai 2023.

Jobben til innholdet er i utgangspunktet bare at det skal bli lest. Da får bilistene svar på alle slags spørsmål de har om bompenger, samtidig som SkyttelPASS oppfattes som den hyggelige og hjelpsomme bombrikkeutstederen.

Da er det ekstra gledelig å se at artiklene i tillegg overbeviser folk om å bli kunde av SkyttelPASS. Konverteringsraten på 1,90% er svært solid kundetilstrømning når det i utgangspunktet ikke er målet med artiklene!

Høster frukter på kort og lang sikt

Tallene over viser oss kun et begrenset bilde av resultatene. Det illustrerer bare hvor mange som blir påvirket til å bli kunde med en gang de har lest en artikkel. Vi kan bare se for oss hvordan innholdet kan påvirke folk til å bli SkyttelPASS kunde på lengre sikt – når de besøker nettstedet for andre, tredje eller fjerde gang.

Artiklene gir ofte umiddelbare resultater bare dager etter at de er publisert, og det er bra. Men det som gjør innholdsproduksjon til en spesielt god investering er at godt innhold lever lenge. Mange av artiklene til SkyttelPASS vil fortsette å lede relevante brukere inn til nettsidene, svare på spørsmål, bygge tillit og skaffe nye kunder lenge etter de er publisert – måned etter måned og år etter år.

Trenger du en solid innholdsstrategi som sikrer deg resultater i dag og for framtiden?