Forside / Caser / SkyttelPASS: Fra 0 - 100 000 bombrikker

Skyttelpass bombrikke

SkyttelPASS: Fra 0 - 100 000 bombrikker

Ved å angripe utfordringen fra to sider kunne SkyttelPASS vise til 100 000 bombrikker solgt etter kun litt over ett og et halvt år.

Vi la ned innsatsen både hos den delen av målgruppen som raskt ville bytte bombrikker, samtidig som vi bygde langsiktige relasjoner med innholdsproduksjon og merkevarebygging. Det har resultert i økt salg, økt merkevarekjennskap og solid økning i organisk trafikk til nettsiden.

Ny aktør i konkurranse om lavinteresseprodukt

Mange har meninger om bompenger, men bompengebrikker er i stor grad et lavinteresseprodukt. Potensielle kunder og befolkningen generelt har lite kunnskap om brikkene, selv om mange bruker det hver dag. Markedet for bombrikkeutstedere er sterkt regulert, og produktegenskapene er like for alle.

I dette markedet startet SkyttelPASS - en offentlig eid utsteder av bombrikker - som et resultat av bompengereformen fra 2019. De begynte på bar bakke som en helt ny merkevare, og ville bygge opp sin egen kundemasse. Dette i motsetning til sine to største konkurrenter. Det er mer etablerte selskaper med finansielle midler til å kjøpe kundemassene sine.

Sammen med Synlighet tok SkyttelPASS fatt på utfordringen og startet med nasjonal markedsføring juni 2021.

500 bombrikker i måneden

Det store målet til SkyttelPASS er å bli det naturlige valget av brikkeutsteder for bompasseringer og fergereiser. For å komme oss ditt satte vi noen håndfaste mål for den betalte markedsføringen. Målet var 500 bombrikker i måneden til en satt målkostnad per brikke.

For å kunne nå dette målet måtte vi ta markedsandeler, fylle informasjonsgapet og øke merkevarekjennskap.

Gjøre SkyttelPASS kjent som merkevare

Fra starten av satte vi fokus på design. Vi jobbet for å skape en tydelig identitet og en rød tråd i det visuelle språket. På den måten kunne vi mer effektivt bygge SkyttelPASS sin merkevarekjennskap.

Vi tilpasset de visuelle virkemidlene til ulike landsdeler, byer og sesonger for å skape høy relevans for kundene:

"Vi tilpasset materialet til de forskjellige landsdelene". Tre varianter av en SkyttelPASS annonse som alle sier "Bytt til bombrikke fra SkyttelPASS -20% på alle bomstasjoner i Norge" men med forskjellig bilde for Vest, Øst og Sør i Norge.

På den måten kunne vi også optimalisere strategien og budsjetter etter hvor det kom best resultater.

Med fokus på å være til stede i en god miks av kanaler, alt fra Google Display og Schibsted til print i Bergens Tidende og radioreklame, skulle vi sørge for at SkyttelPASS ble “top-of-mind” når valget rundt bombrikke skulle tas.

Gi trygge svar på det folk lurer på

En viktig del av strategien var å ha høy tilstedeværelse når informasjonsbehovet oppstår - spesielt siden det er mye søk rundt bompenger, men lite informasjon allerede i markedet. Vi begynte med å kartlegge etterspørselen i søk og definere en søkeordsstrategi; hvilke spørsmål skal SkyttelPASS svare på?

Deretter satte vi i gang med å produsere solide og trygge svar på det folk lurer på rundt bompenger og bombrikker. Søkemotoroptimalisering av innholdet sørger for at det blir funnet når folk søker.

I søkemotorene kan SkyttelPASS bygge tillit og sikre “top-of-mind”-posisjon før en avgjørelse rundt bombrikke tas.

Ny bombrikke? Da skal SkyttelPASS være der

I tillegg til informasjonsbehovet var det viktig å sikre høy tilstedeværelse når behovet for å skaffe seg en ny bombrikke faktisk oppstår. Ved å være godt synlig med blant annet søkannonser og strategiske displayannonser i flere kanaler, sikret vi “quick wins” i både privat- og bedriftsmarkedet.

Over 3 ganger flere bombrikker enn målet

På ett og et halv år gikk SkyttelPASS fra å ha 0 til 100 000 brikker utstedt.

I perioden juni 2021 til august 2022 har de betalte kanalene solgt nesten 30 000 brikker. Målet på 500 brikker i måneden hadde i samme tidsrom tilsvart 7 500 brikker. Ikke nok med det, de betalte kanalene har fått inn salgene for rundt halvparten av målkostnaden per brikke.

Graf som viser en positiv utvikling fra juli 2021 til august 2022 for antall utstedede bombrikker. Økningen er spesielt bratt fra april 2022 til august 2022.

De resterende 70 000 bombrikkene har kommet inn fra andre digitale kanaler og offline henvendelser til for eksempel kundeservice.

Økt tilstedeværelse og etterspørsel i søk

Sammen med SkyttelPASS har vi publisert nytt nettsted, optimalisert sidene for organisk trafikk og produserer stadig relevant innhold som svarer målgruppens informasjonsbehov. Dette har resultert i en økning i organisk trafikk på +255% og økning i salg fra organisk søk på +596%.

Det har vært solid økning i søk etter “skyttelpass” siden starten. Dette indikerer at det er økt merkevarekjennskap i markedet. På grafen under kan dere se at denne økningen har eskalert de siste 6 månedene:

Graf som viser utvikling i søkevolum på "skyttelpass" sammenlignet med konkurrentene "fremtind services" og "flytpass". Selvom skyttelpass ikke har mest søkevolum, har de en positiv utvikling i søkevolum

Gjennom godt innsiktsarbeid og kontinuerlig optimalisering, har vi avdekket mulighetsrom, tatt markedsandeler og SkyttelPASS har blitt en “first mover” i et satt marked.

Dette viser at bedrifter med fokus på hele kundereisen, som yter god service og tar målgruppens behov på alvor, har gode muligheter til å vinne i markedet.

Ønsker du bistand til å videreutvikle din markedsføringsstrategi?