Forside / Blogg / Nynorsk nettside? Da risikerer du å miste synlighet i Google!

Nynorsk nettside? Da risikerer du å miste synlighet i Google!

Dato publisert:

09.11.21
Oda Flaten Lodemel SYN 02368 Foto Astrid Olsson kopi

Hvis du har nettstedet ditt på nynorsk, bør du være klar over disse fallgruvene i søkeresultatet

I jobben med å vinne organisk synlighet på nett er grundig SEO-arbeid og godt innhold helt essensielt. Men skriver du innholdet ditt på nynorsk, risikerer du dårligere organisk rangering i Google. Google behandler nemlig nynorsk annerledes enn bokmål, og dette kan føre til at du mister synlighet i søkemotoren.

Synlighet har jobbet med flere kunder som har nynorsk språkprofil, og vi har kommet over forskjellige situasjoner hvor nynorsk blir urettferdig behandlet sammenlignet med bokmål. Disse fallgruvene bør du som drifter et nynorsk nettsted være klar over og ta aktivt stilling til om det skal gjøres tilpasninger i språk eller ei.

Språk er identitet

Språk er identitet, og for mange bedrifter er det både viktig og lurt å føre en nynorsk språkprofil. Kanskje holder du til i et område hvor nynorsk er hovedmål og majoriteten av kundene dine er nynorskbrukere? Eller kanskje passer en nynorsk språkprofil merkevaren din bedre enn bokmål?

Uansett hvilken grunn du har for å bruke nynorsk på nettsiden din er det viktig å være bevisst de utfordringene dette kan by på når det gjelder synlighet i søkemotorene.

Synonymer eller ikke?

Hvis vi ser på søkevolumer på nynorskord vs. bokmålsord, kan vi se at noen ord har likt søkevolum, mens andre ord har svært ulikt volum.

Dette avhenger sannsynligvis av om Google oppfatter ordene som synonymer eller ikke. De ordene med likt søkevolum blir trolig oppfattet som synonymer, mens ordene med ulikt volum ikke blir det.

sjukepleiar har i snitt de siste 12 månedene hatt 90 søk, sykepleier har hatt 14800 søk
sjukepleiarutdanning og sykepleierutdanning har begge 590 søk i måneden (i snitt de siste 12 månedene)

Hvordan påvirker dette søkeresultatene?

1. Synonymer: Du får bokmålsresultater selv om du søker på nynorsk

Hvis du gjør et nynorsksøk som Google oppfatter som et synonym til bokmål, vil du ofte oppleve dette:

søkeresultat på sjukepleiarutdanning som viser resultat for sykepleierutdanning

I dette tilfellet velger Google å vise deg resultater på bokmål, til tross for at du faktisk har gjort et søk på nynorsk. Dersom du vil ha resultater på nynorsk, må du gjøre et ekstra klikk på “søk heller etter sjukepleiarutdanning”.

Det betyr at dersom du har en nettside med masse godt innhold om ‘sjukepleiarutdanning’ på nynorsk, risikerer du at den ikke vises i søkeresultatet i det hele tatt fordi Google prioriterer bokmål. I tillegg vil siden din “forsvinne” bak et ekstra klikk.

2. Synonymer: Du får færre søkeresultater

Klikker du deg aktivt inn på “søk heller etter sjukepleiarutdanning”, får du opp resultater på nynorsk som svarer til søket. Men da får du langt færre resultater enn i bokmålsresultatet som Google først valgte å vise deg.

søkeresultat på sjukepleiarutdanning som viser mange ferre søkeresultat enn sykpleierutdanning

3. Synonymer: Du blir møtt med språkkorrektur

Det stopper ikke der; selv etter at du aktivt har klikket deg inn på “søk heller etter sjukepleiarutdanning” blir du møtt med Googles språkkorrektur.

skjermdump av "mente du: sykepleierutdanning" fra Googles søkeresultat

Dette illustrerer noe av forvirringen Google opplever når det kommer til nynorsksøk. Selv etter du har klikket deg inn på nynorsksøket, ser det ut til at Google mener du har gjort en skrivefeil.

4. Ikke-synonymer: Du får blandede resultater

I de tilfellene hvor Google ikke oppfatter søkeordet som et synonym på nynorsk og bokmål, slipper du språkkorrekturen. Derimot kan du få blandede resultater, det vil si at søkeresultatet viser både sider med innhold på bokmål og nynorsk.

Hvis du da har konkurrenter med sterke nettsider på bokmål, vil de naturlig nok konkurrere med dine nynorsksider. Det kan potensielt presse deg lengre ned i resultatet.

skjermdump av søkeresultatet på "sjukepleiar" som først viser bokmålresultat, deretter et nynorsk ett

5. Ikke-synonymer: Du får fremdeles færre resultater

I tilfellene hvor Google mest sannsynlig ikke oppfatter nynorskordet og bokmålsordet som synonymer, får du ikke bare blandede resultater, men du som søker kan også risikere å få færre resultater.

skjermdump som viser at søkeordet "sjukepleiar" har omtrent 142 000 resultater i Google søk
skjermdump som viser at søkeordet "sykepleier" har omtrent 6 620 000 resultater i Google søk

Søker nynorskbrukere på nynorsk i Google?

Et annet viktig spørsmål å stille seg, er om nynorskbrukere faktisk søker på nynorsk i Google? 

Det vi kan si, basert på innsikt fra Google Trends og Keywordtool, er at det ser ut til at de fleste søk i Google blir gjort på bokmål.

La oss ta ordet ‘kunstgras’ som eksempel. 

Google ser mest sannsynlig ikke på ordene ‘kunstgras’ og ‘kunstgress’ som synonymer, siden de har ulikt søkevolum:

skjermdump fra keywordtoolio som viser at "kunsgras" har i snitt 90 søk i måneden, mens "kunstgress" har 6 600 søk i måneden
oversikt i google trends over søkevolum de siste 5 årene på "kunstgress" og "kunstgras"

Søkevolumene og grafene i Google Trends viser at det i løpet av de siste 5 årene har vært noen søk på nynorsk etter ‘kunstgras’, men det er svært lite sammenlignet med søkene etter ‘kunstgress’.

Andre eksempler som ‘berekraft’ vs. ‘bærekraft’, eller ‘sjukepleiar’ vs. ‘sykepleier’, viser samme mønster: Det ser ut til at de fleste søker på bokmål.

oversikt i google trends over søkevolum de siste 5 årene på "berekraft" og "bærekraft"
oversikt i google trends over søkevolum de siste 5 årene på "sjukepleiar" og "sykepleier"

Det at det blir gjort færre nynorsksøk enn bokmålssøk i Google, skyldes naturlig nok at den totale andelen nynorskbrukere i Norge er langt lavere enn bokmålsbrukere.

Men det kan også tenkes at nynorskbrukere som har søkt på nynorsk, har opplevd å få irrelevante søkeresultater, blitt møtt med språkkorrektur eller har blitt vist bokmålsresultater uansett. På den måten har de rett og slett lagt til seg vanen med å søke på bokmål - fordi de får bedre svar på det de lurer på.

Språkoppsett i nettleseren

Et viktig punkt å ha med i betraktningen, er at søkeresultatene vil variere ut fra hvilket språkoppsett brukeren har i nettleseren sin. De som har nynorsk språkoppsett og deretter søker etter nynorskord, vil få relevante treff på første søk og slipper både språkkorrektur og “søk heller etter ….”. .

I eksempelet under er nettleseren satt til nynorsk, og vi ser da at søket etter ‘sjukepleiarutdanning’ gir relevante nynorsktreff, at du slipper språkkorrekturen og at du ikke trenger å klikke deg videre inn på “mente du …”.

søkeresultat på "sjukepleiarutdanning" med nynorsk som språkvalg i nettleser

Vær obs på ordkombinasjoner!

Med dette i bakhodet bør du passe deg for en annen fallgruve, nemlig ordkombinasjoner. Vi vet at et søk ofte består av mer enn ett ord, og spesielt lengre ute i kundereisen søker folk gjerne etter ordkombinasjoner og lengre fraser.

La oss ta ‘kunstgras på rull’ som eksempel:

"kunstgras på rull" har ingen søkevolum, "kunsgress på rull" har 590 søk i snitt i måneden

Igjen ser vi at det er flest søk etter bokmålsvarianten, men i dette tilfellet kan vi ikke utelukke at Google ser på frasene som synonymer. Ordene ‘på’ og ‘rull’ er de samme på bokmål og nynorsk, og vil derfor sannsynligvis forvirre Google i sitt arbeid med å presentere relevante søkeresultater.

La oss si at du har en side som er optimalisert for nynorsk, slik som i eksempelet under. Metatittelen i det første søkeresultatet svarer på søket, mens metabeskrivelsen er på bokmål. Det andre resultatet er på bokmål. I de tilfellene hvor sidene dine er godt optimaliserte med titler på nynorsk, kan du rangere i toppen av nynorsksøket.

sokeresultat på "kunstgras på rull" som viser nynorskresultat øverst på listen

Problemet er bare at i søkeresultatet for ordkombinasjonen på bokmål, som er det desidert flest søker etter, så vil produktsiden som er optimalisert for nynorsk, ikke konkurrere mot produktsidene på bokmål.

Dette fører til at du potensielt mister nye kunder.

søkeresultat på "kunstgress på rull" som kun viser resultater på bokmål

Nynorsk på nett er en utfordring

Dette er ingen oppfordring om å slutte å bruke nynorsk, men snarere en øyeåpner for deg med nynorsk nettsted. For selv om vi begynner å se mønstre i Google når det gjelder nynorsk og bokmål, er det per i dag ingen fasit på hva som fungerer og hva som ikke fungerer når det gjelder å optimalisere nettsider med nynorsk innhold.

På sikt kan trolig algoritmene til Google lære seg at nynorsk og bokmål essensielt er det samme, og etterhvert også se på alle nynorsk- og bokmålsord som synonymer. Men dessverre er ikke det norske markedet stort nok til at dette er en stor prioritet hos Google. Det betyr at det nok vil ta enda litt tid før vi kan søke på den målformen vi vil og få opp det mest relevante resultatet uavhengig av om nettsiden er skrevet på nynorsk eller bokmål.

Forhåpentligvis har denne innsikten vært nyttig for deg med nynorsk nettsted og gitt deg noe å tenke på.


Ønsker du profesjonell hjelp fra et SEO-byrå med lang erfaring?