Forside / Blogg / Klarspråk-metoden: 5 steg for bedre innhold
Skrevet av: Lone Moa

Klarspråk-metoden: 5 steg for bedre innhold

Dato publisert:

19.03.24
Lone Moa i Synlighet med teksten "skriver du tydelig nok?"

Hva er vitsen med å kommunisere noe som ikke blir forstått? “Ingen” orker å lese en tekst som er for tung. Derfor anbefaler vi klarspråk-metoden for å sikre at teksten du skriver både er lettlest og forståelig.

Innholdsprodusenter vet hvor vanskelig det er å holde oppmerksomheten til leseren. Da er språket kjempeviktig. Godt språk gjør at innholdet konsumeres raskere og bedre av leseren, og samtidig øker det merkevarekjennskapen på sikt.

Hva er klarspråk?

Den norske stat har som mål om å holde seg til klarspråk når de kommuniserer, for eksempel i brev fra NAV eller i skattemeldingen. Språkrådet definerer klarspråk som “korrekt, klart og brukertilpasset språk i tekster fra det offentlige”.

De sier at en tekst er skrevet i klarspråk dersom mottakerne:

  • finner det de trenger
  • forstår det de finne
  • kan bruke det de finner, til å gjøre det de skal

I Synlighet mener vi at klarspråk er grunnleggende for alle tekster som kommuniseres digitalt, enten det er i nyhetsbrev, på nettsidene, eller i en post på sosiale medier. Hvis teksten din ikke har et klart språk så vil heller ikke målgruppen la seg påvirke av det som står der.

Bevis, sier du? I en rapport om språk i norske kommuner, fant samfunnsøkonomer fra Menon Economics ut at klart språk gir en avkastning på minst 30-300 prosent!

Så enkelt kan det altså være – og vanskelig. Her kan du komme i gang med fem tips til klarspråk i innholdet ditt:

1. Sett et tydelig mål for teksten din

Det kan virke opplagt, men før du skriver, må du vite nøyaktig hva du vil oppnå med teksten din. Spør deg selv: Hva er budskapet? Hvem er det for? Og hvorfor skriver jeg dette?

Ta for eksempel et oppdrag om å lage en annonse for et frokostmøte. Viktig informasjon må med, slik som:

  • Budskap: Tid, sted, og tema for møtet
  • Målgruppe: Hvem du ønsker å nå
  • Plattform: Hvilken plattform annonsen skal deles på for best effekt

Husk, mottakeren ser etter konkret info om møtet. Unngå å drukne viktige detaljer i mindre viktig informasjon, som menyen eller personlige følelser. Hold fokus for å sikre at budskapet ditt når frem.

Synlighet Fresh Breakfast 1920x1080

Hvilket budskap oppfatter du her? Ser du lett når og hvor arrangementet finner sted? Hvor tror du vi tenkte å poste dette?

Ikke undervurder dette steget. Det er enklere å gjenkjenne tekstens hovedbudskap når du vet hva du skal formidle – til hvem. Det blir også mye lettere for deg å vurdere om teksten er bra nok.

2. Sett poenget først

Du må gjøre den sentrale informasjonen i teksten lett tilgjengelig. Folk leser ofte raskt på nettet. De skumleser heller enn å lese en tekst “fra perm til perm”.

Gå gjennom teksten din og fjern overflødige ord og setninger. Påse at hver setning kun består av 1-2 poeng. Korte og klare meldinger fanger leserens oppmerksomhet bedre enn lange tekstblokker.

Gjør det enkelt for leserne å finne det de trenger.

3. Bekjemp substantivsyken

Unngå for mange substantiver som gjør setningene tunge. Når substantiv kompliserer teksten kaller vi det substantivsyke. En måte å unngå “sykdommen” på, er å skrive samme setning på flere måter. Deretter velger du setningen som er lettest å lese.

Her er noen eksempler på substantivsyke, før og etter. Hva syns du er lettest å lese?

***

FØR:
Oversending av opplysningene kan ikke finne sted.

ETTER:
Opplysningene kan ikke sendes.

***

FØR:
Grunnet uforutsette omstendigheter har vi blitt nødt til å revidere tidslinjen for implementeringen av prosjektet.

ETTER:
På grunn av uventede problemer, må vi endre planene for prosjektet.

***

Har du gått i substantiv-fella før? Da kan det hende du også bruker passivt språk.

Finn ut mer om aktivt og passivt språk her!

4. Sjekk om teksten kan skumleses

Etter å ha skrevet teksten bør du teste om den er lett å skumlese. Dette kan du gjøre selv eller du kan få hjelp.

Tekster på nett må optimaliseres for skumlesing. Vi leser ikke fra perm til perm lenger. Derfor må du legge inn gode mellomtitler og en tydelig handlingsoppfordring. Dette er melk og brød når du jobber med innhold på nett - uansett kanal.

5. Prøv teksten din på andre

Få tilbakemeldinger på teksten din, enten fra en god kollega, en venn, eller direkte fra målgruppen. I journalistikken kjører de runder med “korrektur” mellom kollegaer for å avdekke skrivefeil. I Synlighet liker vi å kalle dette for kompislesing.

Kompislesing gir verdifull innsikt i hva som fungerer og hva som kan forbedres. Treffer teksten målgruppen? Oppnår vi målet vi satte før vi begynte å skrive?

Klart språk gir best kommunikasjon

Ved å fokusere på klarspråk i kommunikasjonen gjør du innholdet ditt mer tilgjengelig og engasjerende. Det handler om å formidle budskapet ditt klart og tydelig til målgruppen din.

Disse rådene hjelper deg på veien til å skape innhold som kommuniserer effektivt og tydelig.