Forside / Blogg / Den ultimate SEO-guiden til god struktur på nettstedet
Skrevet av: Gaute Nordvik

Den ultimate SEO-guiden til god struktur på nettstedet

Dato publisert:

28.04.21
Seo guide god struktur

Struktur høres kanskje kjedelig ut, men når vi snakker om synlighet i søkemotorer og god brukeropplevelse er kjedelig=vanvittig viktig.

Skrevet av Gaute Nordvik og Eirin Hoem Tømte

Vi mennesker liker å bli sett og forstått, og ha god og effektiv samhandling med andre – det gjelder like fullt for samhandling på nett også.

Se for deg at du går inn i en butikk for å kjøpe en lyspære. Lokalet er uoversiktlig og mangler både skiltmerking og fornuftig produktkategorisering. Du ender dermed opp med å lete i hver minste krik og krok for å finne lyspæren du er på jakt etter. Sannsynligheten er stor for at du fort blir frustrert og utålmodig, og forlater butikken tomhendt.

Slik fungerer også et nettsted, og på nett er vi enda mer utålmodige enn i fysiske butikker.

God struktur = god brukervennlighet

Vi forventer å enkelt og kjapt kunne finne frem til produktet, tjenesten eller informasjonen vi er på utkikk etter. Finner vi ikke det vi leter etter i løpet av kort tid, klikker vi oss heller vekk og besøker en annen aktør istedenfor.

En god sidestruktur er selve grunnmuren for et brukervennlig nettsted. For brukerne dine er det helt essensielt at de enkelt kan navigere seg rundt på siden din. Ikke minst er det viktig at de får gjennomført et kjøp, eller noe annet du ønsker de skal gjøre, uten å måtte lete og jobbe hardt for det.

Ikke bare legger en god sidestruktur til rette for en god brukeropplevelse – det hjelper også Google å forstå nettstedet ditt og hvilken nytteverdi det har for brukerne. Med gode rangeringer i søkemotorer som Google, blir det enklere for potensielle kunder å finne deg.

Det er derfor viktig å sørge for at nettstedet ditt er brukervennlig og at det er lagt til rette for god synlighet i søkemotorer. Og det betyr at arbeidet med struktur er vesentlig - og kanskje den viktigste delen - når du skal få på plass et nytt nettsted, eller forbedre nettstedet du har i dag.

Vil du vite hvordan du lager en struktur som både brukere og søkemotorer elsker? Les videre! 

Bygger du hus på sandgrunn?

I Stock 524885417

Strukturer som ikke har skikkelig fundament, og som ikke er gjennomtenkte, kan skape store problemer for nettstedet ditt.

Brukeropplevelsen skal være så god som mulig, og ofte kommer den i veien for en stabil struktur. Det er mange ulike veier inn til innholdet på et nettsted. Du kan blant annet komme inn via søkemotorer, navigering fra forsiden, internsøk, lenker fra andre nettsteder og sosiale medier.

For eksempel kan det være du har et nettsted med produkter som sorteres under flere kategorier. I tillegg tilhører de en merkevare, eller en kjent serie under en merkevare. For best mulig brukervennlighet ønsker du selvfølgelig at brukeren skal kunne finne produktet på den måten som er mest naturlig for brukeren.

Det er når behovet for brukervennlighet skal dekkes på flere forskjellige måter at det ofte oppstår ustabile strukturer. Ustabile strukturer fører til intern konkurranse mellom sidene du har på nettstedet ditt. Resultatet er lavere rangeringer i søkeresultatet.

Kan du svare ja på disse spørsmålene?

  1. Har du kategorier/sider på ditt nettsted som presenterer likt produktutvalg?

  2. Har du kategorier/sider på ditt nettsted som svarer på samme spørsmål?

Da kan det hende du har en ustabil struktur!

Gjennom godt strukturarbeid kan du sørge for at sider ikke konkurrerer mot hverandre OG at alle veier inn til innholdet er åpne.

Hvorfor er god struktur viktig?

> Søkemotorene digger god struktur

Det er flere signaler som gjør det enkelt for Google og andre søkemotorer, å forstå innholdet og organiseringen på nettstedet.

En god sidestruktur gjør det enklere for søkemotorene å “crawle” og indeksere sidene på nettstedet ditt. I en uryddig struktur kan enkelte sider bli så lite tilgjengelige at Google ikke finner dem. Da dukker de heller ikke opp i søkeresultatet.

Når en søkemotor skjønner strukturen blir det også enklere for f.eks. Google å forstå hvilken side som er den mest relevante for et søkeord. Det er tydelig hvilken side som er viktigst rundt en gitt tematikk. Om strukturen er haltende, kan det i større grad være problematisk for søkemotoren å finne den viktigste siden. Om søkemotorene sliter med å finne den mest relevante siden, slår det ofte ut i dårligere rangeringer.

Søkemotorene vil prioritere å vise sider fra nettsteder med god organisering av innholdet sitt. På disse nettsidene er det enkelt å forstå hvilken side som er mest relevant for den som søker, og søkemotoren er mer sikker på at søkeren vil finne svaret på problemet sitt der.

En god sidestruktur vil altså:

  • hjelpe søkemotorene med å gjennomgå hele siden raskt og effektivt

  • gjøre det tydelig for søkemotorene hvilket innhold som er ekstra verdifullt

  • hindre konkurranse mellom ulike sider med samme tematikk

Et oversiktlig og godt oppbygget nettsted vil med andre ord gjøre at søkemotorene både forstår og liker nettstedet ditt bedre. Det vil i sin tur ha en positiv påvirkning på rangeringer og organisk trafikk.

Hvilke signaler gjør det enkelt å forstå strukturen?

Internlenking

Internlenking er alle steder på nettstedet ditt hvor du lenker til en annen side på nettstedet ditt. Det gjelder både lenker i menyene og i selve innholdet. 

Søkemotorene leser ankerteksten i lenken din, den teksten som blir framhevet når du lager en lenke. Lenker du på en logisk og strukturert måte videre til andre sider, hjelper det søkemotorene å forstå hvilke sider som er viktigst om et gitt tema, og hvilke tema som er viktigst på nettstedet ditt.

Sitemaps

Et sitemap er en forenklet oversikt over nettstedet ditt.

Bruker du en XML-fil, gir det en ekstra trygghet om at Google og andre søkemotorer er informert om alt innholdet på nettstedet.

Med et HTML-sitemap gir du både brukere og søkemotorer en fin oversikt over nettstedet. Sitemap til Apple.com er et godt eksempel på hvordan dette kan se ut:

Eksempel på god seo struktur - skjermdump av apple.com sitt HTML-sitemap

Brødsmulesti

Brødsmulestien er en viktig veiviser. Hvis du kommer inn til en nettside via et Google-søk, kan du ofte havne dypt ned i hierarkiet. Gjennom brødsmulestien ser du fort hva de overordnede kategoriene handler om. Det gjør deg trygg på at du har funnet rett avdeling på nettstedet.

Seo struktur jamax brodsmulesti

Bilde: jamax.no

I tillegg gir brødsmulestien deg en mulighet til å enkelt navigere til de overordnete kategoriene. Kanskje ønsker du  oversikt over alle produktene i en produktkategori, eller rask tilgang til mer informasjon om et tema.

Brødsmulestien gir også Google og andre søkemotorer håndfaste signaler på den tematiske oppbygningen til nettstedet. Det er dermed et klart rangeringssignal.

URL-struktur

Du har sikkert fått høre noen ganger at URLer ikke påvirker rangeringer. Isolert sett kan det være noe sant i det.

Så hvorfor trenger du å tenke på URL-struktur?

Om du er webredaktør for et større nettsted, er det gunstig å raskt kunne forstå hvor du skal legge inn nytt innhold ved å se på URL-ene. Det skaper en ekstra trygghet på at innholdet du legger ut havner der det er mest tematisk riktig. Ikke bare blir det brukervennlig for deg, men det er også enkelt for de som bruker nettstedet ditt å forstå hvor de er på nettstedet med en logisk URL-struktur.

Vi kan ikke bevise at søkemotorene bruker URL som et direkte rangeringssignal. Men det er sannsynlig at de vil bedre forstå den tematiske oppbygningen til nettstedet om URL-strukturen er logisk. I det minste er det enda et signal som gjør søkemotoren trygg på forståelsen av nettstedet.

En bonus er at brødsmuler ofte baserer seg på URL-strukturen. Det vil altså bli mye enklere å få en korrekt og forståelig brødsmulesti med logisk URL-struktur.

Slik lager du en god og brukervennlig struktur

Visualisering av arbeidsflyt når man utarbeider struktur: 1. Søkeordsanalyse (hva søker folk etter?) - 2. Søkeordsstrategi (Hvilke søkeord vil vi rangere på?) - 3. Struktur (Hva kommer først, og hva kommer naturlig etterpå?) - 4. Nettsted (Implementer strukturen på nettstedet)

Søkeordsanalyse: Finn ut hva målgruppen søker etter...

Når du skal sette opp en sidestruktur, er det helt nødvendig at du vet hvilke sider og innhold du trenger. Sidene skal selvsagt reflektere hvilke produkter og tjenester du tilbyr, men du må også sikre at du bruke begreper som dine potensielle kunder forstår og søker etter.

I tillegg har målgruppen din sannsynligvis mange spørsmål tilknyttet dine produkter og tjenester som de forventer å få svar på. De bør du finne en plass til på nettstedet ditt.

Ved å bruke feil ord og uttrykk kan du risikere at kundene dine ikke finner deg når de søker etter varer og tjenester som du tilbyr. Da havner de hos konkurrentene dine istedenfor.

En søkeordsanalyse gir deg oversikt over hva dine potensielle kunder søker etter når de er på jakt etter dine produkter og tjenester. Du vil også få et innblikk i hvilket informasjonsbehov de har.

...og velg ut relevante søkeord -> søkeordsstrategi

Du kan ikke rangere på alt. Derfor må du velge deg ut de søkeordene som er viktigst og mest relevant for bedriften din. Det er ikke alltid like lett.

Vi skiller gjerne mellom generiske søkeord og spesifikke søkeord. Generiske søkeord blir gjerne søkt etter i større volum enn spesifikke søkeord, og kan derfor potensielt tiltrekke seg større mengder organisk trafikk inn til siden.

graf som viser fordelingen av søkevolum på generiske søkeord (høyt volum) og spesifikke søkeord (lave søkevolum men mange søkfraser)

Likevel er ikke søkeord med høye søkevolum nødvendigvis det mest gunstige å rangere på. De ordene er ofte såpass generelle at det er vanskelig å vite hva brukeren er på jakt etter. I tillegg er det ofte høy konkurranse på disse søkeordene, noe som gjør det vanskelig å rangere høyt. Og om du havner langt nede i søkeresultatet, så får du heller ikke noe trafikk til nettstedet ditt.

Mer spesifikke søkeord har typisk lavere søkevolum, men er til gjengjeld lettere å oppnå høye rangeringer på. I tillegg er det gjerne lettere å avdekke intensjonen bak søkeordet - altså hva brukeren er på jakt etter. Det er en stor fordel, ettersom vi da i større grad kan tilpasse innholdet til intensjonen bak søket, og øke sannsynligheten for en høy rangering. 

For eksempel har ordet “krem” et høyt søkevolum (2900 søk i måneden). Men vi vet lite om hva den som søker faktisk er ute etter. Er brukeren på jakt etter oppskrift på pisket krem, eller en anti-age ansiktskrem? Selger du ansiktskrem vil det derfor være lurt å fokusere på “ansiktskrem” (1900 søk i måneden) fremfor det mer generelle ordet “krem”. På den måten har du større sjanse for å treffe en relevant målgruppe.

Du må altså ta hensyn til både søkevolum og relevans når du velger ut de søkeordene du ønsker å rangere på. Et godt tips er å organisere søkeordene i fornuftige kategorier. Da vil du nemlig fort få en oversikt over hvilke sider du trenger på nettstedet ditt – noe som bringer oss videre til neste punkt:

Tematisk struktur og internlenking

Temapyramide er et beskrivende ord for hvordan du bør arbeide med struktur. Du begynner med mer generelle ord innen et tema - disse blir ofte brukt som hovedmenypunkt - for eksempel ansiktskrem. Så arbeider du deg nedover til mer spesifikke ord, eksempelvis anti-age eller nattkrem.

Eksempel på temapyramide som viser ordet "ansiktskrem på toppen", under finner du "dagkrem" - "anti aging krem" og "nattkrem"

En god temapyramide gjør det enkelt for både brukere og søkemotor å skjønne de innholdsmessige sammenhengene, så fremt du gjenspeiler denne kategoriseringen i meny og lenker. Da vil innhold med samme tematikk knyttes sammen.

Om du har en side godt plassert tematisk, men hvor god internlenking ikke er tilstede, vil både brukere og søkemotorer få en vanskelig jobb med å finne den.

John Mueller fra Google beskriver en slik situasjon på en fin måte til searchenginejournal.com:

“In general I’d be careful to avoid setting up a situation where normal website navigation doesn’t work. So we should be able to crawl from one URL to any other URL on your website just by following the links on the page.(...) If that’s not possible then we lose a lot of context. So if we’re only seeing these URLs through your sitemap file then we don’t really know how these URLs are related to each other and it makes it really hard for us to be able to understand how relevant is this piece of content in the context of your website. So that’s one thing to… watch out for.”

Så hvordan skal du bygge kategorier i f.eks. en nettbutikk?

For eksempel, nettbutikken din mange typer sportsutstyr, deriblant ulike typer ski. Ski er ofte knyttet til vintersport eller vinter, og en av skitypene som ligger i nettbutikken er fjellski.

En logisk URL-struktur kan dermed se slik ut:

https://www.sportogski.no/

https://www.sportogski.no/vinter/

https://www.sportogski.no/vinter/ski/

https://www.sportogski.no/vinter/ski/fjellski/

Legg opp god navigasjon gjennom meny og lenker

Nå har du en haug med kategorier og sider som vil gi dine kunder verdifull informasjon om dine produkter eller tjenester, og svare på spørsmål som de har rundt det. Kjempebra jobba!

Da gjenstår det å sette alle sidene inn i en fornuftig struktur, og tildele sidene søkeord som du ønsker at sidene skal rangere godt på. Start gjerne med å sette opp alle sidene i et Excel-ark eller tilsvarende. Det vil da fungere som både en oversikt og et arbeidsdokument du kan bruke når nytt nettsted skal lanseres, eller eksisterende nettsted skal forbedres.

I dokumentet kan du ha én kolonne til URL-en som siden skal ha, én som sier hva menypunktet skal hete, og kolonner til søkeord. Hver side bør få sitt eget søkeord, i tillegg til eventuelle støtteord som synonymer eller alternative varianter av ordet.

Men hvor skal du plassere merkevarer?

Har du nettbutikk har du helt sikkert vært borti denne problemstillingen. Hvor skal du plassere merkevarer i strukturen?  Søk på merkevare i kombinasjon med produkttype har ofte høye søkevolum og høy kjøpsintensjon. Å legge til rette for at du kan rangere på merkevarer kan derfor være en viktig kilde til mye og svært relevant trafikk.

Dersom nettstedet ditt ikke viser produkttyper fra en merkevare under produktkategorier, kan du gå glipp av mye trafikk. Se for eksempel på hvor etterspurt fjellski av merket Åsnes er, i tillegg til en spesifikk modell Åsnes-fjellski:

Søkevolum på "åsnes fjellski" - 4400 søk i måneden, "åsnes nansen fjellski" (480 søk i måneden)

Mange nettbutikker inkluderer merkevarer kun som filter, eller har samlesider hvor alle produkter av ett merke er samlet. For best mulig uttelling bør merkevaresider kombineres med en produktkategori i hierarkiet. I dette eksempelet bør merkevaren Åsnes kombineres med produktkategorien “fjellski” i strukturen. På den måten vil merkevare-sidene bidra til å styrke de overordnede kategoriene som har høyere søkevolum og sterk konkurranse knyttet til seg.

Det er viktig å legge merkevarer under produktkategorier, fordi det er større sannsynlighet for at en merkevare i sortimentet ditt byttes ut eller fjernes fra strukturen. De generiske kategoriene har sannsynligvis lengre levetid. Om kategoriene i toppen av meny-hierarkiet ligger fast, blir det færre URL-forandringer når sortimentet byttes ut. Det vil over tid styrke disse sidene, og gi dem bedre rangering og autoritet som igjen vil påvirke underliggende kategorier, produkter og merkevarer.

Slik kan merkevare plasseres i strukturen:

https://www.sportogski.no/

https://www.sportogski.no/vinter/ski/

https://www.sportogski.no/vinter/ski/

https://www.sportogski.no/vinter/ski/fjellski/

https://www.sportogski.no/vinter/ski/fjellski/asnes/

https://www.sportogski.no/vinter/ski/fjellski/asnes/nansen-bc/

Den viktigste jobben du gjør på nettstedet

Du skal ha tungen bent i munnen, og i mange tilfeller er det en stor jobb, men strukturen på nettstedet ditt må være logisk og korrekt bygget opp. Både for brukerne som allerede kommer til nettstedet ditt, men også for at flere nye brukere skal finne deg via søkemotorene!

Trenger du hjelp med strukturen på nettstedet ditt?