Forside / Blogg / Start-guide til Google Analytics

Start-guide til Google Analytics

Dato publisert:

14.12.16
Start guide google analytics

Du har tatt valget. Du har opprettet en konto i Google Analytics, og lagt inn skript på nettstedet ditt. Men hva nå? Dette er guiden for deg som lurer på hva du skal gjøre etter du har satt opp en analysekonto.

I denne guiden er det fokus på de ulike valgene og innstillingene som finnes i Google Analytics, og hvordan du maksimerer nytte og minimerer feilkilder i datagrunnlaget. Hva må du bry seg om? Hva kan du la ligge? Med andre ord er dette en stegvis guide til hvordan du kan sette opp en best mulig konto i Google Analytics!


Nivåer og tilgang i Google Analytics


I Google Analytics kan du sette innstillinger og konfigurasjoner på tre ulike nivåer: Konto, Område og Visning. Du får oversikt over mulighetene på hvert nivå ved å gå inn i "Administrasjon" fra toppmenyen. Bildet du får opp har tre kolonner, en for hvert nivå.

Dette bildet er utgangspunktet for tipsene i denne guiden.

Husk at mulighetene som dukker opp på de forskjellige nivåene er avhengig av hvilken type tilgang du har til kontoen. For å være sikker på at du kan følge denne guiden, bør du ha "Endre"-tilgang.

2016 12 02 15 15 34 300x71

1 – Demografi og remarketing (Område-nivå)


Når du setter opp en konto i Google Analytics, blir det automatisk laget et område med en tilhørende UA-kode (en unik ID). På områdenivå er det en rekke funksjoner du bør slå på:

Demografi


Begynn med å trykke på "Administrasjon" i toppmenyen for å komme til følgende oversikt:

2016 11 30 14 04 41 300x87

Klikk deg inn på "Områdeinnstillinger" i den midterste kolonnen. Slå på funksjonene for demografi og forbedret linkattribusjon. Disse ligger nederst på siden for områdeinnstillinger:

2016 12 02 15 27 41 300x296

Når du slår på rapporten for demografi og interesser, begynner Google Analytics å samle inn denne informasjonen om brukerne på ditt nettsted. Du kan lese mer om dette her.

Informasjon om demografi og interesser kan du blant annet bruke til å analysere hvilke brukergrupper som er viktigst for deg, og å identifisere ulik adferd og mulige tiltak for disse gruppene.

Ved å slå på forbedret linkattribusjon får du mulighet til å bruke Chrome-utvidelsen for Google Analytics. Denne gir deg blant annet informasjon om hvor på siden din brukerne klikker.


Remarketing


På Område-nivå kan du også skru på muligheten for remarketing. Gå inn på "Sporingsinfo" og deretter på "Datainnsamling":

2016 11 30 14 06 12 1 300x210

Både "Remarketing" og "Rapporteringsfunksjoner for annonsering" må være slått på for at du skal kunne drive med remarketing. Husk at du må opplyse på nettsiden din om at du bruker data til remarketing, og at Google har retningslinjer for disse annonsefunksjonene som du må følge.

Selve remarketing-annonseringen trenger du et eget program for å gjennomføre, som f.eks. Google AdWords.


2 – Ekskludere spam og sette opp nettstedssøk (Visning-nivå)


Når du setter opp en konto i Google Analytics, blir det i tillegg til et område automatisk laget en visning. Denne heter typisk "Alle nettstedsdata". Det er flere innstillinger på visningsnivå som du med fordel kan konfigurere.

Spam


I Google Analytics kan du aktivere en funksjon for å automatisk filtrere ut spam fra rapportene. Denne funksjonen gjør at all spam som Google automatisk gjenkjenner, blir tatt bort. Dessverre kan du allikevel få spam inn i Google Analytics, men da betydelig mindre av den.

Gå inn på "Administrasjon" i toppmenyen og deretter "Innstillinger for visning" i høyre kolonne. Scroll litt ned og huk av ved siden av teksten "Utelat alle treff fra kjente søkeroboter":

2016 11 30 14 04 41 2 300x87
2016 11 30 14 49 08 300x158

Nettstedssøk


På visningsnivå finnes det også en funksjon for å hente ut søkeord som er brukt til å søke internt på siden din. Den fungerer slik at du legger inn den søkeparameteren som brukes i nettadressen på din side. Dette gjør at Analytics kan kjenne igjen hvilken del av nettadressen som er en søkefrase, og den vil automatisk lage en egen rapport der du ser alle søk som er gjort på nettstedet ditt.

Denne innstillingen er på samme sted som boksen for å utelate spam, nemlig under "Innstillinger for visning". Scroll helt ned til du ser dette:

2016 11 30 15 16 30 300x180

Skru på, slik at du får opp dette:

2016 11 30 15 18 15 300x190

I boksen for søkeparameter legger du inn den parameteren som brukes for ditt nettsted. Du kan finne ut hva den er ved å bruke søkefunksjonen din og å se på nettadressen etter du har søkt.

La oss si at vi er ute etter å sette opp denne funksjonen for blogg.synlighet.no. Først må vi bruke søkefunksjonen, og deretter se på nettadressen:

2016 11 30 15 11 49 300x63
2016 11 30 15 12 22 300x34

Søkeparameteren er den bokstaven eller ordet som er mellom spørsmålstegnet og likhetstegnet. I dette tilfellet bokstaven "s". Dette legger vi inn i Google Analytics:

2016 11 30 15 22 42 224x300

Huk gjerne av for "Fjern søkeparametre fra nettadresser". Da vil Google Analytics ikke ta med "?s=elefant" når den registrerer nettadressen til siden vi har besøkt, og kun registrere blogg.synlighet.no/. Dette gjør at rapporten for alle sidevisninger blir ryddigere siden du ikke får en ny linje i rapporten for hvert unike søkeord.

Søkeordene som er brukt, og hvilken side brukeren var på da hun søkte, kan du finne i egne rapporter. Gå inn på fanen for "Rapportering" i toppmenyen. Klikk deg deretter inn på "Adferd" -> "Nettstedssøk" og rapportene som heter "Søketermer" og "Sider":

2016 11 30 15 26 03 123x300

3 – Oppsett av visninger for ulikt bruk (Visning-nivå)


Det mest verdifulle med Google Analytics er dataen, og spesielt hvis du har data et stykke tilbake i tid. Da kan du nemlig bli kjent med brukeradferd som gjelder på ditt nettsted, sammenligne tidsperioder med hverandre og finne trender. Hvis du setter på innstillinger, eller filtre, som viser seg å gjøre datagrunnlaget dårligere, eller hvis data blir slettet, har du mistet din mest verdifulle kilde til innsikt.

Derfor anbefaler vi at alle bedrifter tar ekstra godt vare på data ved å ha minst 3 ulike visninger per område:

  1. Hovedvisning - Dette er visningen som brukes til vanlig. Her er det vanlig å ekskludere trafikk fra bedriftens egen IP, og å være nøye med å filtrere bort spam

  2. Testvisning - Dette er visningen som brukes til å teste nye filter etc. Siden effekten av et filter og andre innstillinger er permanent, og ikke kan tilbakestilles, er det en god idé å teste effekten før du legger den på visningen du bruker til vanlig. Dette for å sikre at datagrunnlaget i hovedvisningen er best mulig.

  3. Backupvisning - Dette er en visning som du ikke rører. Siden data er så viktig, anbefaler vi å ha en backup av all data i tilfelle det skulle skje noe med visningen du vanligvis bruker. Vi pleier også å holde denne visningen uten filter slik at den gjenspeiler data slik den er i virkeligheten.


Du kan lese mer om oppsett av filtre her.

Det opprettes kun én visning automatisk når du lager en konto, men du kan ha opp til 25 visninger per område. Hver nye visning får bare data fra det øyeblikket den blir opprettet og fremover – derfor bør du gjøre dette så fort som mulig.

Gå inn i "Administrasjon" fra toppmenyen og klikk på "Opprett ny visning" i nedtrekksmenyen for visninger:

2016 12 02 14 32 56 300x105

Alternativt kan du kopiere en eksisterende visning. Da får du med eventuelle innstillinger du har gjort på visningsnivå, filter du har lagt på eller mål du har satt opp. Gå inn på "Innstillinger for visning" som du finner i høyre kolonne på nivå for visning. Klikk deretter på "Kopiér datautvalget":

2016 12 02 14 33 22 300x75

Denne guiden gir tips til noen av de tingene våre webanalytikere i Synlighet gjør når de jobber med nye konti i Google Analytics. Å sikre et best mulig datagrunnlag, i tillegg til å sørge for at du kan stole på tallene og innsikten du får fra Google Analytics, er vår viktigste oppgave når vi begynner med webanalyse – og med performance marketing generelt.

Trenger du hjelp med Google Analytics? Vi bistår deg gjerne med råd og bruk av Google Analytics.

Ta kontakt med en av våre eksperter innen Google Analytics og webanalyse her!