Forside / Blogg / Oppdateringer fra Facebooks annonseteam

Oppdateringer fra Facebooks annonseteam

Dato publisert:

01.10.10

Dato oppdatert:

05.04.23

Våre følgere på Facebook og Twitter kjenner til at vi på onsdag hadde besøk av 3 representanter for Facebooks annonseteam. Denne bloggposten gir dere utdrag fra dette møte. Vi hadde satt av halve dagen, noe som gav oss god tid til å gå igjennom hvordan jobbe med både annonser og fansider. Teamet trakk tidlig frem den velkjente trakten som viser forholdet mellom å skape behov og oppfylle behov.

Et viktig poeng fra Facebookteamet var at mens søk kun handler om å oppfylle eksisterende behov, så er Facebook en menget god arena når du trenger å skape behov, men at de også er en arena som oppfyller behov. Derfor bør en fanside alltid være utgangspunktet for kommersielt arbeid med Facebook. Du møter potensielle kunder og kan gå i aktiv dialog med dem. Slik bygger du nære relasjoner og tilrettelegger for viral spredning. Facebook sa rett ut at fanbasen blir dine viktigste markedsførere.

Ta godt vare på dem!

De hadde noen enkle og helt konkrete anbefalinger:

1. Bygg fanbasen, gjerne ved hjelp av annonsering

2. Sørg for interaksjon

3. Led de til dine interesseområder

4. Del ting som er relevante og gi dine brukere merverdi

5. Bruk statistikken for å få unik kundeinnsikt

Mye av dette er selvsagt kjent, men det er alltid greit få rådene direkte fra Facebook og presentert gjennom de beste eksemplene. Mye av tiden gikk så med til annonseproduktene, herunder Markedplace Ads, Premium Ads og Reach block.

Vi bruker selvsagt selv også vår facebookside og twitterkonto på samme måte som vi anbefaler våre kunder å bruke sosiale medier.Fansider
Tord Baklund

lurte på Hvorfor VisitOSLO ikke får kalle siden sin Oslo? (altså www.facebook.com/oslo.)
Når det gjelder vanity-url så er det blant annet en grense på minimum 5 bokstaver. For Oslo sitt tilfellet så vet jeg at svaret tidligere på dette og lignende spørsmål også har vært relevans. Facebook ønsker at firmanavn og url skal være mest mulig samstemt. /oslo vil da tenkes kunne være forbeholdt Oslo som by og offentlig informasjon på Facebook, ikke av og for turismen. På den annen side har destinasjonsselskaper i andre byer fått bynavnet som url, så de anerkjente at dette som argument ikke særlig konsekvent gjennomført fra Facebook sin side. Det fins også avvik fra 5-bokstaversregelen. Siden dette er et vanskelig spørsmål lovet de å komme tilbake med et mer utfyllende svar. Vi vil på vår side love å følge opp, både mot Facebook og med svaret ut til dere.

Annonser
Baklund ville også ha svar på hvilke andre faktorer enn CPC-bud (kostnad pr. klikk) som spiller inn for å oppnå flest mulige visninger. Spørsmålet kom for sent til at vi fikk tatt det direkte med Facebook, men vi jobber med dette for mange av våre kunder hver eneste dag. Temaet er derfor stort nok til å dekke et foredrag eller seminar. Kort kan man si at det dreier seg om kontinuerlig optimalisering av budskap, landingssider og segment. Klikkfrekvens er viktig. Dersom din annonser oppnår flere klikk i forhold til visning gir det mer penger i kassa til Facebook, og er derfor med på å øke antall visninger og senke klikkprisen. Igjen er relevans en nøkkel. Ha gode og relevante annonser som leder inn til konkrete landingssider. Gode bilder, variasjon og segmentering er ytterligere faktorer for å skape effektive annonser. På våre slidesharesider er det flere eksempler på hvordan vi jobber med dette og annet.

Yuri Sali ville gjerne få mulighet til å legge inn negativ variable når man segmenterer annonser. Dette er faktisk noe jeg tok opp tidlig i møte og ikke minst noe Andrew hadde snakket med utviklerne om dagen i forveien. I Synlighet er vi enig i at dette er en funksjon vi ønsker oss. Vi ba dem derfor om å gjenta oppfordringen om å utvikle den funksjonaliteten.

Solfrid Helvik ville gjerne vite hvorfor man ikke kan målrette annonsene etter fylke.
Her er svaret at den viktigste indikator for lokalisering er IP-adressen. Dette gir en noe bedre nøyaktighet i byene enn for mindre steder og tettsteder. Her ligger også noe av forklaringen på at Oslo ofte er overrepresentert med tanke på brukere. Mange nettbrukere over hele landet er koblet på nett via arbeidsplassens hovedkontor i Oslo. Facebook jobber med å inkludere profilinformasjon i algoritmen for målretting av annonser. Men brukt alene vil det gi lavere nøyaktighet. Dels fordi mange ikke oppgir bosted, dels fordi bruker glemmer å endre dette når de flytter. Facebook mener også at når vi reiser er det mer relevant med annonser for der vi er, enn for hvor vi bor. Når lokasjonstjenesten Places implementeres for fult vil selvsagt nøyaktighet bli enda bedre.
Til Solfrid og andre som ønsker fylkessegmentering, vil jeg tilføye at om dere i segmenteringsfeltet for steder/byer begynner å skrive fylket deres så kommer alle byene/stedene som er indeksert for fylket opp. Dere må så bare aktivt velge alle disse.
Hun nevnte også at de hadde opplevd et problem med for lang godkjenningstid. Dette kan skyldes en tilfeldig feil, bruk av ord som for eksempel "fart" (greit ord på Norsk, men overstyres av normal amerikansk sensur :), eller annet. Ofte vil vi kunne være behjelpelig med å løse slike problemer.

Geir Holen lurte på om Facebook kunne arranger kurs i hvordan annonsere på Facebook. Siden jeg kjenner svaret meget godt, lot jeg det ligge i vårt møte. I hovedsak så er svaret at de ikke har nok ressurser til å ta seg tid til enkeltkunder og brukere. Facebook ønsker at aktører som oss tar seg av slike ting. Fra tid til annen har vi de med på arrangementer for våre kunder og andre interesserte. Videoer fra møtet vi hadde i februar ligger blant annet her. Det er heller ikke umulig at vi om interessen for dett er tilstrekkelig stor så kan Synlighet lage kurs på annonseringen.

Vi får jevnlig spørsmål om å målrette mot foreldre. Her var svaret at det er høyst interessant og at de jobber med det.

Brukere
Roar Eriksen lurte på hvor mange aktive Facebookbrukere det er i Norge.
Jeg tok det opp og la til at dette som de sikkert vet gjenstand for regelmessig debatt. Nevnte også at da jeg selv sjekket i annonserverktøyet for noen dager siden fant jeg 2,4. Svaret deres var at offisielt så opererer de med 2,3 millioner norske brukere. Dette baserer seg på hvor mange som logger inn en gang i måneden eller mer. De jobber kontinuerlige med å gjøre tallet nøyaktig, og en opplagt feilmarginer her er at enkelte brukere kan operere med flere kontoer.

Lokasjonstjenester
Som ivrig bruker av lokasjonstjenester og med stor tro på markedsføringspotensialet ved disse så spurte jeg om de kunne fortelle om erfaringene med Places i USA så langt. Jeg var selvsagt mest interessert i konkrete brukertall. Jeg har nemlig en hypotese om at dette fortsatt er noe for de spesielt interessert og at det vil ta noe tid før vi når en kritisk masse. Ikke uventet hadde de ikke mulighet til å gi oss noen tall (sannsynligvis kjente ikke annonseteamet til disse selv) men de kunne fortelle at Facebook allerede ser på Places som en suksess, og at det er rask vekst i bruken i USA. De har også en åpen API for tjenesten, både Foursquare og Gowalla er godt integrert, slik at sjekkinns fra disse tjeneste (når de er koblet mot brukerens Facebookkonto) vil bli registrert også som sjekkinn i Places. Tjenesten åpnes gradvis i nye land. Dette gir dem mulighet til å tilpasse og videreutvikle tjenesten før den er åpen for alle og overalt.

Håper dette svarte på noen av deres spørsmål. Dersom noe er uklart eller dere har andre spørsmål, ikke nøl med å bruke kommentarfeltet. Husk vi har nærmest daglig telefonkontakt med Facebook, så mange mindre ting vil vi kunne få svar på relativt raskt.