Forside / Blogg / Nye regler for prismarkedsføring av varer

Prismarkedsføring av varer - hva gjelder nå?

Dato publisert:

12.12.23
Dette bor du vite om prismarkedsforing 2023

Har du hørt at det er nye regler for prismarkedsføring, men ikke helt fått med deg hva det betyr i praksis? Da får du det korte, enkle svaret her!

1. oktober i år ble EUs moderniseringsdirektiv innført i Norge. Hensikten er å gi forbrukere flere rettigheter og hindre villedende markedsføring.

Den viktigste endringen handler om bruk av førpris ved markedsføring av tilbud på varer og produkter. Bedrifter som tilbyr og markedsfører tjenester, er altså ikke påvirket av nytt direktiv.

Førpris = laveste pris de siste 30 dagene

Hovedregelen ved prismarkedsføring av varer, er at du som selger alltid skal oppgi laveste tilgjengelige førpris de siste 30 dagene før salget startet.

Forskrift om prisopplysninger, kapittel 2, paragraf 9a sier følgende:

§ 9a.Prisnedsettelse

“Der prisen på varer markedsføres som nedsatt, skal den næringsdrivende gi informasjon om varens førpris. 

Førprisen er den laveste prisen som den næringsdrivende har anvendt i minimum 30 dager før markedsføringen startet. Med laveste pris menes prisen som har blitt anvendt for varen overfor allmennheten, eller andre større grupper av forbrukere som tilhører ulike lojalitetsprogrammer eller kundeklubber. Der prisnedsettelsen øker gradvis, er førprisen den laveste prisen før første prisnedsettelse.”

Så, hvilke rabatter og priser inngår egentlig i laveste førpris?

Forbrukertilsynet spesifiserer nå at det gjelder den laveste førprisen som har vært tilgjengelig for allmennheten. Her er det rom for tolkning, men vi har noen gode indikasjoner på hva som defineres som tilgjengelig for allmennheten og ikke.

Rabatter som ER tilgjengelige for allmennheten

Alle rabatter som har vært lett tilgjengelig for allmennheten skal regnes med i førprisen.

Det vil selvsagt innebære generelle tilbud som:

  • “30% på alle bukser”
  • “500 kr avslag på Superbrand Gressklipper 1003”
  • “halv pris på alle bomullstruser"


Det har ingenting å si om tilbudet varer i en time, en dag eller tre uker, så lenge prisen har vært nedsatt på ett eller annet tidspunkt i løpet av de 30 siste dagene.

Det vil også inkludere tilbud for medlemmer i kundeklubber, da kundeklubber er enkle og tilgjengelige å melde seg inn i. Rabattkoder som tilbys av influensere med åpne profiler og rabattkoder som ellers kan finnes av folk flest regnes også som allment tilgjengelig.

Rabatter som IKKE er tilgjengelige for allmennheten

Individuelle rabatter og priser som derimot ikke er like lett tilgjengelige for allmennheten, skal ikke regnes som laveste førpris. Dette gjelder individuelle tilbud til avgrensede grupper.

Studentrabatt er et typisk eksempel på prisnedsetting for en lukket gruppe. Du kan også tilby rabatt til medlemmene i en kundeklubb på bursdagen deres, eller når de har handlet for et visst beløp og oppnådd en individuell bonus.

Andre eksempler er medlemskap i en organisasjon eller forening, hvor det finnes fordelsavtaler. OBOS-medlemmer får for eksempel en rekke rabatter hos ulike butikker. Dette vil ikke regnes som en allment tilgjengelig førpris.

Hva skal du gjøre i praksis?

Så, du skal kjøre en kampanje. Hvordan går du frem for å sikre at du har alt på det rene?

  1. Undersøk hva den laveste, allment tilgjengelige prisen på varen har vært de siste 30 dagene før kampanjen skal starte.
  2. Beregn avslag på tilbudsprisen fra laveste førpris.
  3. Oppgi førpris og tilbudspris.

Dersom du har produktspesifikke annonser skal du oppgi førpris og tilbudspris i selve annonsene. I tillegg må dette være synlig der hvor produktene kan kjøpes. 

Dersom du har salg på større produktgrupper må du tydelig vise frem førpris og tilbudspris der hvor produktene kan kjøpes, enten i nettbutikken eller i fysisk butikk.

Hva med…?

Gradvis økning av rabatt i en salgsperiode

Du kan fortsatt øke rabatten gradvis på varene gjennom en sammenhengende salgsperiode. Altså at du starter med 10% avslag på førpris og avslutter med 30% avslag på samme førpris.

Eksempel:
La oss si at den laveste prisen på Superkamera X har vært 5 000 kr de siste 30 dagene.
Du starter et sommersalg og setter ned prisen til 4000 kr. Du annonserer at du har 20% rabatt. Neste uke fortsetter sommersalget, men nå setter du ytterligere ned prisen til 3500 kr. Du kan da trygt si at du nå har 30% rabatt. Du beregner altså avslaget ut fra laveste førpris før kampanjen startet.

Forutsetningen er at det er tydelig for forbrukeren at det er samme salget som foregår i en sammenhengende periode, for eksempel ved at det har samme navn gjennom hele perioden. Et “Black Week-salg” etterfulgt av et “Cyber Monday-salg” hvor rabatten eskalerer fra Black Week til Cyber Monday, kvalifiserer f.eks ikke som en sammenhengende salgsperiode, fordi folk først får inntrykk av at salget kun gjelder i en uke.

Markedsføring av salg FØR salgsperioden starter

Dersom du har lyst til å kjøre to salg med kun 30 dager mellom hver salgsperiode, kan det by på noen utfordringer. Du vil kanskje starte markedsføringen av et salg før salget faktisk starter. Det er helt greit så lenge du er tydelig på når salget starter, og at reglene for prismarkedsføring også følges her. Du må nemlig forholde deg til laveste førpris siste 30 dager også på det tidspunktet markedsføringen starter.

Eksempel:

La oss si du hadde 50% avslag på alle sykler fra 15-31. oktober. Det var en suksess, og du ønsker å kjøre et lignende salg fra 1. desember. Da har du akkurat 30 dager mellom salgsperiodene og kan benytte laveste førpris fra perioden uten rabatten. Du kan altså sette samme pris som du hadde ved forrige salgsperiode og igjen si at du har 50% rabatt.

For å skape blest om salget ønsker du å markedsføre det fra 25. november. Det kan du ikke.

Når du markedsfører et kommende salg må du ta stilling til den laveste førpris de siste 30 dagene fra du starter markedsføringen. Om du starter markedsføringen av salget før 1. desember, må du med andre ord si 0% rabatt. Den laveste prisen har jo allerede vært den samme som du planlegger i løpet av de siste 30 dagene.

Markedsføringen skal ikke være villedende

I flere tilfeller vil ikke den nye paragrafen om prisnedsettelse og førpris slå inn. Da må du heller ha markedsføringsloven i bakhodet.

Paragraf 6-8 påpeker at markedsføringen ikke skal være villedende. Her gjelder det å forsøke å se kommunikasjonen fra forbrukernes side og vurdere om du er tydelig i kommunikasjonen rundt salg. Med andre ord, du skal ikke prøve å lure kundene dine.

Under følger noen eksempler på situasjoner hvor markedsføringsloven spiller en større rolle enn prisopplysningsforskriften.

“3-for-2”-kampanjer

Om du skal kjøre “3-for-2”-lignende kampanjer må du sikre at forbrukerne faktisk oppnår en reell prisfordel. Det vil si at du ikke kan sette opp prisen kraftig før du kjører et “3-for-2”-tilbud, slik at forbrukerne i realiteten ikke oppnår noen prisfordel likevel.

Forbrukertilsynet anbefaler derfor at du holder prisene stabile på varene tilbudet gjelder både ukene før og etter tilbudet.

Rabatt ved kjøp over en viss sum

Dersom du kjører en kampanje hvor du gir for eksempel 20% rabatt på alle kjøp over 500 kr vil dette påvirke ulike varer på ulik måte.

Alle enkeltvarer som koster 500 kr eller mer får nå et avslag på 20%. Hvis du i løpet av de neste 30 dagene skal kjøre en ny kampanje på disse produktene, må du huske å sette førpris til 400 kr (20% av 500 kr).

For varer som da koster under 500 kr, som folk under kampanjen kan få rabatt på ved å handle flere produkter i samme kjøp, slår ikke de nye prisreglene inn. Her må du heller ta hensyn til markedsføringsloven som sier at du ikke skal villede forbrukerne. Ved å holde prisen per produkt stabil i ukene før og etter kampanjen oppnår forbrukerne en reell prisfordel og blir ikke villedet.

Pakketilbud

Dersom du for eksempel tilbyr en lavere pris når folk kjøper en mobiltelefon og et headset sammen, enn ved kjøp av de to tingene separat, så kan det kalles et pakketilbud.

Pakketilbudet vil ikke påvirke førprisen per produkt direkte, men du må likevel tenke på at det ikke skal være villedende. Forbrukertilsynet anbefaler også her at prisene på de to separate produktene holdes stabilt i perioden før og etter tilbudet. Da er det mest sannsynlig ikke villedende og innenfor markedsføringsloven.

De nye reglene skal hjelpe forbrukerne

I bunn og grunn er det viktigste å huske at de nye reglene kommer for å hjelpe forbrukerne slik at de ikke føler seg lurt. Det bør gagne merkevaren din på sikt at de som kjøper fra deg føler de gjorde et godt kjøp.

Dette er en oversikt over generelle tolkninger av de nye reglene for prismarkedsføring. Hvis du har spesifikke spørsmål knyttet til konkrete eksempler på prismarkedsføring i din bedrift, anbefaler vi at du tar kontakt med en advokat som spesialiserer seg innenfor markedsføringsloven.

Hold deg oppdatert på det som skjer innen digital markedsføring - meld deg på nyhetsbrev og få ukentlige oppdateringer med faglig utvikling, caser, nyheter, webinarer og intervjuer!