Forside / Blogg / Når blir lokasjonstjenesten Facebook Places det neste store?

Når blir lokasjonstjenesten Facebook Places det neste store?

Dato publisert:

28.09.10
I dette blogginnlegget følger jeg opp innlegget Er lokasjonstjenester som Gowalla og Facebook Places det neste store?

Her vil jeg gå inn på:
• Mulighetene for markedsføring
• Personvernsmessige utfordringer
• Hva som skal til for at folk begynner å bruke det

Interessante markedsføringsmuligheter
En av dagens store utfordringer er hvordan få oppmerksomhet fra potensielle kunder som bombarderes av stadig mer informasjon. En naturlig følge er at mer av informasjonen rundt oss oppleves som støy. Relevans blir et stadig viktigere filter. Et markedsføringsbudskap har selvsagt høyest verdi om det kan sendes til rett person, på rett sted til rett tid. Problemet er ofte å finne frem til disse. Lokasjonstjenestene blir slik verdifullt filter som tilbyr stedsrelevant informasjon i våre kjente nettverk.Til nå har mye av nerven i sosiale medier handlet om nettverk og nåtid. Kun de færreste twittermeldinger og facebookoppdateringer er aktuelle særlig lengre enn en time. Muligheten til å få med seg hva som blir sagt om din virksomhet og leveranse, samt nye muligheter til å sende ut budskap til de som befinner seg i nærheten øker selvsagt sannsynligheten for komme i kontakt med en relevant målgruppe. Nylig var Bergens Tidende 2 dager i London, der de kun brukte lokasjonstjenster som turistguide. At mulighetene er spesielt interessante for reiselivsnæringen er opplagt. Turistinformasjonen i Oslo gir 20% Foursquare-rabatt på Oslo-kortet til brukere som sjekker inn på turistinformansjonen der. De kan fortelle at aktivieten gav profilering på Foursqares egne sider, spredning til brukeres venner samt oppmerksomhet på twitter (mange brukere av lokasjonstjenster feeder sine sjekk-inns ut til sine twitterprofiler.) Tilsvarende har McDonalds har gjort noen vellykkede erfaringer med Foursquare i USA.


Melding fra Foursquare Norway når man sjekker inn på Oslo Turistinformasjon.

Utfordringer for personvernet
Facebook har mange brukere fordi vi har tillit til at det vi deler kun er mellom venner vi har godkjent. Hvem som får tilgang til lokasjonsinformasjon er ikke uvesentlig. Instillingsmulighetene for hva som er åpent og skjult er løst på litt ulike måter for de ulike tjenestene. I hvilken grad info om sjekk-inn, bilder og kommentarer som er knyttet til de ulike stedene også er åpent tilgjengelig for andre en bekreftete venner og hvordan vi som brukere kan justere innstillingene for dette er løst noe ulikt hos de ulike tjenestetilbyderne. Eksempelvis er standardinnstillingen for Gowalla at info er åpen. Nettsteder som www.pleaserobme.com tydeliggjør problemstillingen. De liker lokasjonstjenester, men er kritiske til åpen deling. En økt bevisstgjøring rundt disse aspekter er helt klart nyttig. På den annen side er det et opplagt dilemma mellom åpenhet og lukket profil. Gowalla, Foursquare og de andre lokasjonstjenestene trenger å vise frem nytteverdien av sine tjenester, gjennom åpenhet blir dette selvsagt lettere. Som bruker vil vi gjerne selv ha mulighet til å definere grensene og forventer at sensitiv personinformasjon holdes privat med mindre vi aktivt velger noe annet. Men jeg vil også ha flest mulige tips og annen info om stedene jeg befinner meg på. Da er ofte kommentarer, anmeldelser og bilder fra de siste besøkende vel så interessant som hva nettverket mitt mener. Foreløpig savner jeg en innstilling som lar meg dele all min info med alle nettbrukere men at min identitet kun vises til mitt definerte nettverk.

Vil folk ha lokasjonstjenester?
For noen måneder siden var jeg overbevist om at dette ville eksplodere med Facebook Places. I dag er jeg mer usikker på når det skjer. På sikt er jeg sikker på at de blir en viktig integrert del av sosiale medier og hvordan vi bruker internett. Facebook Places er viktig fordi det allerede er mange brukere. Langt færre er interessert i å bygge opp nye nettverk i nye tjenester. Men muligens er mange av oss fornøyd med Facebook slik det fungerer i dag. Enkelte ser kanskje ikke verdien av å dele informasjon om hvor man er. Det tok meg over ½ år fra jeg registrerte meg på Gowalla og Foursquare til jeg ble en aktiv bruker. Andre kan oppleve det som plagsomt og invaderende å vite hvor folk er og indirekte oppfordringer om å dele lokasjon. Selv om Foursquare er langt større i USA enn Gowalla er her hjemme, er dette fortsatt noe for de mest teknologinteresserte også der. Fra de første erfaringer med Places er det ingenting som tyder på at bruken har tatt av.

Jeg tror at for at lokasjonstjenester skal slå igjennom er det tre ting som må på plass.
• Brukervennlighet (den begynner å bli god, men fortsatt noe vei å gå)
• Trygghet for at hver og en av oss selv har full kontroll over hva som deles
• Tilbydere må fortsatt tydeliggjøre nytteverdien for den jevne nettbruker

Hva tror du skal til før dette blir interessant nok til å bli tatt i bruk av den jevne nettbruker?