Forside / Blogg / Når er det riktig å stenge en Facebookside?

Når er det riktig å stenge en Facebookside?

Dato publisert:

29.06.11

I går ettermiddag leste jeg en tweet fra Ingeborg Volan:
Jøje meg. Råde kommune stenger facebooksida si i påvente av policybehandling i formannskapet?
Jeg fulgte lenken hun la ved der Råde kommune på sin facebookside ganske riktig stadfestet at de kom til å stenge siden den 15. Juli og holde den stengt frem til nytt kommunestyre har behandlet kommunens reviderte kommunikasjonsstrategi. Dette begrunnes med at:

Kommunestyret ber rådmannen om å revidere sin policy for bruk av Facebook for å sikre et klarere skille mellom kommunal informasjon og politiske utspill."
Rådmannen ser det vanskelig å se hva som er politiske utspill, og sortere ut disse, da det kan føre til utilsiktet sensur av ytringer.


Jeg var ganske raskt ute med å poengtere at det ser ut som de ønsker å bli mer bevisste rundt bruken og ikke blande administrasjon og politikk, og at det derfor virket som en rimelig grei ting å gjøre. (Behovet for å ikke blande administrasjon og politikk i offentlig bruk av sosiale medier er noe advokat Jon Wessel-Aas poengterer viktigheten av i sitt kapittel av boka ”Sosiale medier i all offentlighet”)

Jeg ble raskt møtt med innvendinger mot stengingen, både fra Ingeborg Volan, Beate Sørum og Alf Tore Meling. De mente alle at å stenge var en uheldig løsning og kunne gi negative konsekvenser. Selv ser jeg ikke helt de store problemene ved å stenge en facebookside i en periode dersom spesielle behov skulle tilsi det. Jeg understreket tidlig at jeg ikke har grunnlag for å vurdere forholdene i Råde Kommune, men at stenging ikke er noe jeg kritiserer på generelt grunnlag. De fleste av debattantene på Twitter syntes imidlertid at stenging uansett var en svært dårlig idè. Som innvendinger ble det lagt vekt på at Råde med dette ville miste verdifulle innspill, få dårligere omdømme, miste følgere med videre, samt at det var en unødvendig reaksjon for å løse det eventuelle problemet. Etter hvert utviklet den gode debatten på Twitter seg til også å handle om hva og hvordan Råde burde løst problemet med usikkerhet rundt bruken av Facebooksiden. Blant disse fins det flere gode forslag om hvordan Råde burde løst dette. (Du finner de aller fleste av disse tweetsene med hashtaggen #rådeeller på @reply til meg.) Jeg er selvsagt heller ikke uenig med Volan, Sørum og Meling i at det i utganspunktet er bedre med en åpen og funksjonell facebookside enn en stengt og innaktiv en. Videre tror jeg at noen av poengene deres kan materialisere seg dersom man holder en side stengt over lang tid uten å gi noen forklaring på hvorfor eller hva som skjer. Men Råde har kommunisert ryddig rundt hva de gjør og hvorfor. For det første tror jeg et stort flertall av fansen ikke får dette med seg, videre tror jeg at de aller fleste av fansen til Råde kommune vil tilgi Råde kommune dette, selv om de skulle være uenige i måten de gjør det på. Alf Tore Meling på sin side mente Råde ville bli trukket frem som et uheldig eksempel i lang tid. For mine kurs vurdere jeg å bruke dette som et positivt eksempel på at stenging i spesielle tilfeller kan være OK og hvordan det eventuelt bør gjøres. Her må jeg understreker at normalt vil også jeg fraråde stenging av en Facebookside. Men samtidig fins det situasjoner der det kan være en grei løsning. Dette er primært avhengig av aktørens opplevelser, behov og kunnskap om Facebook og de sosiale mediene.

Et marginalt problem - men stenging kan likevel være OK

Når jeg nå har satt meg inn i sakspapriene, en avisartikkel og et blogginnlegg så er inntrykket mitt at dette i realiteten er et marginalt, muligens et innbilt problem. Jeg ville derfor IKKE ha stengt facebooksiden. Men mitt poeng i denne saken handler IKKE om hvordan Råde Kommune burde løst dette problemet, eller OM dette er et reelt problem/behov på grunn av sammenblanding av politikk og administrasjon eller ei. Poenget mitt er at stenging kan være en helt OK løsning i en gitt situasjon. At et flertall av kommunestyret mener bruken av facebooksiden er problematisk er et faktum. Hva vi på Twitter mener om bruken er derfor i denne omgang uinteressant. For mange velmenende råd om hva som er en optimal løsning i enhver situasjon kan til og med virke hemmende på deres dialog med innbyggeren gjennom Facebook og sosiale medier.

Rådes problem og løsning

Hovedproblemet som trekkes opp fra Glenn Melby i Råde Høyre er nettopp private aktørers politiske budskap som deles på veggen til Råde Kommune. Kommunestyret er helt eller delvis enige og dermed usikre på om dette er en ønsket og riktig praksis. Det er derfor relativt ansvarlig å si at en revidert strategi og beslutning i denne saken bør vedtas av nytt styre etter valget og i mellomtiden bør bruken av Facebooksiden stoppes. Som nevnt er jeg ikke enig med kommunestyret i at facebookbruken er et problem, men ut i fra informasjonen kommunestyret sitter på er en stenging i mellomtiden ganske så naturlig. Med bakgrunn i konklusjonen de trakk (om at dialogen der i seg selv er problematisk) burde de kanskje stengt siden rett etter kommunestyremøte av 21. Juni.

Stenger man muligheten for inngående kommunikasjon?

Så hva er problemet med å stenge en facebookside for en periode? -Folk får fortsatt tak i kommunen via telefon, epost, oppmøte og sansynligvis andre kanaler på nett. Jeg blir ikke overrasket om de får med seg dette og andre blogginnlegg om saken. Både facebooksiden og fansen forblir der de er, klare til å aktiviseres igjen i høst. Alternativet er en side som ikke driftes eller at det er strid rundt bruken av den, at aktører blir usikre på om/når de kan/bør bruke den eller ikke eller en kombinasjon av disse. Mens man rydder opp i slike uklarheter og tilegner seg ny kunnskap er inaktivitet som regel å foretrekke og stenging av siden den enkleste og tydeligste måten å gjøre det på. Så får vi både håpe og tro at Råde får en aktiv og flott facebookside etter at revidert kommunikasjonsstrategi blir vedtatt etter valget. For å komme best mulig i gang igjen oppfordrer jeg både politikere og informasjonsavdelingen i kommunen å bruke tiden frem til gjenåpningen av Facebooksiden til å tilegne seg mer kunnskap om kommunikasjon, nett og sosiale medier.

Har du noen gode råd til Råde kommune?

Alf Tore Meling har også engasjert seg med dette blogginnlegg om denne saken. Han har i langt større grad enn meg utdypet selve sakskomplekset bak. Anbefales!