Forside / Blogg / Google Plus: Google forbedrer kjerneproduktet sitt

Google Plus: Google forbedrer kjerneproduktet sitt

Dato publisert:

11.07.11

Min forrige bloggpost var en innføring på hva Google+ er for noe. I denne bloggposten følger jeg opp med noen betraktninger om hvordan jeg mener Google+ vil påvirke utviklingen av nettet og hvordan det angår oss som brukere og markedsføringen.

Mesteparten av debatten om G+ jeg har sett så langt går i all hovedsak på om dette er det nye Twitter, om de tar knekken på Facebook eller om dette er enda en flopp ala Google Buzz og Google Wave. De sammenligningene er for så vidt intressante og relevante, men i dette blogginnlegget går jeg inn på hvordan G+ utgjør en styrking av Googles kjerneprodukter; gode søkeresultater og relevante annonser.

G+ er en forbedring av søk og annonsene i søk

Google + vil selvsagt påvirke hvordan både Facebook, Twitter og andre digitale sosiale nettverk utvikler seg. Selv om G+ er laget fordi Google ønsker å trekke trafikk vekk fra Facebook og tilbake til arenaer der de har mer kontroll (forklaring ser du her), så opplever jeg ikke at G+ er i direkte konkurranse med dem. G+ er nok en konkurrent for Facebook, men for Google er G+ først og fremst styrking av hva Google allerede er. Google ser selvsagt gjerne at de vokser forbi Facebook med G+,men det er sannsynligvis ikke nødvendig for at de skal lykkes. Gevinsten for Google er at de forbedrer hovedproduktet sitt vesentlig. Her må vi også huske på den nye +1 -knappen. Kombinasjonen av denne på en rekke ulike nettsider, blogger med mer og interaksjonen i de ulike Gplus-nettverkene vil selv fra starten med relative lave brukertall tilføre en kraftig sosial komponent til algoritmene for Googles søkeresultater! I Synlighet har vi lenge vært ganske tydelige overfor våre kunder på at delingsoptimalisering like viktig som søkemotoroptimalisering. Utviklingen går mot at dette i stadig større grad henger sammen.

Måten vi samhandler og deler på vil forbedre søkeresultatene både for oss som er pålogget Google+ eller andre av deres tjenester og de øvrige som bare bruker Google til å søke. Dette vil i sin tur gi bedre annonser, bedre annonseplassering og bedre målretting. Stikkordene ”billigere og mer effektivt” er et stort + for alle som vurdere å kjøpe AdWords. Selv om muligens vil se annonser inne i G+ på sikt, så tror jeg at vår økte bruk av Googles tjenster først og fremst styrker muligheten for retargeting, og at det fortsatt er søkeresultater og innholdsnettverkene som vi være Googles viktigste annonse- og inntektsarena.

Hva med bedriftsider i G+?

Når man skal utvikle et sosiale nettverk kan det selvsagt diskuteres i hvilken grad det er lurt å tilrettelegge for kommersielle interesser. Men faktum er at der det er mange mennesker vil en del av oss også finne muligheter for å drive butikk. Det er derfor sentralt at man som tjenestetilbyder legger inn en form for transaksjonskostnad for å regulerer dette. Hensikten er minst todelt: Sikre de positive brukeropplevelsene slik at vi blir værende der samt få tilbakebetalt og helst tjene penger på ressursene som er lagt ned i utviklingen og tilretteleggingen av nettverket. Godt tilpassede bedriftsprofiler er derfor langt bedre enn alternativene. På det nåværende tidspunkt er det ikke åpnet for bedriftsprofiler, men Google lover at vil komme i løpet av året da med god integrering av analytics og AdWords. Hvordan de gjør dette, og om G+ da blir seende ut som et kjøpesenter, fornøyelsespark eller en bypark med benk, andedam og kiosk gjenstår å se. Men utviklingen blir spennende å følge med på. Både for Google sin del, den videre utviklingen av Facebook og bruk av nett gennerelt.

Veien videre for G+

Allerede nå har G+ inkludert chat fra gmail, bilder fra picasa og endel ideer fra Facebook. men Google har så mange andre bra produkter. De har varslet at blogger og picasa blir helt stengt/lagt ned til fordel for G+-merkenavnet. Det er sikkert smart. Da får de automatisk flere brukere og sørger for mer deling i et relevant univers, som igjen gir bedre søkeresultater for flere av oss. Tenk da når vi får en full-integrert gmail, kalender, google-documents, karttjenestene med mer. Da er vi plutselig på et produkt som er mer brukervennlig og funksjonelt enn Google Wave noengang hadde mulighet til å bli.

Hvordan kan Google lykkes med G+

Selv om alle er på Facebook, så eier ikke Facebook nettverket mitt, selv om de gjør hva de kan for å holde på det. Jeg regner med at jeg kan nå langt over 90 % av Facebookvennene mine på telefon og epost dersom Facebook skulle bli borte i morgen. Det holder å se på utviklingen til MySpace og Nokia for å se hvordan to selskaper som for relativt få år siden var suverene i sitt felt, ikke er det lengre i dag. Det viser med all tydelighet at folk ikke er trofaste. Dersom vi finner bedre løsninger på de tjenestene vi ønsker oss, så flytte vi. Mulighetene til å inkludere alle Googles øvrige produkter på en god måte er lovende. Så lenge de klarer å holde på og vidreutvikle den gode brukeropplevelsen som er i G+ i dag så har de alle muligheter for å lykkes både med å få mange brukere og levere oss enda bedre og mer relevante søkeresultater i fremtiden.

Hvordan kan Google mislykkes med G+

Google kan selvsagt mislykkes med G+ rett og slett fordi få/ingen ser grunner til å ta seg bryet med å bytte fra Facebook der de allerede har nettverkene sine. Bedre personvern og svakt økt funksjonalitet er ikke nødvendigvis grunn god nok til å bytte. Etter kun å ha lest de første artiklene om G+ poengterte jeg for 1 ½ uke siden at Hovedproblemet til Google + er vel at de primært løser et problem for seg selv, ikke for deg og meg”. Med det mente jeg at det er veldig få som har ønsket seg et nytt Facebook. Det tar nok tid og mer enn litt bedre løsninger før de mindre datainteresserte gidder å lage nye profiler, legge til kontakter på nytt, sortere i ulike sirkler osv. Jeg vil her gå inn på noen enkeltelementer i dagens versjon av G+ (den er fortsatt i Beta) som må bli bedre for at G+ skal bli en reel utfordrer til Facebook og Twitter.

Sirklene og strømmens funksjonalitet

Et av problemene man raskt opplever med G+ er at man ikke kan velge hva man får fra de man følger. Problemet gjelder egentlig alle nettsamfunn, men blir tydeligere enn noen gang i G+ -Jeg vil ha bilder og trivialiteter fra vennene mine, men ikke alle jeg har valgt å følge i andre sirkler. Men hva de velger å dele med meg kan jeg ikke påvirke. Dette er også noe Arne Fismen har fokusert på i siste episode av Ping (fra ca 15:45). Men det er også andre som har tenkt på dette problemet. Et forslag til løsninger er at Google må få på plass en algoritme som kombinerer funksjonen ”gnister” med sirklene. Dersom vi i tillegg selv kan få velge hvilke av sirklene våre som er standardvisning for vår egen strøm så tror jeg dette kan bli riktig så bra.

Et annet problem som kan følge av at vi bruker sirklene aktivt er mindre deling. –Det er bare en fordel vil mange si. –Ja, jeg irriterer meg også tidvis over venner på Facebook og folk jeg følger på Twitter som deler trivialiteter. Men så fortsetter jeg å følge fordi de er venner jeg bryr meg om, eller er folk som også deler relevante og interessante ting på Twitter. Paradoksalt nok har jeg tidvis også satt pris på å se litt andre sider av folk jeg kun har møtt på nett. Plutselig ser jeg flere felles interesser (så som øl, friluftsliv, barnebekymringer eller måter å betrakte verden på). Selv om delingen tidvis blir for mye for meg, spesielt på Twitter, så spør jeg meg om vi kan ende opp med å tilpasse delingen vår at nettet blir mindre sosialt. Foreløpig er det ingen overhengede fare og en utvikling her er veldig velkomment. Hovedpoenget mitt er at spørsmålet om hvordan man skal dele hva med hvem for en optimal nettbruk slettes ikke er lett. De fleste av oss vil ha litt av alt. En dypere problematisering av sirklene kan du lese her.

Jeg tror det derfor er helt vesentlig at Google klarer å tilby noe som gjør G+ vesentlig bedre og enkler enn alternativene og her er bedre tilpassninger av sirkelene og strømmen det første viktige skrittet. -Hvilke muligheter og utfordringer ser du for Google+?