Forside / Blogg / Forstå byggesteinene i Google Analytics

Forstå byggesteinene i Google Analytics

Dato publisert:

30.11.18
Byggeklosser

Har du noen gang tenkt på hvordan du kan forbedre den pågående reklamekampanjen, eller hvordan du kan øke salget gjennom å tilpasse nettstedet ditt etter kundenes behov? Med dagens digitale markedsaktiviteter, er det essensielt å forstå data og kunne analysere disse for å gjøre de riktige valgene. Forstår du tallene i Google Analytics?

Google Analytics er et analyseverktøy som kan gi deg tilgang til store mengder data om hvordan virksomheten din presterer på nett. Hvis du ikke vet hvordan denne dataen skal behandles, forstås og analyseres, er det lett å la seg frustrere og samtidig overse verdien av innsikten som denne dataen kan gi bedriften din. Knapphet på tid er noe alle har erfaring med. Derfor må du lære deg å prioritere hvilke oppgaver du kan utføre i løpet av en dag. Denne prioriteringen blir vanskelig hvis du ikke kan knytte aktivitetene dine opp mot et resultat. Denne innsikten finner du analyseverktøy, som for eksempel Google Analytics.

For å kunne nyttiggjøre seg av rapportene i Google Analytics, er det helt essensielt å forstå de to grunnleggende byggesteinene i rapportene:


Dimensjoner og Beregninger

Førstnevnte beskriver en kvalitativ verdi og besvarer spørsmålet ”hva måler vi?”. Sistnevnte beskriver derimot en kvantitativ verdi og besvarer spørsmålene ”hvordan måler vi det?”, eller ”hva måler vi det til?”. På den måten knyttes de to byggesteinene sammen til å utgjøre relevante data i en Google Analytics-rapport.

Dimensjoner - hvem er brukerene dine?

Egenskaper knyttet til brukerne av nettstedet ditt, kalles dimensjoner. I en Google Analytics-rapport sorteres data med hensyn til de ulike dimensjonene, og det er også mulig å se på flere
dimensjoner samtidig ved å bruke en sekundær dimensjon.

Eksempelvis kan du se for deg en kvinne fra Bergen på 25 år, som er på jakt etter en panelovn til leiligheten sin. Hun sitter på iPhone i Safari-nettleseren og skriver ”panelovn” i søkefeltet til Google. Videre trykker hun på en betalt annonse for å komme seg inn på et relevant nettsted som tilbyr panelovnen hun er på utkikk etter. Av dette eksempelet kan du trekke ut flere dimensjoner som kjennetegner brukeren, deriblant kjønn, alder, geografisk plassering av brukeren, enhet, nettleser, og hvordan brukeren kom inn på nettstedet.

I dette eksemplet må det presiseres at Google Analytics ikke gir tilgang til data knyttet til et enkeltindivid. Du kan kun kartlegge dimensjoner på et aggregert nivå, altså du kan se på en større gruppe brukere på et overordnet nivå.

Beregninger - hva gjør brukerene dine?

Beregninger er et kvantitativt nøkkeltall som forteller noe om hyppigheten av karakteristikkene ved en dimisjonen. Dersom du eksempelvis tar for deg dimensjonen "alder" har den følgende standardberegninger i Google Analytics: Brukere, Nye Brukere, Økter, Fluktrate, Sider Per Økt, Gjennomsnittlig Økt varighet, Konverterinsrate og Antall Målfullføringer.

Screenshot alderdimensjon google analytics beregninger 2 1

Disse tallene forteller for eksempel hvor mange besøk (Økter) du har på nettstedet i aldersgruppen 25-34, hvor mange av de brukerene som aldri har vært på nettstedet før (Nye Brukere), hvor mange av dem som har vært på en side og forlatt nettstedet uten ytterligere interaksjon med nettstedet (Fluktrate) og om de gjennomførte et ønsket mål på nettsiden (Målfullføring), f.eks. gjennomførte de et kjøp, eller sendte de inn et kontaktskjema.

Sammen vil beregninger og dimensjoner gi deg innsikt i hvem de viktigste brukergruppene dine er på nettstedet, hvordan de kommer inn på nettstedet, hva de gjør på nettstedet og hvordan de bidrar til resultater for virksomheten din. Ved å kjenne brukerene dine kan du lettere møte deres behov, og på den måten høste de gevinstene dette medfører.

I Google Analytics finner du som standard flere dimensjoner og beregninger som allerede er lett tilgjengelig, men du er ikke begrenset til dette standardutvalget. Om du har lyst, kan du slå sammen flere dimensjoner og beregninger for å trekke konklusjoner som er viktige for akkurat din bedrift.

Forståelse for webanalyse er essensielt

En forutsetning for å kjenne dine nettstedsbrukere er å forstå byggesteinene i Google Analytics-rapportene som gjør det mulig å gjennomføre webanalyser på egenhånd. Når du først har lært deg dette sparer du tid, ressurser og frustrasjon ettersom du kan treffe veloverveide beslutninger på bakgrunn av reelle data fremfor magefølelsen.

Med dagens markedsføring er det essensielt at de fleste som jobber med markedsføring har en grunnleggende forståelse av data og hvordan den kan brukes til å skape verdifulle analyser. Ønsker du å bli tryggere på tallene som finnes i Google Analytics? Meld deg på kurs i Google Analytics!