Forside / Blogg / Data Retention: Innstilling for oppbevaring av bruker og hendelsesdata i Google Analytics

Data Retention: Innstilling for oppbevaring av bruker og hendelsesdata i Google Analytics

Dato publisert:

21.05.18
Computer content control 270700

I forbindelse med introduksjonen av GDPR, har Google gitt oss noen nye styringsmuligheter når det kommer til lagring av data i Google Analytics. En av disse er det som på engelsk kalles "Data Retention", og som på norsk heter «Oppbevaring av bruker og hendelsesdata».

Dette er en innstilling som sier noe om hvor lenge bakenforliggende data skal lagres i Google Analytics. Den valgte innstillingen vil begynne å påvirke dataene dine fra 25. mai, samtidig som GDPR regulativet trer i kraft i EU.

Skal du gjøre endringer i disse innstillingene bør dette gjøres før 25. mai. Spesielt om du ønsker å utvide oppbevaringsperioden.

Hvor lenge data skal lagres i din Google Analytics konto er noe du og din bedrift selv må ta stilling til, men her vil vi prøve å gi deg innsikten du trenger for å ta dette valget.

Først, hva er standard?


Alle standard Google Analytics kontoer har automatisk satt denne innstillingen til 26 måneder. Om du derimot har en Google Analytics 360-konto (betalt Google Analytics) så er standarden satt til «Utløper ikke automatisk».

Her har alle Google Analytics kontoer mulighet til å endre til en av følgende alternativer: 14 måneder, 26 måneder, 38 måneder, 50 måneder og "Utløper ikke automatisk".

Blir alle data utenfor den valgte perioden fjernet?


Nei, det er kun de bakenforliggende dataene om brukerne og hva brukerne har gjort på nettstedet som blir fjernet. De aller fleste rapportene i Google Analytics er faktisk basert på aggregerte data, og disse vil du fortsatt kunne se også for tidsrom som er utenfor oppbevaringsperioden du har valgt.

Det vil si at du f.eks. kan se antall økter og hvilke kilder disse kom fra i januar 2015, selv om du har valgt å kun oppbevare data for 26 måneder.

Hva kan jeg ikke gjøre med data utenfor oppbevaringsperioden?


Siden det kun er de aggregerte dataene du vil ha tilgang til utenfor oppbevaringsperioden vil du ikke ha muligheten til å grave i disse dataene. Det vil si at f.eks. funksjonaliteten for å hente opp en ekstra dimensjon i en tabell ikke vil være tilgjengelig lenger tilbake i tid enn det du har satt som oppbevaringsperide. Det samme gjelder for bruken av avanserte segmenter. Begge disse funksjonene krever tilgang til de bakenforliggende dataene.

I tillegg vil data du selv har valgt å samle som egne dimensjoner eller beregninger, ikke være tilgjengelig lenger enn den perioden du har valgt at data skal oppbevares.

Hva må jeg tenke på når jeg skal velge oppbevaringsperiode?


Det viktigste spørsmålet du bør stille deg selv er; hvor langt tilbake i tid trenger jeg å kunne gjøre analyser?

Her er det lett å tenke at det er alltid er interessant å ha tilgang på data, og det høres skummelt ut å miste noe. Men, når var sist du faktisk gjorde analyser av data som var mer enn to år gamle? Det er stor sannsynlighet for at svaret på akkurat dette spørsmålet er aldri.

Med 26 måneders oppbevaringsperiode har du i dag mulighet til å grave i data helt tilbake til februar 2016. Er det nok for ditt og din bedrifts behov? For de aller fleste av oss er nok svaret på det ja, men det er noe dere selv må vurdere.

Påvirker disse innstillingene bruken av remarketing lister til Google AdWords?


Nei, i 99,9% av tilfellene påvirker ikke dette remarketing-listene. Det eneste unntaket er dersom du lager remarketing lister basert på livstidsverdi. Da kan noe av den historiske verdien på en kunde forsvinne.

Hvordan endrer jeg innstillingene?


1. Gå til administrasjonspanelet i Google Analytics.

2. I kolonnen for område (i midten) gå til Sporingsinformasjon.

3. Gå deretter til Oppbevaring av data.

GA1

4. Velg ønskede innstillinger

GA2

NB! Dette er en innstilling på områdenivå i Google Analytics. Har du mer enn ett område må endringen gjøres på hvert enkelt område.

Tilbakestill ved ny aktivitet – Hva betyr det og hva skal jeg velge?


Dette er et ja/nei-spørsmål som bestemmer om data skal slettes basert på tid for hvert enkelt besøk, eller basert på tid siden brukerens siste besøk på nettsiden.

Standard er at telleren tilbakestilles til 0 hver gang den samme brukeren (les: cookien) er innom nettstedet. Det vil si at dersom du var innom denne bloggen for 13 måneder siden, for så å besøke bloggen igjen i dag, så vil både besøket i dag og besøket for 13 måneder siden først bli slettet 26 måneder fra i dag.

Dersom du endrer denne innstillingen til nei, så vil tiden telles per besøk, og data for hvert enkelt besøk vil bli slettet 26 måneder (eller den tiden du velger) etter tidspunktet for hvert besøk.

I eksempelet over så ville da besøket du gjorde på denne bloggen for 13 måneder siden bli slettet om 13 måneder, og besøket i dag om 26 måneder.

Merk at dersom du velger å ikke tilbakestille tellingen ved ny aktivitet så vil det påvirke utregningen av livstidsverdi. Livstidsverdien vil da i praksis kun være for den oppbevaringsperioden du har valgt.

Fra og med 25. mai vil det være innstillingene du har valgt som vil bli gjeldende for hvordan Google behandler dataene dine i Google Analytics.

Om du ikke allerede har gjort det, så er tiden nå inne for å ta et bevisst valg når det kommer til dataoppbevaring.

Vil du ha flere nyttige tips om digital markedsføring? Meld deg på vårt nyhetsbrev øverst på denne siden!