Forside / Blogg / Clay Shirky i et markedsføringsperspektiv

Clay Shirky i et markedsføringsperspektiv

Dato publisert:

06.11.11

Clay Shirky er en av verdens fremste tenkere rundt teknologi og dets betydning for samfunnet. Han holder gode og spisformulerte foredrag, relevant for alle som jobber med mennesker og teknologibruk. Selv om han ikke formidler det siste innen Google AdWords, analyse og god dialog på Facebook så er hans forståelse for bruken av internett høyrelevant også for alle som driver markedsføring. Torsdag for halvannen uke siden var han i Bergen. Jeg vil her gå igjennom noen av hans viktigste poenger, sett med markedsføringsøyne.I sine bøker og foredrag fokuserer han på den kulturelle forandringen som følger av at mediene nå er globale, sosiale, allstedsværende og billige (global, social, Ubiquituis, cheap).


Rune Smistad på twitter:

Sosial teknologi skaper kulturell endring ved å tilby synkronisering av mening, koordinering av handling, dokumentasjon #NMDShirky


Omtrent samme fra Bente Kalsnes:

Shirky: Collective action: Synchronization of opinions and action + documentation of results #nmdshirky
Clay Shirky NM Dshirky1 300x200

Dette medfører et kommunikasjonskaos som vi må lære oss å navigere i. Mye av fokuset hans er betydningen sosiale medier har for politiske endringer og nye muligheter for befolkningen til å delta og påvirke i samfunnsutviklingen. Når alle kan publisere og nettverkene mellom mennesker blir sterkere så svekkes de gamle enveiskanalene. Shirky poengterer også viktigheten av relasjonene (bindingene) i nettverkene.

We overestimate the value of access to information and underestimate the value of access to each other. The main value is access to each other.


Antall bindinger vokser også raskere enn antall mennesker i et nettverk. Mens 5 personer i nettverk har 10 forbindelser har 10 personer har 45 forbindelser (Se illustrasjon på dette hos NRKbeta). Betydningen og verdien av et nettverk blir derfor vesentlig sterkere jo større det er. Gamle problemer kan løses på nye måter da organisering, med de nye mediene som en plattform i bunn, nå er mulig også uten en formell organisasjonsstruktur. Når vi også vet at i Norge har en gjennomsnittlig facebookbruker 230 venner (mot 130 på verdensbasis) så skjønner vi at enkeltpersoner kan ha stor innflytelse i sine digitale nettverk. Som markedsfører må du kunne utnytte dette og spille på lag med et utvidet nettverk. I klartekst: tilrettelegge informasjon og budskap om deg selv slik at dine følgere på twitter, venner på Facebook og andre som oppdager deg, DELER videre i sine nettverk. Dette minner mye om Facebooks "People first, content second".

Shirky understreket viktigheten av å spille på lag. Dine kunder, brukere og besøkende må ha en grunn til å delta. Dersom de bidrar til å utvikle ditt produkt må de få noe igjen. Det kan være premier og penger, men kan også gjøres på andre måter der visualisering og godt design kan ha vel så stor betydning for om folk engasjerer seg. (se eksemplene i min i referatet fra min private blogg om DARPA/MIT og Guardian). Men behandles aktive og engasjerte brukere som ubetalte arbeidere så vil de oppføre seg deretter – ikke gjøre noe.

Med mange mediefolk tilstedet på arrangementet var det naturlig å snakke om utfordringer for mediebransjen. Han mener at medier som tar brukere på alvor tilbyr både en gratis og betalingsmodell. (freemium/premium). Men uten gratis-tilgang til en lightversjon av tjenesten vil man lett kunne miste 95% av brukere. Shirky mener det er viktig å ta vare de sosiale brukerene som deler ditt innhold og informasjon om deg. Viktige ambassadører som kan gi deg økt oppmerksomhet og tiltrekke nye kunder. Som markedsaktør bør man derfor vurdere belønningssystemer for aktive delere. Vil du høre mer om dette anbefaler jeg NRK P2s Kurers intervju med Shirky - podcast.

Shirky snakket også om Facebooks betydning i dagens samfunn. Mens han tidligere trodde at konkurrenter ville kunne ta Facebooks plass, så mener han i dag at nettjensten er blitt så stor og altomfattende at han tror at de vil være dominerende for vår kommunikasjon og kontakt med hverandre i lang lang tid. (les også Anders Hofseths "Er Facebook blitt uerstattelig".) Et ganske klart signal til alle markedsaktører som er usikre på om de skal bli aktive på Facebook, eller tror det er en forbigående farsott.

Se også vår video med kommentarer fra studenter fra Høgskulen i Volda (fra venstre. Maren Aas Nakken, Ståle Grut, Julie Alexandra Lie Pau, Krishan Totland) samt Jill Walker Rettberg fra UiB, Bente Kalsnes fra Origo og undertegnede. Kollega Victoria Linnerud står for filmingen.Clay Shirky i Bergen, intervjuer med noen av deltagerene from synlighet on Vimeo.

Lenkeliste/lese- & lytteanbefalinger: