Forside / Tjenester / Strategi / Markedsplan 2022

Markedsplan 2022

Markedsplanen din skal sørge for at bedriften din når vekstmål, med konkrete tiltak og satsingsområder gjennom året. Synlighet hjelper deg med markedsplanen din!

Hjelp til å lage en vellykket markedsplan?

Markedsplanen din er ikke et dokument du legger i skrivebordsskuffen. Skal du lykkes med digital markedsføring og nå overordnede mål, er markedsplanen din beste venn. 

Markedsplanen din bør inneholde:

  • Årshjul med viktige sesonger og hendelser
  • Kanalvalg
  • Måleplan - hvordan måler vi suksess?
  • Budsjettrammer og fordeling
  • Budskap og USP'er
  • Fremdriftsplan
  • Kvartalsvise eller månedlige tiltaksplaner med ansvarsfordeling og frister


Synlighet har lang erfaring med å legge markedsplaner sammen med bedrifter. Vi gjør ikke hele jobben for deg - du må nemlig eie innholdet i den selv, men vi kan bidra med kompetanse, rammer og malverk som sikrer at markedsplanen blir en suksess.

Fortell oss om dine planer, så tar vi kontakt innen kort tid!