Forside / Tjenester / Workshop om GDPR og markedsføring

Workshop om GDPR og din markedsføringspraksis

Vår personvernansvarlig vil sammen med dere kartlegge dagens tilstand og avdekke hvilken praksis som er innenfor lovverket, gråsoner og hva som bør utbedres videre.

I løpet av workshopen går vi gjennom:

 1. Hvilke regler og retningslinjer som gjelder for innsamling av persondata på nett
 2. Til hvilke formål dere samler data på nett i dag
  • Analyse
  • Annonsering
  • Nyhetsbrev/direkte markedsføring
  • Kundeoppfølging
 3. For hvert formål ser vi på
  • Hvordan data samles
  • Hvordan data lagres og hvor lenge
  • Hvilket behandlingsgrunnlag er relevant
  • Hvordan skaffer dere eventuelt samtykke
 4. Hvordan reflekteres dette i dagens personvernerklæring


I etterkant av workshopen får dere tilsendt en statusrapport med anbefaling om videre tiltak. Dere får også tilgang på vår mal for utforming av personvernerklæring.

Ja takk, jeg vil bestille workshop!

Jørgen Brunborg-Næss er Synlighets personvernansvarlig og har over 20 års erfaring med datafangst i digitale kanaler og kjenner godt til utfordringer knyttet til håndtering av personopplysninger i forbindelse med digital markedsføring.

Synlighet er ikke jurister. Vi følger med på retningslinjer fra datatilsynet og praksis for markedsføring i Norge. Det kan være områder der Synlighet ikke kan gi et godt svar på beste løsning for din bedrift, men hvor vi anbefaler deg å kontakte jurist for å skape beste praksis på spesifikke områder.