Forside / Tjenester / Annonsering på nett | Oppnå resultater med et PPC-byrå / Annonsering på LinkedIn | Vi hjelper deg i gang

Annonsering på LinkedIn

Nå relevante brukere gjennom annonsering i LinkedIn. Synlighet hjelper deg med å komme i gang!

Gjennom LinkedIn kan du per i dag nå frem til over 1,3 millioner personer i Norge, der de fleste er yrkesaktive. Annonsering i LinkedIn passer spesielt godt for deg som skal rekruttere eller som jobber i et B2B-marked.

Hvem passer LinkedIn for?

LinkedIn er et sosialt nettverk først og fremst for bedrifter og yrkesaktive/jobbsøkende. Derfor er det mest nærliggende å benytte Linkedin til å rekruttere, knytte kontakter og til å være til stede i B2B-markedet.

Her er noen av målrettingsmulighetene du kan velge å annonsere mot:

  • Geografisk plassering
  • Bransje
  • Stillingsnivå og funksjon
  • Tilhørighet til arbeidsgiver
  • LinkedIn-grupper
  • Alder
  • Kjønn

For å oppnå de beste resultatene med annonseringen må du jobbe med gode rutiner, optimalisering, evaluering og testing av annonseringen. Da finner du de beste grepene for å nå akkurat din målgruppe.

Få hjelp til LinkedIn-annonsering

Ønsker du å prøve ut LinkedIn-annonsering, men er usikker på hvordan du kommer i gang? For å lykkes er det avgjørende at det legges en strukturert plan for kampanjene, som gjør det mulig å trekke konklusjoner og gjøre forbedringer. Synlighet har lang erfaring med annonsering på nett og hjelper bedrifter i alle bransjer med annonsering på LinkedIn.