Forside / Om oss / Slik jobber Synlighet med Åpenhetsloven / Åpenhetsloven - Synlighet og miljø

Åpenhetsloven - Synlighet og miljø

Hva gjør Synlighet for å bidra:

 • Vi gir alle ansatte opplæring i miljøspørsmål og vår miljøpolicy

 • Vi holder i størst mulig grad våre møter digitalt

 • Vi begrenser reiser til et minimum, og oppmuntrer til miljøvennlige alternativer

 • Vi kildesorterer vårt avfall

 • Vi minimerer bruk av papir, og har elektronisk signatur og elektronisk arkiv

 • Vi bruker ikke engangsutstyr som pappkrus, papptallerkener eller lignende

 • Vi har timerfunksjon på lys og varme for å redusere strømforbruk

 • Elektronisk utstyr som ikke lenger er tilfredsstillende, blir sendt til gjenvinning eller donert bort

 • Innkjøp skal, så langt som mulig, være miljømerket av en anerkjent organisasjon

 • Hensynet til miljø vurderes i alle beslutninger

 • Vi ser miljøhensyn som en investering, ikke en utgift


Mer utdypende om vår miljøpolicy

På kontoret

Ved samtlige innkjøp av produkter og varer skal hensynet til miljøet veie tungt. Varer som kjøpes inn skal fortrinnsvis være miljømerket av en anerkjent organisasjon. Vi har timer-system for å styre lys og varme, og vi har løsninger for å sortere avfall. Vi reduserer utskrifter til et minimum, og på begge sider av papiret. Vi er bevisst hva vi lagrer, og har årlig opprydning i egne digitale arkiver for å redusere energiforbruk ved datalagring. Vi bruker ikke engangsutstyr som pappkrus, papptallerkener og lignende.

Reiser

Vi etterstreber å holde vår reiseaktivitet på et minimum, og benytter i stor grad digitale møteplasser, både ved interne møter og i møte med våre kunder. Våre kurs blir i stor grad holdt digitalt, likeså bruker vi webinar som møteplass for eksisterende og potensielle kunder. De ansatte blir oppfordret til å benytte seg av kollektivt reisetilbudet for å komme seg frem og tilbake til jobb.

Våre leverandører

Vi oppmuntrer våre leverandører til å velge klimasmarte alternativer og løsninger som er det beste for miljøet, og vi velger fortrinnsvis leverandører som tilbyr miljømerkede produkter.