Forside / Om oss / Slik jobber Synlighet med Åpenhetsloven / Åpenhetsloven - Etiske retningslinjer

Åpenhetsloven - Etiske retningslinjer

Synlighet AS ønsker å opptre som en ansvarlig samfunnsaktør og en positiv bidragsyter til samfunnsutviklingen gjennom sine handlinger.

Hva gjør Synlighet for å bidra:

  • Vi vil ikke medvirke til annonsering for bransjer eller enkeltselskap som med sine aktiviteter er til skade for andre mennesker, miljø eller samfunnet. Eksempler på slik annonsering er våpenprodusenter og forhandlere, pengespillselskap, produsenter av tobakk, eller produksjon og distribusjon av pornografisk materiale.

  • Vi ønsker å bidra positivt til samfunnet gjennom bistand og støtte til markedsføringsaktiviteter med innslag av pro bono avtaler med et utvalg NGO aktører(frivillige organisasjoner) i det norske markedet. Eksempler på slike samarbeidspartnere er: Leger Uten Grenser, Spillavhengighet og INSJ, og vi ønsker å invitere flere til slikt samarbeid.

  • Vi har en bevisst policy for å ansette nyutdannede ved rekruttering, og ønsker å bidra positivt inn mot utdanning av nye markedsførere gjennom egne programmer for internship, samt tilby mastergradstipend for master-studenter.

  • Vi bidrar til utdanning av studenter gjennom gjesteforelesninger ved høyskoler og universitet.

  • Vi tilstreber å være en åpen og inkluderende organisasjon, og tilbyr derfor praksisplasser til folk som for en periode har falt utenfor arbeidslivet av ulike grunner.

  • Vi ønsker et mangfold i hele organisasjonen, og er bevisst på en jevn kjønnsfordeling på alle nivå i selskapet.

  • Vi ønsker et arbeidsmiljø med likeverd, respekt og like muligheter for alle, og vi ønsker en åpen og transparent organisasjon. Vi tolerer ikke trakassering, diskriminering, dårlig oppførsel, maktmisbruk eller utilbørlige reaksjoner.

  • Vi skal dele av vår kunnskap og gjennom det være med å videreutvikle våre kunders og samarbeidspartneres egen kompetanse.

  • Vi er opptatt av miljøet, og skal gjøre det vi kan for å redusere aktiviteter som kan skade miljøet. Derfor er vi sertifisert miljøfyrtårnbedrift, og vi har vår egen miljø-policy.

  • Vi tar aktivt stilling til menneskerettigheter og arbeidstakers rettigheter, og slutter oss derfor til de konvensjoner og retningslinjer som ligger til grunn i åpenhetsloven, og har utarbeidet egne etiske retningslinjer i tråd med disse.