Forside / Caser / Suksess med Google Shopping

Traktøren Kjøkkenutstyr: Lønnsom markedsføring av nettbutikk førte til økning i salg og lavere annonsebudsjett

De aller fleste har et budsjett de må forholde seg til. Da gjelder det å finne de lure tiltakene som gir aller mest tilbake for hver investerte krone.

Traktøren Kjøkkenutstyr testet annonseformatet Google Shopping og fikk en økning i ROAS på hele 300 % etter to måneder.

Lønnsom markedsføring av ny nettbutikk

Traktøren Kjøkkenutstyr har i over 30 år solgt kjøkkenutstyr med fokus på merkevarer av god kvalitet. De har stor tilstedeværelse med butikker i store deler av landet. I 2018 ønsket de å satse mer på nett og opprettet nettbutikk. Salget i nettbutikken gikk trått og vi opplevde at salget var lavere enn forventet første halvdel av 2019.

Hovedutfordringen var derfor å se på tiltak for å øke salget uten ytterligere økning i budsjett.

Hvordan kunne vi dra best mulig utnytte av et relativt lavt budsjett og få så mye som mulig ut av budsjettet? 

Hovedmålsettingen var å øke salget fra nettbutikken slik at annonseringen ble lønnsom for kunden. På daværende tidspunkt hadde vi en relativt lav Return on Ad Spend (ROAS). Samtidig ønsket vi å øke salget i nettbutikken.

Startet med lønnsomhetsanalyse

For å finne ut hvor potensialet lå, gjennomførte vi en lønnsomhetsanalyse som ga innsikt i hvilke bruksmønstre den mest lønnsomme delen av målgruppen hadde. Vi vet at den mest kjøpeklare delen av målgruppen nesten alltid gjør et Google-søk og det så vi også for Traktøren Kjøkkenutstyr. Vi laget derfor skreddersydde annonser som vises når folk leter etter produkter i Google, kalt Shopping Ads. 

Eksempel på shoppingannonse fra Traktøren

Viktigheten av optimalisering

For å utnytte budsjettet ditt på den aller beste måten, krever det at man setter seg godt inn i resultatene man får av kampanjen og bryter det ned i ulike segmenter. Hva kjennetegner de som legger aller mest igjen i handlekurven? Besøker de nettbutikken fra mobil eller desktop? Hvilke produkter gir best avkastning?

Vi så blant annet, slik vi ofte ser, at de som søker etter konkrete merkevarer i størst grad ender opp med å kjøpe. Vi så også at de som klikket på Shopping-annonsene i større grad la igjen penger i handlekurven enn de som klikket på de vanlige søkeannonsene. Ved å gjøre slike analyser flyttet vi budsjettet hele tiden til det som ga aller mest igjen.

Resultatet: en økning i ROAS fra 80% til 300%

I løpet av tre måneder med optimalisering og fokus på økt Return on Ad Spend, både økte vi salget med nesten fire ganger så mye inntekt, samtidig som vi økte hvor mye vi fikk igjen for hver investerte krone. Vi økte ROAS fra 80 % til 300 %.

Vi fikk altså både høyere salg og brukte mindre annonsebudsjett, fordi vi hele tiden optimaliserte mot å nå de målgruppene som ga mest igjen.