Forside / Caser / Sportsmaster: Rigget for vekst med ROAS-budsjett

Sportsmaster: rigget for vekst med ROAS-budsjett

De aller fleste bedrifter opererer med et fast annonsebudsjett for digital markedsføring. Det kan de tape omsetning på.

Hvorfor? De stenger i praksis butikken selv når det er kø utenfor. Går budsjettet tomt, vil ikke annonsene synes selv om målgruppen din mer enn gjerne vil ha produktene og tjenestene du selger.

For å være rigget for svingninger har løsningen for Sportsmaster vært å styre etter ROAS-baserte budsjetter. Dette med stor suksess. Våren 2020 omsatte de for tre ganger så mye som salgsbudsjettet.

Se intervju med Team Sportsmaster om hvordan de har rigget seg for sesongsvingninger og uante markedsendringer.

Dette er ROAS-basert budsjett

ROAS, eller “return on ad spend” som det står for, er avkastningen man oppnår på annonsekostnadene (omsetning / annonsekostnader = ROAS).

Budsjettene blir styrt fortløpende basert på målbare resultater, som f.eks. salg i online og offline kanaler. Om kampanjene presterer godt øker man budsjettene, og motsatt, hvis de ikke presterer godt. Det er med andre ord ikke fastsatt på forhånd hva budsjettet skal være, og heller ingen øvre grense på budsjettering.

Budsjetter som muliggjør størst effekt av svingninger

Sportsmaster kjenner godt at etterspørselen etter deres produkter svinger kraftig etter sesonger. Våren 2020 med COVID-19, stengte treningssentre og hjemmekarantener har i enda større grad gjort det tydelig at svingninger i markedet kan komme plutselig og er vanskelig å planlegge for.

Treningsutstyr interesse over tid google trends

Grafen viser antall søk etter emnet treningsutstyr det siste året (Kilde: Google Trends)

Det er mange faktorer som påvirker at Sportsmaster har gjort det så bra den siste tiden, men hadde Sportsmaster ikke hatt ROAS-baserte budsjetter, ville de trolig gått glipp av den enorme etterspørselen som brått oppsto ettersom målgruppen ville gått til konkurrentene. 

Hadde de hatt et fast budsjettak våren 2020, ville de ikke kunne skilte med et resultat som overgår salgsbudsjetter med 2x totalt og 3x fra nettbutikk, tilsvarende oppnåelsesgrad på 625 % og 893 %.

Resultat sportsmaster

Grafene viser budsjettert mot faktiske resultater for Sportsmaster våren 2020 (Q2). Oppnåelsesgraden til venstre er for Sportsmaster totalt og til høyre er for nettbutikken alene.

Å styre etter ROAS-baserte budsjetter har hatt svært positive effekter på flere nivåer. Dersom vi sammenligner søk og shopping kampanjene i Google Ads med tidligere perioder der annonsebudsjettene var faste, så ser vi at Return on Ad Spend har økt fra 443 % til 600 %.

De får med andre ord igjen mer for hver investerte krone nå som de får med seg svingninger og unngår at annonseringen pauses.

To viktige grep for å lykkes

Et viktig grep, som gjør at Sportsmaster kan maksimere resultatet, både ved planlagte kampanjer og mer uforutsette sesongsvingninger, er at de har gode rutiner og en godt etablert markedsrigg i bunn. De gjør løpende tiltak for å være synlige gjennom hele kundereisen, ved blant annet å by på inspirerende innhold, engasjere i sosiale medier, pleie kontakt med kundene sine, slik at de kan høste i kampanjeperioder og når etterspørselen øker.

Skal du lykkes med ROAS-baserte budsjetter så krever det også at du setter deg inn i datamaterialet du har og kan svare på spørsmål som blant annet hvor stor handlekurv en besøkende har i snitt, hvordan kommer henvendelsene i dag, hvor stor verdi er det å få en ny kunde, hva er livstidsverdien til en kunde i gjennomsnitt.

Dette har Sportsmaster stålkontroll på. Det gjør at de vet hvordan lønnsomheten påvirkes og at resultatmålet ROAS effektivt kan justeres fortløpende ettersom strategien og markedet endrer seg. 

Noe for deg? Dersom du ikke har godt historisk datagrunnlag, er det likevel svært nyttig å sette et ROAS-basert budsjett, ettersom du blir nødt til å teste, evaluere og justere taktikk etter hva som gir best resultat fortløpende. Det vil ruste deg og bedriften din til å angripe muligheter i mye større grad enn ved et fastsatt budsjett. 

Ta kontakt med oss for å komme i gang med eller videreutvikle din markedsstrategi!

"Vi vet ikke hva vi skulle gjort uten samarbeidet med Synlighet"

Sportsmaster har siden 2003 solgt et bredt spekter av treningsapparater til treningssentre, privat- og bedriftskunder. De er kjent for å ha et godt utvalg til gunstige priser. Salget av treningsapparater foregår i nettbutikk, butikk i Asker og via selgere. 

Sportsmaster får ca. en tredjedel av salget sitt gjennom nettbutikken sin, resten går via selgere og butikk. Tilnærmet all markedsføring foregår på nett.


"Vi vet ikke hva vi skulle gjort uten samarbeidet med Synlighet"

Ragnhild Elise Walseth, Webansvarlig Sportsmaster

Sportsmaster team

Team Sportsmaster (fra Synlighet) tester ut showroom med nye treningsapparater.