Forside / Caser / Rindalshytter: Marked- og salgsautomatisering med HubSpot

Langhus forside

Rindalshytter: lykkes med marked- og salgsautomatisering med HubSpot

Hytteprodusent som bygger drømmer

Rindalshytter er en av Norges ledende hytteprodusenter. Deres filosofi er å bygge velfungerende hytter med et enkelt og tydelig formspråk. Rindalshytter jobber for å alltid tilby sine kunder den beste kvaliteten på markedet, samtidig som de ønsker å gi mye verdi for pengene.

Tydelig behov for effektivisering

Det å jobbe strategisk og målrettet med markedsføring og salg er en stor utfordring for mange bedrifter i dag. For å lykkes behøves det som oftest hjelpemiddel som effektiviserer prosessen.

Inbound strategi: Effektivisert markedsføring og salg gjennom automatisering

Synlighet og Rindalshytter har hatt et lengre samarbeid, men i 2018 ble det tatt ytterligere steg for å utvikle virksomheten. Synlighet var da med å effektivisere den digitale strategien videre gjennom å implementere en Inbound-strategi. Inbound sales innebærer at selgere er utrustet med så mye informasjon at de ikke behøver å gjette seg til hvor i kjøpsprosessen kunden faktisk befinner seg. 

I dagens marked kommer selgeren som oftest inn i bildet når kunden er klar for å ta neste steg. Derfor behøver selgeren å tilpasse informasjon og kommunikasjon ut fra den informasjonen som allerede er tilgjengelig og kun rådgi når kunden er klar for å kjøpe.

Inbound marketing innebærer at man tiltrekker seg målgruppen gjennom å tilby dem utvidet verdi. Her er poenget, i motsetning til outbound marketing, at kunden selv oppsøker og tar kontakt med bedriften.

Rindalshytter + Hubspot = Effektive prosesser

For å lykkes med en Inbound-strategi implementeres Hubspots verktøy i den daglige driften. Synlighet er Hubspot Agency partner. Dette betyr at vi har stor kompetanse i deres system og lærer derfor bedrifter opp i hvordan disse anvendes på en optimal måte, slik vi gjorde for Rindalshytter.