Forside / Caser / Leger Uten Grenser: Økte donasjoner med 70 % fra digitale kanaler

Fotograf: Leger Uten Grenser, Pablo Tosco/Angular

Leger Uten Grenser: Færre dør når flere vet - Slik økte vi donasjoner med 70 % fra digitale kanaler

I 2017 inngikk Synlighet en pro bono avtale for Leger Uten Grenser. Målet har vært å øke antall økonomiske støttespillere, slik at de kan gi medisinsk nødhjelp til de som trenger det mest.

Resultat: Omsetning fra nett har økt med 70 % i 2020 sammenlignet med fjoråret.

Veksten som er skapt utgjør et beløp som har bidratt til nødhjelp til flere millioner mennesker! Dette gjennom vaksiner, etablering av sykehus, medisinsk utstyr og helsehjelp.

Så hvordan har man klart å få så mange flere til å bry seg? I en tid da nordmenn tilsynelatende kun er opptatt av corona, hjemmekontor og stengte skoler.

Gratis webinar: Slik jobber Leger Uten Grenser i digitale kanaler for å øke støtten. 

Utfordring: Behov for nødhjelp nå!

Den aller største utfordringen vi sto ovenfor da vi startet samarbeidet var at fokuset var å samle inn penger raskt, via kortsiktige kampanjer så snart en humanitær krise oppstod. Mennesker trenger nødhjelp her og nå!

Dette gikk ofte på bekostning av å utforme en mer langsiktig og mer helhetlig strategi gjennom kundereisen, der vi tester, analyserer og forbedrer i et evig løp.

Fire viktige grep for vekst

Se video for innsikt i hvilke viktige grep som har gitt vekst.

1. Vi innførte tidlig kundereisemodellen - SE-TENKE-HANDLE som tar utgangspunkt i målgruppens modus og interesser. Dette styrer hvilke kpi’er vi jobber etter, hvilke budskap og innhold vi lager, og hvilken markedsføring vi kjører. Flest mulig skal gjennom kundereisen og ende opp med å donere. Men det må skje på målgruppens premisser.

2. Datariggen som ble satt opp og datafangsten som nå gjøres er et svært viktig fundament. Brukerens adferd, interesse og engasjement for Leger Uten Grenser varierer veldig. Noen kjenner ikke til Leger Uten Grenser fra før, andre er faste givere og noen har kanskje lest om og engasjert seg i deres saker. Data om adferd gjør oss kjent målgruppen, og det benyttes nå ulikt budskap og målretting basert på brukerens adferd. Relevansen og resultatene blir langt bedre.

3. Måten Leger Uten Grenser og Synlighet jobber med dette caset på har virkelig hatt store forandringer og har vært avgjørende for resultatene. Labfrakken er på. Vi tester, analysere, optimaliserer og erfarer. Det virkelige gullet har vi fått gjennom hundretalls av tester. Vi har testet budskap i annonser, målgruppesegmenter, utformet egne custom audiences, testet ulike life events, timing, kanaler, bilder, landingssider - hver eneste dag! Det beste testresultatet utfordres alltid med noe nytt. Erfaringene drar vi med oss for hver kampanje vi gjør.

4. En siste avgjørende overordnet faktor er å nå ut til nok folk. Vi samler data om interessenter og volumet på brukere som er en del av kundereisen. Veksten har kommet gjennom annonsering, men fremfor alt en organiskt vekst. Både i sosiale medier og i Google. Dersom vi sammenligner hittil i år med samme periode i 2017 har antall sessions økt med 1114%.

Med andre ord - Flere vet og færre dør!

Leger Uten Grenser har selv hatt fokus på å forbedre resultater i sosiale medier med en arbeidsmetodikk som beskrevet over. Kampanjer i sosiale medier står for ca. 60 prosent av veksten. Sammen med vekst i betalt, organisk søk og andre digitale kampanjer er resultatet 70 prosent mer omsetning via nettsidene sammenlignet med året før.

SØLV PERFORMANCE AWARD

Arbeidet ble premiert med sølv under Performance Award 2020.

Juryens begrunnelse: Juryen ble imponert av dette veldig grundig dokumenterte case som beskriver endringsprosessen fra digital markedsføring som enkeltstående aktivitet til et strukturert system og tankesett forankret i hele organisasjonen. 

Dette er et bunnsolid eksempel av best practice innen organisk og betalt digital markedsføring, illustrerer hvordan man oppnår langsiktige mål gjennom kontinuerlig testing, feiling, læring og forbedring av kortsiktige tiltak. 

Caset viser en god forståelse av hele kundereisen og hvordan man kan tweake alt fra budskap til spredning for å sikre best mulig resultat – i dette tilfelle støtte og gaver til et av verdens viktigste humanitære organisasjoner. Årets sølv går til Synlighet, med pro-bono jobben ‘Færre dør når flere vet’ for Leger Uten Grenser.

Om samarbeidet

Vi beundrer Leger Uten Grenser sin innsats for de som trenger det mest. Menneskene som utgjør markedsteamet til Leger Uten Grenser er svært kompetente og fremoverlente folk som skal ha mesteparten av æren for det viktige arbeidet som blir gjort og resultatene som er skapt. 

Synlighet har fasilitert strategi-rammeverket, markedsriggen, jobbet med betalt og organisk søk, i tillegg til å være en sparringspartner og rådgiver undervegs. 

Leger Uten Grenser er en nøytral og uavhengig medisinsk hjelpeorganisasjon som har som mål å redde liv og hindre nød i verden, uansett hvem som trenger hjelp. Vi i Synlighet er glade for at vi kan bidra på vårt vis til å hjelpe Leger Uten Grenser med sitt arbeid. 

"Synlighet innehar svært god kjennskap til markedet og utfordrer oss til å teste grep/kampanjer vi kanskje hadde brukt lengre tid på å komme i gang med hvis det ikke hadde vært for samarbeidet.

Mye av grunnen til at vi har hatt en såpass stor vekst digitalt de siste årene er ikke på grunn av ett enkelt grep, men mange. Vi jobber på en annen måte enn før, både med tanke på hvordan vi bruker data til å optimalisere kampanjer og dag til dag aktiviteter, men også hvordan vi samarbeider internt med andre avdelinger. Digital markedsføring er ikke lenger en liten del av arbeidet til kun én del av innsamlingsavdelingen, men ligger nå godt forankret i hele Leger Uten Grenser Norge.

Når vi klarer å samle inn mer penger vil en direkte konsekvens bli at vi rett og slett kan redde flere liv i felt, og det er jo det alt handler om."

- Hege Ramslie, MSF Norge

Synlighet bistår Leger Uten Grenser med:

  • Annonsering i Google Ads
  • Utnytte muligheter i Google Ad Grants
  • Rådgivning innen digital markedsføring
  • Sparringspartner ved kampanjer og markedstiltak


Les også: Leger Uten Grenser velger Synlighet

Ta gjerne kontakt dersom du ønsker hjelp til markedsføring, enten det er å utføre tiltak eller du savner spesialister å sparre med.