Forside / Caser / Perx Folkefinans: Sterk økning med ny markedsstrategi

Dato publisert:

07.02.23
Perx kampanje Jan 2023 V1 1200x628px FSM

Perx Folkefinans: Sterk økning med ny markedsstrategi

I 2022 koblet Perx rekordmange lån på plattformen, og endte opp med en vekst på +756% i lånevolum.

Perx har funnet markedsmiksen som fungerer. Blandingen av offline- og online-aktiviteter har gitt en forsterkende synergi med svært gode resultater, både for merkevarekjennskap og leads.

“For å lykkes som merkevare, må du gjøre to ting samtidig – du må ha to tanker i hodet samtidig – en lang og en kort. Du må ha salgskampanjer som genererer kortsiktige salg, og så må du kombinere det med langsiktig merkevarebygging som gir vekst over tid.”
- Lars Hafstad, CEO i Perx Folkefinans

Få flere tips fra Lars i dette webinaret om markedsføring i uforutsigbare tider >>>

Hva er folkefinansiering?

Perx Folkefinans er en arena der låntakere og långivere kan møtes. Låntakere kan få lån til meget konkurransedyktig pris, og långivere kan få høyere avkastning på investeringene sine, enn fra bankene.

Folkefinansiering er en form for delingsøkonomi, hvor investorer kan investere med mindre risiko fordi investeringen fordeles på flere mindre lån.

Slik fungerer folkefinansiering:

Sterkere kjennskap til folkefinans

Folkefinansiering er et foreløpig ukjent begrep i markedet. Perx trengte derfor å bruke en bred og variert markedsmiks for å nå ut til målgruppene sine. De måtte øke kjennskapen til både folkefinansiering og merkevaren Perx.

Hovedfokuset var to målgrupper: personer som ønsker å refinansiere dyre lån, og folk som ønsket å investere pengene sine via folkefinansiering.

I 2021 ble det derfor utarbeidet en ny markedsstrategi for å øke merkevarekjennskapen til Perx, og få inn flere leads fra målgruppene.

Den perfekte markedsmiksen

For Perx er det totaliteten i markedsmiksen som har vært avgjørende for suksess. Ved å sette opp et online-løp som har hovedmål om å hanke inn henvendelser, og et offline-løp som øker merkevarekjennskap, har Perx funnet en dynamikk som virkelig fungerer.

Online har Perx vært til stedeannonser i Google og på Facebook. I tillegg har vi testet LinkedIn og YouTube i perioder for å få inn flere investorer. I markedsmiksen har Perx også testet native ads i 2022 med stor suksess. Offline-annonseringen har bestått av plakater ute i bybildet i Oslo, skjermer på t-bane, busstopp, og annonser på radio. Fra januar 2022 ble også TV-spotter, podkast og annonser på YouTube lagt til i miksen, og vi tester jevnlig nye kanaler for å se hvor vi får mest igjen for markedsbudsjettet.

Det er kostbart å være til stede i offline-kanaler kontinuerlig. Online-kanalene har derfor blitt brukt som en støtte mellom aktive kampanjeperioder i de tradisjonelle kanalene. I tillegg gir tilstedeværelse i de digitale kanalene en boost til kampanjene og drar inn trafikk til nettsiden.

Testing, målgruppesegmentering og kontinuerlig forbedring har gitt stor uttelling underveis. Blant annet ved å bygge skreddersydde målgrupper for online-kanalene og teste ulike budskap, bilder og søkeord som trigger målgruppen, har hva Perx får igjen for hver investerte markedskrone blitt stadig mer. 

Perx annonsesett kopi

Annonsesett mot investorer hvor vi løpende tester nye budskap.

Digitale kampanjer blir styrket av offline markedsføring

Strategien fra starten av, var å alltid ha aktive annonser i søk, programmatiske bannerannonser og annonser i sosiale medier. Antagelsen var at den digitale tilstedeværelsen ville levere resultater jevnt over, og at vi da kunne holde Perx top-of-mind i periodene hvor vi ikke kunne kjøre offline-aktiviteter.

Det ble raskt tydelig fra tallene at det gav en positiv effekt på online-aktiviteter å kjøre offline-kampanjer. I periodene når TV- eller radioreklamer er aktive, kan vi se økte klikkrater på digitale annonser, økt trafikk til nettstedet og solid økning i påbegynte registreringer på perx.no.

I november 2022 nådde Perx en milepæl ved å ha koblet rekordmange lån på plattformen. Å ha en sterk merkevarestrategi, samt et always on-løp digitalt, har vist seg å gi gode resultater over tid.

Søylediagram som viser økning i lånevolum fra Q1 2021 til Q4 2022 for Perx Folkefinans

Økning i merkevarekjennskap

Det er ikke bare økningen i henvendelser og koblede lån som indikerer styrket merkevare. Perx har satt opp en merkevaretracker som viser tydelig økning i hjulpen og uhjulpen kjennskap. For å måle kjennskapen ser vi også på utviklingen i søk etter merkevaren deres. Det har vært stor økning siden strategien ble lagt om til en helhetlig markedsstrategi med online- og offline-løp.

Perx folkefinans sos permndsiste4ar tomdes2022

Grafen viser utvikling i månedlige søk etter "perx".

Hva er den perfekte markedsmiksen for deg?

Sammen med Perx har vi testet og analysert oss fram til den perfekte markedsmiksen for dem. Digitale kanaler brukes for å oppnå kortsiktige resultater, og offline-kanaler brukes med et langsiktig perspektiv for å bygge merkevare.

Hva er den perfekte markedsmiksen for din bedrift? Ta kontakt med oss, så kan vi hjelpe deg i gang med et godt utgangspunkt. Tilslutt – gjennom testing og justering – vil det bli den perfekte markedsmiksen for dere.