Forside / Caser / HVL: Fornyet kommunikasjon og markedsføring

Høgskulen på Vestlandet: Fra fem høyskoler til én samlet Høgskule

Hvordan kommunisere som en samlet høyskole, men samtidig få frem særpreg og styrker til hvert studiested? Les om prosessen bak HVL sitt fornyede kommunikasjonskonsept.

Utfordring: fem studiesteder, utallige kommunikasjonskonsepter

Høgskulen på Vestlandet (HVL) ble etablert 1. januar 2017, da Høgskolen i Bergen, Høgskulen i Sogn og Fjordane og Høgskolen Stord/Haugesund fusjonerte. I dag er de en av landets største utdanningsinstitusjoner med rundt 17.000 studenter fordelt på fem ulike campus.

I en slik etableringsfase har mange ulike kommunikasjonskonsept hengt igjen fra tidligere, og noen nye fått utvikle seg. Resultatet har i stor grad vært mange budskap på tvers av campus og fakulteter. Dette har skapt utfordringer med å fremstå som én tydelig merkevare.

Mål: samle HVL om et fornyet kommunikasjonkonsept for bedre slagkraft

Målet gjennom prosessen har vært å lande et fornyet visuelt uttrykk og pay off for kampanjer i 2021 som kan tas ut i alle kanaler og samtidig åpne for at hvert campus og de ulike fakultetene og linjene får kommunisert sine styrker. 

Kommunikasjonskonseptet må gjøre seg gjeldende i alle kanaler og formater for at målgruppen skal sitte igjen med ønsket oppfatning. Samtidig må fakultetene kjenne seg igjen og stå samlet bak konseptet. Høy grad av involvering har vært vikitg i prosessen.

Med en tydelig profil og kommunikasjonskonsept vil HVL i mye større grad kunne nå ut med samordnede budskap med tyngde. Alle må holde i samme gelender, og selv om vi står på ulike sider av det er vi ikke lenger enn en armlengde unna, og oppfattes i større grad som et talerør.

"Framtida har ein plass til deg"

Prosessen har vært tredelt og har tatt for seg ett fokusområde av gangen:

  1. Overordnet strategi, visjon og kommunikasjon
  2. Lokale kjennetegn, styrker for hvert fakultet
  3. Konseptuttak, design og utvikling av dynamisk markedsrigg (DCO)


Prosessen resulterte i kommunikasjonskonseptet "Framtida har ein plass til deg". 

Her får du et innblikk i prosessen:

/

Fra skisse til ferdig konsept.

Digitale kanaler krever mange ulike formater. Det sørger markedsriggen for å ta hånd om automatisk.

Konseptprosessen har blant annet endt opp med ulike banneruttrykk for de ulike linjene.

Friluftsliv er en viktig USP for Vestlandet som studiested.

"Framtida har ein plass til deg."

Lokale budskap satt i system med dynamisk markedsrigg

Selv om HVL nå er forent om ett konsept, er målgruppen deres ikke én homogen gruppe. De potensielle søkerne til studieplasser har helt ulike behov og ønsker ved å studere. Mens noen skal ta etter- og videreutdanning der de bor, vil andre oppleve naturen sammen med likesinnede eventyrere. Noen drømmer om å bli lærer, mens andre ønsker å en ingeniør utdanning. Spriket er stort og for å kommunisere effektivt, må HVL oppleves relevante. 

Med den dynamiske markedsriggen kan ett budskap enkelt bli til mange. Den sørger også for å dekke alle de vanligste formatene automatisk.

For å muliggjøre 1-1 kommunikasjon, men samtidig beholde et enhetlig uttrykk og kommunikasjonskonsept, har en dynamisk markedsrigg blitt utformet. Kort fortalt er dette en rigg som gjør det mulig å justere og optimalisere mange budskap i kampanjer og bannere fortløpende, uten behov for å lage nye bannere fra bunnen av.

Behov for ny profil eller kampanje?

Vi leverer kampanjeuttrykk, visuell profil og konsepter og sørger for en god prosess fra idé til produksjon og distribusjon. Ønsker du å høre mer om hva vi kan tilby? 

Ta kontakt for en uforpliktende prat på chat, telefon eller ved å fylle ut skjemaet. Vi ser frem til å høre fra deg!