Forside / Caser / Forelesninger på NHH

Forelesninger på NHH

Synlighet jobber hands on med digital markedsføring for et bredt spekter av bedrifter og organisasjoner både i Norge og internasjonalt innen alle bransjer. Dette gjør at vi kan dele erfaringer og kunnskap som en lærebok ikke klarer å formidle.

Temaer NHH-studentene lærte om

Den digitale verden er i endring hele tiden og markedsføringsstrategier må stadig tilpasse seg nye trender, teknologi og brukermønstre.

Foredragene på NHH ga studentene en innføring i digital markedsføring med tradisjonelle markedsføringsteorier som bakteppe.

I løpet av forelesningen forklarte vi kjente modeller og markedsføringsteorier studentene er kjent med fra faglitteraturen. I tillegg introduserte vi rammeverket SE-TENKE-HANDLE-modellen som Synlighet bruker i hverdagen for å stadig nå nye mål på vegne av kundene våre.

Vi var innom temaer som:

  • Kjente markedsføringsteorier
  • Se-tenke-handle-modellen
  • Betalt og organisk søk
  • Webanalyse
  • Teoriene i praksis - Hvordan utnytte digitale muligheter
  • Caser og eksempler fra ulike bransjer

For å bygge bro mellom teori og praksis fikk studentene konkrete eksempler hvor disse teoriene og strategiene er benyttet i virkeligheten.

Skreddersydde foredrag og workshops

For foredrag som dette vil vi alltid tilpasse innholdet til både relevante fagområder, bransjer og teorier som deltakerne kjenner til. Alle ansatte i Synlighet brenner for digital markedsføring og deler mer enn gjerne erfaringer og kunnskap med deg og andre i din bedrift, enten det er en nettbutikk, høyskole, offentlig etat eller dere leverer b2b-tjenester.