Forside / Caser / BilXtra: Hvordan BilXtra er rigget for et marked i endring
Skrevet av: Gunnar Frigaard

Dato publisert:

04.11.22

Dato oppdatert:

05.04.23
SEO meds 1200x627 2

BilXtra: Hvordan BilXtra er rigget for et marked i endring

Ved å være i posisjon når markedet plutselig vokste brått, klarte BilXtra å doble salget på nett.

Brå markedsvinnger er nettopp det, brå. For å kunne få en positiv effekt av det må du være rigget for å ta de når de kommer. Hvis ikke kan du tape både salg og markedsandeler til konkurrentene dine.

“BilXtra var godt rigget for mulighetene som kom under korona. Vi har et sterkt digitalt rammeverk og en effektiv nettbutikk integrert med 60 fysiske butikker. Det sørget for at vi ble en vinner i markedet. Over mange år har Synlighet vært en solid samarbeidspartner som har bidratt med innsikt og råd innen markedsføring og teknologi - en viktig brikke i BilXtra sin positive utvikling.”

- Terje Fredriksen, markedsdirektør i BilXtra

Endringen i BilXtra sitt markedet i korona-året 2020

En av endringene i 2020 var at vi ikke kunne reise til utlandet. Vi måtte feriere i Norge og fikk et fokus på lokale opplevelser. Bilen ble et naturlig midtpunkt. 74% av oss skulle bruke bil eller motorsykkel på ferie i 2020 i følge Statens Vegvesen. I 2015 var det bare 28% som planla bilferie i Norge.

Denne endringen skjedde brått. Hvis du ikke var i posisjon, så måtte du komme dit fort.

I posisjon som leverandør til Norgesferier

BilXtra hadde jobbet bevisst med sin merkevare, det digitale rammeverket og knytningen mellom fysisk og digital butikk over lengre tid. Så når markedet tok en brå vending og behovet økte raskt, kunne de identifisere trenden, tilpasse aktivitetene og ta del i den positive utviklingen.

Hvordan var BilXtra rigget for å ta veksten

1. Rigget for salg på nett og i fysisk butikk

BilXtra hadde i lang tid jobbet med markedsføring og salg i digitale kanaler, og dette var forankret gjennom hele bedriften. På den måten var det kort vei når mulighetene for å øke salget kom, uten å måtte gjøre store endringer i bedriften.

Den tette knytning mellom nettbutikk og de fysiske butikkene med “klikk og hent” ble alfa og omega når nedstengingene var et faktum. BilXtra klarte både å beholde og få nye kunder i disse periodene på grunn av “klikk og hent”. Med god produktkompetanse kunne også BilXtra se hvilke produkter som kom til å bli populære. De begynte tidlig å jobbe for å dekke det økte behovet ved å justere innkjøp.

2. En kjent og tydelig merkevare bygget over tid

Når markedet økte raskt, var det en fordel å allerede ha en etablert merkevare. Det betydde at det både var eksisterende og nye målgrupper som ville velge BilXtra når de fikk et relevant behov. Uten en allerede kjent merkevare ville det vært vanskeligere å få den samme effekten, og da hadde BilXtra mest sannsynlig mistet markedsandeler.

BilXtra er alltid synlige med både salgsrettede- og merkevarebyggende-annonser. På den måten vedlikeholder og bygger de merkevarekjennskapen hele tiden, samtidig som de kan ta salg når behovene oppstår. Da er de også rigget til å oppdage at behovet i markedet plutselig øker mer enn det som er normalt.

3. Løpende innsikt med god kontroll på egen data

Med kontroll på egen data kan du fort se endringer i markedet. For eksempel kan du følge med på og analysere besøk i nettbutikken din, produktsalg, butikkbesøk eller etterspørsel på annonsering.

Ved å kombinere egen data med trender i samfunnet, som for eksempel det vi ser i nyhetsbildet, søketrender og Google Trends, fikk BilXtra løpende et godt bilde av hvor markedet var på vei.

4. Hyppige kampanjer og en effektiv kampanjeprosess

Når etterspørselen øker er det mange aktører som også vil ta en del av økningen. Ved å være drillet på kampanjer, og ha gode prosesser på dette, kunne BilXtra være med og konkurrere på både riktige produkter og priser.

5. Bygge relasjon til kunder med relevant innhold

For å skape en relasjon til kundene hadde BilXtra jobbet over tid med relevant innhold for hver del av kundereisen. De hadde allerede produsert innhold og delt av kunnskapen sin basert på det målgruppen lurer på og etterspør av informasjon. Så når målgruppen var klar for å kjøpe ble det naturlig for dem å handle hos BilXtra.

Et kraftig rammeverk

I sum så ble dette et kraftig rammeverk som lot BilXtra nå ut til nye deler av målgruppen. Det gjorde dem mer treffsikker, lot dem sette opp nye, relevante kampanjer, samt at det økte rekkevidden på annonsering og inntjeningen.

Resultatene snakker for seg selv

I 2020 fikk nettbutikken en økning på +116.73% i omsetning mot 2019.

I 2021 fikk nettbutikken en økning på +58.88% i omsetning mot 2020.

Hvordan får du et slikt digitalt rammeverk

Som vi ser fra BilXtra så handler det om å tenke helhetlig fra et strategisk nivå helt ned til salg av enkeltprodukter. 

Se kommunikasjonskonseptet som BilXtra lanserte sammen med Synlighet i 2023 >>>

Vi har oppnådd dette sammen med BilXtra og flere andre bedrifter. Ønsker du å se på hvilket potensialet som ligger hos din bedrift? Ta gjerne en prat med oss for å se hvilke muligheter dere har for å øke resultatene.