Forside / Blogg / Veien mot å måle unike brukere

Veien mot å måle unike brukere

Dato publisert:

07.07.15
I Stock 000054473748 Small

På det glade 90-tallet hadde nettsider blinkende bilder, bevegende elementer og HITS teller. I 2015 har vi kommet et langt stykke på vei fra denne typen nettsider. Internett har fått en mye større plass i våre liv, og er nå blitt så stort at flere, høyt spesialiserte fagområder har utviklet seg. En webdesigner alene kan ikke lenger kan dekke alle behovene en bedrift har på nett.

I dag er det systemutviklere, front-end utviklere, back-end utviklere, interaksjonsdesignere, innholdsprodusenter og mange flere som definerer hvordan en nettside skal være. Til syvende og sist har nettsiden én hensikt, og slik har det vært siden internett først så dagens lys.

Det har vært, og det finnes fortsatt, en del trender som sier noe om hvor du skal legge fokuset når det kommer til nettsteder, apper og webutvikling. I løpet av få år har vi fått servert «Web 2.0», «Big Data» og «Mobile first». Alle trendene er symptomer på en digital modenhet og utvikling som definerer hvordan vi ser på og utvikler websider og apper.


Paradokset "unike brukere"


Mediebransjen har alltid vært opptatt av å måle «den unike brukeren», men har egentlig feilet grundig i alle år med nettopp dette. Det har i de senere årene vært store avvikstall på slik rapportering, på grunn av enhetsproblematikken der én person kan opptre som flere forskjellige brukere, avhengig av hvilken enhet han bruker. For eksempel kan en person, i løpet av én dag, besøke samme nettside via et nettbrett, en mobil, en hjemme-PC og en jobb-PC. I dette tilfellet vil denne personen bli registrert som 4 unike brukere.

Riktignok har vi kommet nærmere å kunne definere en "unik" bruker, men veien er ikke enkel.

Først og fremst må brukerne identifiseres uten at brukeridentifiserbar data blir lagret. Dette er i seg selv en utfordring for mange, og de fleste bedrifter vil ikke være i stand til å kunne gjøre dette uten betydelig ressursbruk. Det kommer heldigvis bedre og bedre verktøy til å kunne identifisere brukere på en enklere måte, og forhåpentligvis vil vi ha teknologien til å gjøre dette svært enkelt i nær fremtid.


Universal Analytics - nærmere målet


Universal Analytics er et av de verktøyene for webanalyse som er utviklet i funksjon og innhold for å kunne møte behovet for enkelt oversikt over store mengder data hos bedrifter. Universal Analytics er bygget slik at unike brukere kan måles mye enklere og mer effektivt enn tidligere. Likevel er hver enkelt virksomhet nødt til å identifisere brukerene for å kunne registrere dem som unike.

Utviklingen siden 90-tallet har egentlig vært ganske klar, om vi ser på «scopen». «Scope» er en struktur som bestemmer når vi skal registrere data. Dette er forskjellige nivåer vi tilegner det vi måler. De forskjellige nivåene vi har er:

  • Produkt (kun Utvidet Ehandelsmåling)
  • Hit (Teller hver gang noe skjer)
  • Økt (session/besøk) (Teller for hvert unike besøk, også da kun 1 gang per besøk.)
  • Bruker (Teller kun for hver unike bruker. Da også kun 1 gang per bruker)
Analysensutvikling

Analysens Utvikling


I begynnelsen målte vi nettstedsaktivitet på HITS. Vi registrerte alt som skjedde innenfor én sidevisning. Det kunne være alt fra innlasting av javascriptfiler til selve sidevisningen.

Vi beveget oss et skritt videre ved inngangen til 2000-tallet der vi ble mer fokuserte på hva som skjer i løpet av et besøk på selve nettsiden. Vi ble mer opptatt av hva som foregikk når en bruker gikk inn på siden, og hva denne brukeren foretok seg. Vi registrerte besøk som inneholdt mange forskjellige «hits».

I senere tid har fokuset på selve brukeren økt. Det har lenge vært en ønskedrøm å kunne si at «så og så mange personer» har vært på vårt nettsted. Det er fortsatt lang vei dit, men i dag har vi teknologi som skal kunne fortelle oss mye mer om akkurat det.

Fremover vil vi fokusere mer på å måle på brukernivå - mye mer enn vi har gjort tidligere. Deretter vil vi vite hvordan disse brukerne kommer til nettstedet vårt, for så å identifisere hvilke handlinger de gjør innenfor de besøkene de foretar seg. Hvis vi vet mer om selve brukeren, vil vi vite mer om den relevante målgruppen og det segmentet av befolkningen som faktisk benytter seg av våre nettsteder. Avinash Kaushik har sagt det før:

"Det viktigste med god analyse er segmentering for å få innsikt i brukergruppene og målgruppene som besøker våre nettsteder hver dag."


Dette er et naturlig skritt videre i den digitale modenhetstabellen.

Hvis du er usikker på hvordan du kan benytte og innhente ytterligere innsikt fra dine brukere, så ta kontakt med oss om webanalyse.