Forside / Blogg / Ja til å møtes fysisk - sånn blir vi best sammen!

Ja til å møtes fysisk - sånn blir vi best sammen!

Dato publisert:

09.09.21

Dato oppdatert:

27.06.22
Bli best sammen SMALL

Hvorfor er det viktig at vi fremdeles treffes fysisk i en økende digital hverdag?

Vi har det siste året raskt måttet omstille oss og endre måten vi jobber på. På mange måter har dette vært en positiv endring. Det har gitt mange av oss økt grad av autonomi, og ikke minst har vi blitt enda bedre på å kommunisere digitalt.

Nå som vi går mot gjenåpning av samfunnet, ser det ut som mange bedrifter velger en hybridløsning hvor ansatte kan velge mellom kontor og hjemmekontor. Da blir det viktig å ikke glemme alt det vi får ved å holde fysiske møter, og hva slike møter gjør med kreativiteten. For det er ikke sånn at vi blir kreative helt alene. Vi trenger kollegaer som støtter og spiller ball med oss, og vi trenger kunder og samarbeidspartnere som utfordrer.

Vi må sette relasjonsskaping på agendaen!

Godt samarbeid er nøkkelen til gode resultater

Den siste tiden har det vært en del debatter om hva som vil skje med innovasjonskraften dersom digitale møterom blir permanent. Mottoet til Synlighet er “Bli best sammen”, og det er ingen tilfeldighet, for vi vet hvor viktig det er med godt samarbeid mot et felles mål for å skape de resultatene vi og kundene ønsker.

Veien til gode prestasjoner skjer gjennom å etablere gode relasjoner. Det gjelder både interne relasjoner mellom kolleger, og eksterne relasjoner i samarbeid med kunder og tredjepartsleverandører.

Å samarbeide med eksterne eksperter er en klar fordel når en bedrift skal nå hårete mål. Mennesker utenfor bedriften din har muligheten til å se på bedriften din med nye øyne og fra andre perspektiv. Gode resultater kommer nemlig ikke alene, det er et resultat gjennom kontinuerlig samarbeid på tvers av fagområder og erfaringer.

Gode relasjoner skaper effektivitet og motivasjon

Studier fra topptidsskriftet Academy of Management Journal viser at gode relasjoner har stor betydning på flere aspekter av arbeidsdagen. Selvfølgelig kan vennskap på arbeidsplassen skape positive følelser som trivsel, men det er også flere positive effekter for bedriften din når dere jobber for å bli best sammen.

Positive effekter av gode relasjoner

 • Øker motivasjon: Når vi i Synlighet jobber sammen med andre bedrifter, er det å hjelpe en bedrift noe som gir mening til arbeidet. Å hjelpe andre, også kalt giveratferd, er en kilde til prososial motivasjon.

 • Øker læringseffekten: Erfaringsdeling, informasjonsrikdom, et mangfold av idéer og ulike innfallsvinkler kan gi grunnlag for systematisk læring. Ved å ta inn ekstern eller ny kompetanse, kan bedriften din belyse problemstillinger fra nye synsvinkler og skape kreative løsninger.

 • Skaper prestasjoner: Relasjoner er en grunnleggende faktor for å skape et sunt ytringsklima. Relasjonsbygging og støtte i arbeidet er kilde til jobbtilfredshet. Dette kan føre til ekstraordinære prestasjoner.

Utvikling av gode relasjoner lager grobunn for trivsel og evner til å prestere. Relasjoner gjør det også enklere å gå løs på utfordrende oppgaver og vi blir bedre!

Gode relasjoner skapes rundt kaffemaskinen

Dere har sikkert allerede fått kjenne på det selv, det er ikke like lett å skape en god relasjon gjennom skjermen. 

Over tid vil også de gode relasjonene vi hadde på vei inn i pandemien, trenge noe “tender love and care” for at vi ikke skal vokse fra hverandre. Fysiske møtepunkter er grunnleggende for relasjonsbygging og dermed avgjørende for å skape resultater.

Derfor trenger vi å treffes fysisk, spesielt etter flere måneder på hjemmekontor. Om det er for å holde workshops, gjøre brainstorming eller småprate litt ved kaffemaskinen. Vi i Synlighet tenker at det er ekstra viktig å finne muligheter for å ta de fysiske møtene i tiden framover, både mellom kollegaer og kunder vi samarbeider med. Vi bør prioritere det både for å etablere og opprettholde de gode relasjonene, for de er nemlig roten til de ekstraordinære resultatene vi skal skape sammen.

workshop i Synlighet Bergen sine kontorer

Klar til workshop på Synlighet sitt Bergenskontor

Læring må skapes

Synlighet har et høyt fokus på kompetansedeling, både internt i bedriften og ut mot kundene våre. Dette er et viktig bidrag til å etablere relasjoner og skape tillit. Ofte er utfordringen i en bedrift ikke nødvendigvis mangel på kompetanse, men heller evnen til å utnytte den kompetansen vi har i en organisatorisk sammenheng.

For å utnytte kompetansen du sitter på, må du ha vilje og evne til å utnytte komplementære ferdigheter, samt skape en felles forståelse for hva andre i bedriften driver med. Både internt i faggrupper og på kryss og tvers av alle spesialister, prøver Synlighet kontinuerlig å skape gode rutiner og rom for å dele og lære av hverandre. Dette kommer til nytte for både oss og bedriftene vi samarbeider med.

For vi lærer nemlig av hverandre, og læring ikke kommer av seg selv over tid - læring må skapes!

Legge til rette for kreativitet og idémyldring

Ved utvikling av kreativitet og læring vil hjernen ta utgangspunkt i at vi er født med relasjonelle evner  Dette høres veldig enkelt og selvsagt ut, men med nye rutiner kan vi lett glemme hvorfor vi gjør som vi gjør. 

Når vi møtes fysisk, tar vi inn over oss hver enkelt sin kompetanse visuelt, fysisk og konkret. Det skaper en felles forståelse og oppmerksomhet som drar nye ideer videre. Små detaljer i kroppsspråk og mimikk blir plukket opp, som styrer prosjektene i riktig og felles retning. 

For å idémyldre skikkelig trenger vi innspill fra erfarne og nye medarbeidere, skape diskusjoner mellom forskjellige synspunkter og få visualisert skisser rundt idébordet. Dette må vi også gjøre sammen med kundene våre, for å finne behovet eller de små detaljene som kan være med på å øke salget.

Ikke minst er det viktig å legge til rette for at inspirasjon og idéer skal kunne skapes og vokse videre. Og da er det visuelle og taktile i kontorlandskapet essensielt!

Hvordan kan bedriften din legge til rette for god idèmyldring:

 • Ha utstyret på plass og lav terskel for å skisse idéer på sparket.

 • Lag tankekart, modeller og følg magefølelsen sammen med kollegaer.

 • Selg ideen din uten elektronisk utstyr.

 • Gjør det mulig å ta på ideene, skisser og flytte rundt på idéene.

 • Heng opp idéer slik at alle ser dem.

 • Ha uformelle og formelle idéutvekslinger.

 • La arbeidsplassen være personlig - gå bort fra forestillingen om at en ryddig pult er det samme som en suksessfull arbeidsplass. Oppmuntre de ansatte til å ha bøker, personlige gjenstander o.l. som kan være nyttige for dem i kreative prosesser

 • Beveg deg - ta gjerne idéene på en tur sammen med en kollega. Eller hvorfor ikke avholde et møte mens dere går tur ute?

Ting du bør unngå for å skape god idémyldring:

 • Ryddige pulter.

 • Mangel på team- eller prosjektarealer for felles idémyldring og oppheng.

 • Kommunikasjon kun via e-post og telefon.

 • Store databaser der det er vanskelig å forholde seg til idéer.

 • Å se bort fra kroppslige tegn på inspirasjon og intuisjon.

Synlighet ønsker å bygge og utvikle motiverte medarbeidere, slik at det skapes engasjement. Engasjementet er nøkkelen til kreativitet. Og kreativitet og innovasjon trenger både vi og kundene våre for å holde den farten vi trenger!

Hold deg oppdatert via nyhetsbrevet vårt! Der deler vi faglige observasjoner og oppdateringer innen digital markedsføring - sånn at du kan ta det med deg og løfte bedriften din videre.

Kilder: 
Idea Work 2012 ( Arne Carlsen, Stewart Clegg, Reidar Gjersvik)
Kompetansemobilisering ( Svein Andersen, Øyvind Sæter)
Erfaringsbasert kunnskapsdeling i toppidretten (Svein Andersen)