Forside / Blogg / Topp 4 ting å se på i Google Analytics

Topp 4 ting å se på i Google Analytics

Dato publisert:

08.12.14
Google analytics

Det er mange som bruker Google Analytics, men det er ikke alle som er like kjent med verktøyet. Det kan være vanskelig å hente ut viktige nøkkeltall om du ikke vet hva du skal se etter. Her finner du noen utvalgte og enkle nøkkeltall, slik at du som bruker verktøyet innimellom kan komme i gang med et enkelt oppsett for rapportering og overvåkning.


1. Oversikt over Målgrupper


I det første vinduet du møter ved pålogging (Oversikt over målgrupper) listes det noen forskjellige nøkkeltall for den tidsperioden du har valgt.

Av de forskjellige beregningene som blir presentert, er kanskje de viktigste nøkkeltallene «Økter» og «Sidevisninger». Disse to tallene er ikke påvirket av andre variabler i betydelig grad, og er tilnærmet de beste nøkkeltallene på generell basis. Økter (tidligere kjent som besøk) og sidevisninger, er beregninger som går igjen i de fleste rapporter og er en enkel referanse å bruke mellom tidsperioder.

Måltallene «Brukere», «Gjennomsnittlig øktvarighet» og «Sider per økt» er nøkkeltall du skal være mer forsiktig med, ettersom disse tallene er påvirket av andel fluktfrekvens («bounce»). For at disse tallene skal være riktig, må du sortere ut de besøkene som ikke går rett ut av nettstedet med segmentet «Økter som ikke forlater nettstedet» (eng: «Non-bounce sessions»).

2. Trender


Noen elementer må du se på over lengre tid. Disse kan du overvåke ved å sammenligne tidsperioder og oppdage trender.

Kanaler, under Trafikk, er et typisk eksempel på et element hvor det er nyttig å se på utviklingen over tid. Fra en måned til en annen kan utviklingen mellom to kanaler være minimal, og dermed ikke spesielt synlig. Over lengre tid, som for eksempel 6 måneder, har du mulighet til å se et mønster på utviklingen.

Her kan du identifisere om f.eks. organisk trafikk øker eller har en nedgang, eller om andelen trafikk fra betalt annonsering har gått opp eller ned.

Trendmønsteret på Sidevisninger og Besøk per uke, skal være noenlunde likt. Ser du plutselig store forskjeller, anbefales det å gjennomføre en analyse for å finne årsaken.

Trender kan også være en god pekepinn i et kortere tidsrom, f.eks. kan du se på når på døgnet besøkende gjennomfører et besøk. Gjennom denne informasjonen kan du tidfeste når du bør kjøre sosiale kampanjer, eller remarketing for å få best utbytte av kjøpevillig trafikk.

Topp5 Analytics Tips Kanaler 1024x5093. Datakvalitet


Dette er et punkt som de fleste ikke fokuserer på. De fleste regner med at dataen som samles inn i Google Analytics er av kvalitet, og at beslutningsgrunnlaget er godt nok. Dessverre er det farlig å tenke slik.

Det forekommer ofte parametere, sesjonskoder og internsøkparametere i URLene som påvirker statistikken, hvor den samme URL'en kan bli registrert som flere forskjellige URL'er.

En god sjekk kan være å se på antall URL'er opp mot antall sidetitler som Google Analytics har registrert. Der vil en stor forskjell tilsi at det er registrert flere URL'er enn sidetitler. Det kan riktignok være flere årsaker til dette, men ofte er det på grunn av parametere i URLer, som ikke trenger å registreres som del av URL'en.

Eks:


  • domene.no/side.html?parameter=123
  • domene.no/side/sok?query=søkefrase
  • domene.no/side.html?sessionID=Ddgffdfdsdf44dsf434gfdddfsdf335d

Det er viktig å skille mellom parameter som har noe å si for innholdet på siden, og de som ikke har det. Det er derfor anbefalt at det gjøres en sjekk før du utelater parametere fra URL'en i rapportene.


4. Mål


For å kunne optimalisere og se utvikling over tid, trenger du å sette noen mål.

Det er forskjell på målsetninger og mål. Målsetninger er mer visjonsbaserte og langsiktige, mens mål er kvantifiserbare tall. Et eksempel på en målsetning kan være: 20% økt omsetning i løpet av et år. Et eksempel på mål, kan være et faktisk gjennomført salg.

Mål er dermed en ren konvertering, noe vi setter en verdi på, som vi ønsker at brukeren skal gjennomføre. Mål som konvertering kan registreres på en spesifikk URL, tid brukt på nettstedet, sider per besøk eller en spesifikk handling.

Når du skal sette opp mål, anbefales det sterkt at disse målene tillegges en verdi. Hvis du har en verdi, kan du se utvikling og prestasjonen til målet i flere rapporter. Eksempelvis kan «desktop» brukere, altså kunder som kommer via datamaskin, føre til mer verdi enn for eksempel «tablet» brukere, som kommer via nettbrett.

Også når du setter forskjellige kanaler opp mot hverandre, kan det hende at noen kanaler genererer mer verdi enn andre. Da har du en mulighet til å prioritere markedsbudsjettet der du får mest igjen for det.Trenger du å lære mer om Google Analytics for at din bedrift skal få mest utav det? Meld deg på Google Analytics kurs i Oslo, Bergen eller Trondheim!

En Analytics ekspert fra Synlighet gir deg en innføring og kan hjelpe deg med å finne spesifikke tall eller sette opp den segmenteringen som gjør at du får den oversikten du trenger! Meld deg på Google Analytics Grunnkurs og Google Analytics Avansert kurs! Nye datoer for kurs kommer fortløpende!