Forside / Blogg / Rapportering eller analyse - Hva gjør du?

Rapportering eller analyse - Hva gjør du?

Dato publisert:

02.12.16

Dato oppdatert:

05.04.23
Webanalyse grafer synlighet

At webanalyse er viktig, er noe de fleste av oss kan være enige om, men hvor ofte gjør vi egentlig analyser? Dessverre gjør mange av oss mye mer rapportering enn analyse. Vi legger frem tall uten å gjøre om disse tallene til kunnskap som kan bruke til å forbedre aktivitetene som gjøres på nett. Her får du forskjellen på rapportering og analyse, og hvorfor analyse er viktig!

Rapportering er som oftest en ganske enkel jobb. Det handler om å kunne finne de riktige tallene fra Google Analytics eller andre rapporteringsverktøy, hente dem ut og legge dem frem på en forståelig måte.

Analyse, derimot, krever mer av deg.

For å gjøre en god analyse, må du kjenne til bedriftens mål og prioriteringer. Det krever også at du har så god kjennskap til analyseverktøyet ditt at du både kan lage egne rapporter og ta i bruk avansert segmentering. Viktigst av alt er det at du presenterer resultatene dine med ord og handlingspunkter, ikke bare som abstrakte tall.

Det er først når du kan vise til innsikt og handlingspunkter at rapporten kan brukes som et arbeidsverktøy for å forbedre resultatene på nettsiden.


Konkrete handlingspunkter


En god analyse krever at du bruker hodet når du ser på tallene, og drar slutninger basert på data. En analyse trenger ikke nødvendigvis å være veldig avansert, eller resultere i en veldig omfattende rapport. Det viktigste er hva du har funnet, og hvilke handlinger som bør gjøres basert på disse funnene.

En én-sides analyse er ofte mer verdifull en en rapport på flere titalls sider.

For å få til en god analyse, trenger du som analytiker tid til å gjøre det. For mange virker det kanskje som en liten jobb å lage en én-sides oversikt over resultater, funn og tiltak. Da kan du for eksempel bruke et avsnitt om funn til å trekke frem oppdagelser som krever segmentering, eller tilpassede rapporter. På den måten blir jobben bak det enkle dokumentet plutselig mye tydeligere, og forslagene til tiltak du har valgt blir med ett mer velbegrunnet.


Vis effekten av de foreslåtte tiltakene


Et annet tips å ta med i analysearbeidet er å visualisere den antatte effekten av tiltakene du foreslår.

For eksempel: Forventer du en økning av konverteringsraten på nettstedet fra 1,5 % til 2 %? Hva vil det ha å si for resultatene på nettstedet ditt? Om alt annet er likt, vil det bety en økt inntekt på 33,3 %. Dersom inntekten i snitt per måned er på 75.000 kr, vil den med de foreslåtte endringene øke til 100.000 kr. Dette er tall det er lett for andre i organisasjonen å engasjere seg i.


Hvordan vet du at du gjør en analyse?


Det første du ser når du gjør en analyse er ikke data, men relevante handlingspunkter. Ellers vet du at du gjør en analyse når du bruker:

  • Eksempler på økonomisk verdi for bedriften.
  • En kundereise-modell med et bevisst forhold til at det er ulike mål i ulike faser.
  • Sammenheng som er relevant for bedriften.
  • Segmentering. Aggregerte tall har en tendens til å være meningsløse.
  • Presentasjon av data som er enkel å forholde seg til.
    • Er det mer enn tre ulike beregninger i en tabell, er det stor sannsynlighet for at det ikke dreier seg om analyse.
  • Det kan ikke være automatisert. Automatisk utsendt data er alltid rapportering.


Og sist, men ikke minst, det skal ikke være nødvendig å stille seg spørsmålet ”og det betyr?” eller ”hva så?” etter å ha sett en analyse. Svarene på disse spørsmålene skal allerede være der.


Skal du ikke rapportere?


Det er altså viktig at du gjør analyser av nettstedet ditt, og andre digitale kampanjer og aktiviteter. Det betyr allikevel ikke at rapportering ikke er nødvendig.

I alle organisasjoner er rapportering viktig, og jo større en organisasjon er, jo større har behovet for rapportering en tendens til å bli. Og det er helt greit. Mellomledere og ledere trenger disse tallene. Du må bare ikke glemme at skal dere utvikle dere, og dersom det brukes tallgrunnlag for å ta beslutninger, må det også gjøres analyser.

Ønsker du å få mer innsikt i webanalyse og andre digitale markedsføringstiltak? Meld deg på nyhetsbrev for månedlige oppdateringer, og følg oss på Facebook!