Forside / Blogg / Performance Day 2011

Performance Day 2011

Dato publisert:

07.04.11
Vi i Synlighet startet denne uken promoteringen av konferansen Performance Day 2011, som går av stabelen 15. juni i Oslo Kongressenter. I dette innlegget skal jeg utdype hva vi ønsker å oppnå med denne konferansen.

Hvorfor Performance Day?

Tidspunktet for lansering av konferansen er ikke tilfeldig valgt. Neste uke er det duket for Gulltaggen, den faglig sett mest solide konferansen og den mest prestisjefylte premieutdelingen innen internettmarkedsføring i Norden. I likhet med de fleste konkurranser innen medie- og reklamebransjen fokuserer Gulltaggen på å premiere kreativitet, nyskapning, gode idéer og strategier.

Dette er viktige kriterier, og annonsørene skal være glade for at de jobber med rådgivere og kreatører som er dyktige på disse områdene. Med Performance Day ønsker vi allikevel å skape en motvekt til dette, gjennom å løfte frem kanaler, aktiviteter og metoder som skaper håndfaste resultater og gir positiv return-on-investment for markedsføringsbudsjettet.

(merk at vi gleder oss veldig til Gulltaggen, og har påmeldt 6 bidrag i 4 kategorier)

Prosjektet vårt er imidlertid større enn selve konferansen, ambisjonen er intet mindre enn å definere en ny bransje.

Som rådgivende byrå har Synlighet slitt med personlighetsforstyrrelser de senere årene. Vi er av mange oppfattet som et ”SEM-byrå”, men vi jobber med tiltak og virkemidler som spenner over helt andre ting enn synlighet i søkemotorer. Samdtidig gir det liten mening å kategorisere oss som et ”mediebyrå” eller ”reklamebyrå”, som er relativt veletablerte betegnelser med tydelig innhold. Vi vil derfor gjøre en innsats for å definere rammene for det fagfeltet og den bransjen vi jobber innenfor. Fagfeltet heter ”performance marketing”, og selv kaller vi oss et ”performance agency”. (Vi har grublet lenge uten å finne gode norske betegnelser, og er mottagelige for forslag.)

Hva er performance marketing

Performance marketing er målbar markedsføring der resultatene styrer aktiviteten. Performance marketing er en måte å tenke markedsføring på som går på tvers av de vanlige skillelinjer mellom medier, kanaler, formater og prismodeller. For mange vil dette være en ny måte å tenke på, mens andre vil kjenne igjen prinsippene fra markedsaktiviteter de allerede har lang erfaring med. Performance marketing er heller ikke noe unikt nytt for Internettmarkedsføring, det er noe dyktige postordreselskaper og direktemarkedsførere har holdt på med i minst et halvt århundre.

4 egenskaper

Følgende fire egenskaper definerer en markedsaktivitet som "performance marketing":

1. Detaljert målretting og segmentering

2. Presis måling av konkrete resultater

3. Kontinuerlig testing og optimalisering

4. Fleksibel budsjettering

Les mer om de fire egenskapene på performanceday.no.

Det motsatte av merkevarebygging?

Som innfallsvinkel til markedsføring står performance marketing i tydelig kontrast til merkevarebygging. Det handler om hvordan resultatene måles, for mens merkevarebygging måles i kjennskap, tillit og positive assosiasjoner så måles performance marketing i konkrete antall direkte klikk, kjøp eller andre handlinger. Det handler også om tidshorisont, for mens merkevarebygging er en langvarig og langsiktig prosess konsentrerer performance marketing seg om umiddelbare resultater.

Her er det viktig å presisere at det selvsagt ikke blir et spørsmål om enten/eller. For store merkevarer vil taktiske resultatfokuserte kampanjer være et komplement til strategiske holdningsskapende aktiviteter, og det er også slik mange markedsbudsjetter disponeres i dag.

For små og mellomstore bedrifter vil vi imidlertid påstå at det finnes mer enn nok resultatskapende aktiviteter å bruke ressursene på, og at det derfor bør være unødvendig å måtte rettferdiggjøre markedsføringsinnsatsen som merkevarebygging. En kampanje bidrar selvsagt til å bygge merkevare selv om den samtidig gir målbare resultater og kroner i kassa, og den beste merkevarebyggingen du kan gjøre vil uansett være å levere gode produkter og tjenester til flest mulig kunder.

Måling, analyse, optimalisering

Det viktigste vi ønsker å oppnå med Performance Day 2011, og med å snakke om performance marketing, er at flere bedrifter kommer i gang med å måle effekten av sin markedsføring. Når man har begynt å måle effekt er neste skritt å analysere hvilke deler av aktiviteten og hvilke deler av kanalen som gir størst effekt, slik at man kan optimalisere ressursene for størst mulig avkastning.

Det brukes i dag fremdeles en masse penger og resurser på annonsering og andre markedsaktiviteter som ikke måles, ikke analyseres og i alle fall ikke optimaliseres. Det er bare å brette opp ermene og sett i gang, og de som trenger et ekstra spark bak er velkomne til Oslo Kongressenter den 15.juni, for Performance Day 2011.