Forside / Blogg / Slik kan du bruke Google Analytics til å optimalisere nettstedet ditt

Slik kan du bruke Google Analytics til å optimalisere nettstedet ditt

Dato publisert:

01.11.17

Dato oppdatert:

05.04.23
I Stock 865816262 e1509525612343

Hva gjør du hvis du har mistanke om at nettstedet ditt har problemer med brukervennlighet? Hvor og hvordan får du bekreftet disse mistankene?

I dette innlegget får du noen enkle tips til nyttige rapporter i Google Analytics, som kan hjelpe de med å avdekke eventuelle problemområder på nettstedet ditt.

Bruken av Google Analytics handler mye om forventningsstyring, og om å få bekreftet eller avkreftet forventninger om nettstedet ditt og bruken av det. Du kan med andre ord dra nytte av ulike rapporter i Google Analytics for å avklare om sider, knapper eller skjemaer fungerer som de skal.

Google Analytics kan i tillegg løfte problemer og utfordringer frem i lyset, og gjøre deg oppmerksom på svakheter ved nettstedet som du ikke var klar over at du hadde.

Fra en analytikers perspektiv er det viktig å ikke bite over for mye informasjon på en gang. Det hjelper ikke å hoppe rett uti kompliserte analyser og tester. Det handler først og fremst om å få en oversikt over hvordan nettstedet faktisk brukes, og dermed hvordan de ulike sidene presterer.

Hvilke sider er mest besøkt, og hvilke landingssider er de største på nettstedet? Det er ofte her vi begynner når vi skal kartlegge besøkenes bruk av nettstedet, og eventuelle problemområder.

Til dette formålet finnes det to nyttige rapporter i Google Analytics; “Alle sider”-rapporten og “Landingssider”-rapporten. Begge finner du under fanen "Atferd" og deretter "Nettstedsinnhold" i venstremenyen (“Site Content” hvis du bruker Google Analytics på engelsk).

Bilde 1

Alle sider”-rapporten i Google Analytics
I “Alle sider”-rapporten gir utforskeren deg en oversikt over nettstedets mest besøkte sider, og hver enkelt sides sidevisninger, innganger, fluktfrekvens, %-vis andel utganger samt sideverdi i den valgte perioden.

Denne informasjonen kan være nyttig for å få et raskt overblikk over fordelingen av besøk på nettstedets ulike sider, og ikke minst hva som er nettstedets mest og minst besøkte sider.

Bilde 2

Her bør du tenke at du er på jakt etter å finne forhold som du ikke forventet på forhånd. Du er med andre ord på jakt etter å identifisere sider som skiller seg ut, enten positivt eller negativt.

Her bør du stille seg følgende spørsmål: Er de ti mest besøkte sidene på nettstedet, de sidene jeg hadde forventet å se? Er det noen sider som skiller seg positivt eller negativt ut, i forhold til det jeg hadde sett for meg?

Analyse i Google Analytics handler som sagt ofte om forventningsstyring. Finner du viktige sider på nettstedet som du hadde forventet at var blant de ti mest besøkte, mye lenger nede, eller er det enkelte sider som har overraskende mange utganger (exits)? I så fall må du spørre deg selv: hvorfor?

Det er når du skal prøve å svare på hvorfor, at det virkelige arbeidet starter. Å forstå hvorfor nettstedet fungerer slik det gjør, og hvorfor de ulike sidene presterer som de gjør.

“Landingssider”-rapporten i Google Analytics


Utforskeren i “Landingssider”-rapporten, gir deg en oversikt over nettstedets største landingssider (også kalt destinasjonssider). Her får du informasjon knyttet til de sidene som folk flest kommer inn til, når de besøker nettstedet ditt.

Du finner blant annet antall besøk (økter) per landingsside, prosentvis nye besøk til sidene, hvor stor fluktfrekvens hver landingsside har, samt konverteringer knyttet til besøk som har startet på de ulike sidene.

Bilde 3

Du kan tenke på samme måte rundt “Landingssider”-rapporten, som du gjorde om “Alle sider”-rapporten, og stille deg tilsvarende spørsmål: Er det noen landingssider som skiller seg ut, enten positivt eller negativt? Er det for eksempel noen landingssider som har mye høyere fluktfrekvens enn vi på forhånd ville antatt?

Bare for å gi deg en pekepinn, så er det for eksempel relativt vanlig at artikkelsider eller blogginnlegg, har en høyere fluktfrekvens enn en forside. En forside skal føre brukeren videre til andre undersider på nettstedet, mens et spesifikt innlegg kan være noe brukeren var på jakt etter og kom rett inn på, etter å ha googlet et tema eller spørsmål.

Du skal derfor ikke fortvile dersom enkelte sider har en fluktfrekvens på opp imot 80-90%, så lenge det finnes en logisk forklaring på det. Hvis din kontaktside for eksempel har en høy fluktfrekvens, er det ikke nødvendigvis noe dårlig tegn. Det kan også bety at de besøkende finner de kontaktopplysninger de søker.

En høy fluktfrekvens gjør heller ingenting, så lenge den tiden som tilbringes på siden er høy. Det vil si at folk faktisk leser innholdet, selv om de går rett ut igjen. Dersom tid på siden er lav, kan det derimot være et tegn på at siden ikke er relevant for det de besøkende forventer. Her kan det være lurt å analysere innholdet nærmere.

Disse forholdene må du ha i bakhodet når du analyserer data fra “Landingssider”-rapporten.

Når du først har funnet ut hvilke sider som ikke fungerer, er neste steg å finne ut hvorfor det er slik.

Når vi skal avdekke hvorfor, benytter vi oss ofte av noen andre funksjoner i de samme rapportene. I “Alle sider”-rapporten bruker vi ofte et verktøy som heter “Navigasjonssammendrag”, og i “Landingsside”-rapporten bruker vi et annet som heter “Inngangsbaner”. Begge disse verktøyene finner du øverst til venstre i de to rapportene.

Navigasjonssammendrag

Bilde 4

Navigasjonssammendraget lar deg velge den siden du ønsker å analysere, og viser deg hvilke sider flest brukere besøkte før og etter den aktuelle siden.

Informasjonen om brukernes bevegelser gjennom nettstedet, fra side til side, er et nyttig verktøy for å kartlegge om bruken av nettstedet er som forventet og sammensvarer med det formålet nettstedet egentlig er tiltenkt.

Ofte hender det at nettstedet brukes på en annen måte enn det som var tenkt. Det er kanskje ikke like tydelig for brukeren hvilken side han eller hun skal gå videre til. Kanskje har du ikke lagt opp til at brukeren skal kunne klikke seg videre rundt i nettstedet fra hvert enkelt side. Du har muligens ikke vært flink nok til å lenke videre til andre sider på nettstedet, eller kanskje toppmenyen ikke er tydelig nok.

Inngangsbaner


Inngangsbaner er et annet nyttig verktøy for å se brukernes atferd på nettstedet. Her kan du velge siden som du ønsker å analysere, slik som i navigasjonssammendraget.

Det nye her, er at du analyserer én landingsside i stedet for en hvilken som helst side på nettstedet. I tilknytning til den valgte landingssiden, får du informasjon om de vanligste sidene brukerne går til etter landingssiden, og videre de tilhørende utgangssidene for hver av andre-sidene.

På denne måten kan du bruke verktøyet til å avdekke hvorvidt brukerne forlater nettstedet ditt før de for eksempel fullfører en registreringsprosess, før de har sendt inn et kontaktskjema, eller lignende.

Inngangsbaner kan også hjelpe deg å avdekke om det er sider som ofte blir lastet på nytt. Dersom du finner i rapporten at siden du analyserer OGSÅ er andreside, eventuelt også utgangsside, kan dette indikere at det f.eks. er problemer med å få lastet inn siden. Eller at det ikke finnes naturlige veier tilbake til en forside, eller videre til en underside.

Bilde 5

Som illustrert over, kan det være nyttig å analysere hvor brukerne beveger seg videre fra forsiden på nettstedet. Er det sider som du på forhånd ville antatt at var tydelige eller logiske andre-sider, som du avdekker at sjeldent blir besøkt? I så fall bør det begynne å ringe en bjelle.

“Alle sider”- og “Landingssider”-rapportene i Google Analytics er nyttige verktøy du kan dra nytte av i en innledende fase av analysearbeidet. De kan gi svar på om nettstedet ikke er optimalisert med tanke på brukervennlighet og/eller konverteringer, og avdekke hva som er de største problemområdene, og mer spesifikt hvilke sider som ikke fungerer som de skal.

Det er først etter en slik kartleggingsfase, at du kan begynne med mer inngående analyser og tester av nettstedet ditt.

Trenger du hjelp med analyse av nettstedet ditt? Ta kontakt med våre eksperter på webanalyse og konverteringsoptimalisering i dag!