Forside / Blogg / Oppdatert brukergrensesnitt i Google Tag Manager

Oppdatert brukergrensesnitt i Google Tag Manager

Dato publisert:

16.09.16
Google tag manager kurs edit1 1

Dersom du har vært inne i Google Tag Manger de siste ukene, har du sikkert lagt merke til at det er gjort ganske store oppdateringer i brukergrensesnittet. Selv om du kjenner igjen det aller meste, har arbeidsflyten fått seg et ansiktsløft og Arbeidsområder (Workspaces) har endelig blitt tilgjengelig for alle. Her får du en gjennomgang av de 7 viktigste endringene!


1. Arbeidsområder i GTM


Den største oppdateringen er Arbeidsområder, eller Workspaces. Det har nå blitt mulig å jobbe med opptil tre sidestilte versjoner av en Beholder (Container), uten at publisering av innholdet i én av dem automatisk fører til publisering av alle endringene du har gjort. Så nå kan du publisere Facebook-pixelen du trenger til annonseringen, uten samtidig å publisere det avanserte oppsettet analysekollegaen din fortsatt jobber med. Dette har vært en etterlengtet funksjon for oss som jobber mye med Google Tag Manager!

BD2 F235 FCAAFAA2 AD71 BE263 C99 D31 C866914 F23427 C336 A68pimgpsh fullsize distr

2. Oppdaterte funksjoner i oversikten


Som en følge av oppdateringen med flere arbeidsområder, har også oversikten fått noen oppdaterte funksjoner. Menypunktet som tidligere het Beholder (Container) er nå endret til Arbeidsområde (Workspace). De ulike elementene i oversikten har også endrede egenskaper for å gjenspeile Arbeidsområde-oppdateringen:

  • Du skriver nå notater på Arbeidsområdet og ikke i Versjonen
  • Feltet i midten inneholder nå informasjon om endring i det spesifikke arbeidsområdet, og ikke for hele beholderen.
  • Feltet, som tidligere viste hvilken versjon av Beholderen som var live, har nå fått en splittet funksjon. Nå ser du både siste publiserte versjon og siste versjon av det spesifikke arbeidsområdet.
  • Midt i oversikten har det nå kommet en seksjon hvor du kan se endringer som er gjort på Arbeidsområdet siden siste publisering.
16 09 2016 14 07 48

3. Arbeidsflyten på tagger


Arbeidsflyten i Google Tag Manager har fått en skikkelig ansiktsløftning. Den største endringen på dette området finner du først når du skal opprette en tagg. Da får du opp en visning som ved første øyekast ser tom ut. Visningen er nå dominert av to bokser, en for selve taggen og en for Utløsere.

16 09 2016 14 12 24

For å velge hvilken type tagg du ønsker å opprette, trykker du i det øverste av de to store feltene. Du vil da få opp listen med de ulike typene av tagger du kan velge til høyre. Etter det er det hovedsakelig likt slik det var tidligere. Det kan være verdt å merke seg at boksen for bannerannonsering (på en Universal Analytics-Tag) nå er flyttet fra rett under sporingskoden, til et eget underpunkt for annonsering under «Flere innstillinger».

16 09 2016 14 13 56

Når du skal legge på en utløser, klikker du i det tomme utløserfeltet, og du vil få en overliggende meny med innstillingene for utløseren. Først får du opp listen over eksisterende utløsere, men her vil du øverst til høyre finne et plusstegn for å legge til en ny utløser.

Etter du har laget en utløser, vil du nå få muligheten til å legge inn unntak til utløseren. Dette er naturlig nok et valg som ikke er mulig før du har lagt inn minst en utløser.


4. Overlegg (Overlays)


Prosessen med å lage nye variabler eller utløsere (triggers) mens du jobber med en ny tagg, har i den nyeste oppdateringen blitt mer brukervennlig. Du forlater ikke lenger det området du jobber i, men fortsetter i en visning som bare blir liggende over den eksisterende visningen. Den opprinnelige visningen blir liggende synlig i bakgrunnen, og det er lett å komme seg tilbake til startpunktet.


5. Detaljert Tidsstempel


Tidligere har det kun vært mulig å se når en endring ble gjort i Tag Manager i relasjon til dagens dato. F.eks. for en dag siden, en uke siden eller to måneder siden. Nå har det endelig kommet en mulighet for å se spesifikt tidspunkt for når endringen ble gjort. Hold musepekeren over teksten «For en dag siden», og du får opp en liten ramme med tidsstempelet.

16 09 2016 14 09 26

6. Utløsere (Triggers)


Utløsere har også fått en ansiktsløftning. En av oppgraderingene er at du nå lett får oversikt over hva de ulike utløserne gjør i tabellen, uten å gå inn på hver enkelt utløser. Det har nå også kommet en søkefunksjon som gjør det mulig å søke på de ulike utløserne.

Som nevnt over, finner du nå et lite plusstegn oppe til høyre i utløseroversikten, og det er denne du trykker på når du skal lage en ny utløser om du gjør det fra en tagg. Her er prosessen ganske lik opprettelsen av en ny tagg. Den største oppdateringen er en helt ny struktur på valget av utløsertype, nå i listeform, og fargekoden for de ulike utløsertypene er byttet ut med små symboler som representerer de forskjellige typene. Et øye-symbol for sidevisninger, og en mus for klikk.


7. Publisering


Når du nå skal publisere en tagg, får du opp en større oversikt over hvilke endringer som er gjort og hva som vil bli publisert. Du vil også få opp en egen boks hvor du oppfordres til å gi denne versjonen et navn og en beskrivelse. Dette er nyttig informasjon å legge inn! Dersom du om noen uker eller måneder ikke husker hvilke endringer du gjorde i hvilken versjon av taggen, kommer du til å takke deg selv for å ha notert ned hva som var endringen og hvorfor. Dersom det er flere som jobber i samme beholder, er det enda viktigere å gi versjonen et godt, beskrivende navn.

Hadde du allerede vent deg til å bruke den gamle arbeidsflyten, vil det ta litt tid å venne seg til denne nye arbeidsflyten, men det er mange forbedringer som på sikt vil gjøre det lettere å jobbe med Google Tag Manager.

Har du lyst å gjøre annonsering på nett og sporing av markedstiltak lettere? Da bør du ta et kurs i Google Tag Manager-verktøyet og se hvordan det kan gjøre en hektisk arbeidsdag enklere!

Les mer om Google Tag Manager-kurs her!