Forside / Blogg / Nøkkelen for å lykkes med markeds- og salgsaktiviteter på avstand

Nøkkelen for å lykkes med markeds- og salgsarbeid - på avstand

Dato publisert:

13.03.20
Samarbeid video

Vi er mange som de siste ukene har blitt tvunget til å endre vanene våre, både privat og på jobb. Ett av de kanskje mest dramatiske endringene for mange handler om effekten av å bli tvunget til å jobbe hjemmefra. Mange er vant til å jobbe alene og isolert i perioder, men nå handler det om at hele virksomheter må styres og drives hjemmefra.

Ettersom de fysiske møtene og interaksjonene har så stor betydning for markedsføring og salg, så innebærer det den nye hverdagen store forandringer i arbeidsmetodikken. Som byrå er vi både vant til å jobbe sammen med folk som sitter på avstand og i team for å oppnå gode resultater for kunndene våre. Vi er vant til å interagere med både oppdragsgiver, kolleger og samarbeidspartnere i den digitale verden for å kunne levere på deadlines, samkjøre leveranser og skape verdi for våre kunder. Derfor har vi også en viss erfaring og kunnskap om hvordan din bedrift kan lykkes med det digitale markedsførings- og salgsarbeidet.

Nedenfor kommer noen essensielle elementer som kreves for å jobbe effektivt selv om vi sitter fra hverandre. 

Strukturer arbeidet

En av de absolutt viktigste nøklene for å lykkes med å jobbe distansert fra kolleger, uansett hvilken bransje du jobber med, handler om å jobbe strukturert. Har du allerede innarbeidede rutiner, metoder for hvordan du gjennomfører jobben din, så vil det gjøre hverdagen betydelig mer effektiv og håndterbar. Konsekvensen av å ikke ha en strukturert arbeidsmetode, blir at du ofte løper etter heller enn å komme ajour. 

I Synlighet jobber vi etter prosesser og metodikker innen hvert arbeidsområde for å kunne levere samme kvalitet gang etter gang, og for å kunne avdekke hvor forbedringspotensialet ligger. Har du ikke dette på plass i dag? Da er det noe vi virkelig anbefaler at du starter med. 

Møter med tydelig agenda

Skal du ha et møte med kolleger for å ta viktige beslutninger eller drive et prosjekt videre? Om det er ett tilfelle der du virkelig bør ha en tydelig agenda, så er det når møtet foregår over videokonferanse. Strukturer møtet med en agenda som inneholder tydelige punkter og hold deg til agendaen slik at møtet blir mest mulig effektivt. Ha et mål med møtet og inkluder diskusjonspunkter og beslutningspunkter slik at alle er forberedt i forkant. 

I telefon eller digitale videomøter minsker nemlig muligheten for interaksjon og teknikken kan jo en gang i blant jobbe mot deg. Da er det utrolig nyttig at deltakerne har en agenda de kan forholde seg til, slik at man ikke mister tråden om lyden skurrer. 


Skriv alltid møtereferat under møtet og vær tydleig på hvem som er ansvarlig for å skrive og sende ut referat i etterkant. Referatet bør struktureres i tråd med agendaen og oppsummere hva som ble avtalt. Det viktigste punktet i møtereferatet handler om å ha tydelige oppgaver, frister og ansvarsfordeling for veien videre, slik at oppfølgingen og fremdriften blir god. 

Gjennomfør møtet - selv om teknikken kan oppleves utfordrende

Videokonferanse

Det er viktig å opprettholde møteaktiviteten, selv om det er lett å bli frustrert på teknikken. Uten møter stanser virksomheter opp, da det aller meste må koordineres for å holde oppe gjennomføringsevnen. Derfor er det bedre å "bite i det sure eplet" og tilpasse seg, spesielt i disse tider da vi møter utfordringer vi kanskje ikke har stått overfor tidligere. Mye tyder også på at unntakstilstanden vil vedvare.

Om teknikken ikke fungerer med video, kan et godt alternativ være å sende ut presentasjonen og agendaen på mail, og så diskutere gjennom på telefon eller kun med lyd.

Gode mål og felles oppslutning om målsetninger

For å lykkes best mulig med avstandssamarbeid, blir det enda viktigere å være tydelig med dine kolleger, sjefer, kunder, underleverandører og samarbeidspartnere og at dere rapporterer likt. Riktige og felles KPI'er gjør at dere fokuserer mot samme mål, både i hele bedriften, teamet og som individ. Gjennom å ha tydelige mål for bedriften, med en godt kartlagt kundereise, vil dere i mye større grad klare å jobbe rett for å nå mål. Det kan også være veldig lurt å avtale faste rapporteringsmøter, for å samkjøre og dele erfaringer. 

Jobb systematisk - unngå ad hoc

Gjennom å strukturere arbeidet med en tydelig plan, gode rutiner, gjennomtenkte møter med tydelig agenda og referat så har dere kommet langt på vei mot å jobbe effektivt selv om avstandene er større enn vanlig. 

Derimot, om du alltid sitter parat til å svare på den neste innkomne mailen i innboksen, vil du aldri komme i posisjon til å få strukturert arbeidet ditt. Lag rutiner for å svare på mail, for eksempel to faste perioder i løpet av dagen og start arbeidet med å bygge en struktur. Du har alt å tjene på utarbeide rutiner som gjør at du kan jobbe langsiktig med dine vekststrategier. 

Lykke til!