Forside / Blogg / Nettutviklingen og muligheter for markedsføring

Nettutviklingen og muligheter for markedsføring

Dato publisert:

02.09.11

Dato oppdatert:

17.09.20

Kunder spør ofte om utviklingen av nettet, de sosiale mediene og hvordan de kan vite hva de bør satse på. Det er et interessant og komplekst spørsmål uten fasitsvar. Erfaring, kunnskap, analyse og testing gir oss likevel et godt utgangspunkt til å si hvordan man bør jobbe med nett. Jeg vil i en serie på 3 blogginnlegg ta for meg utviklingen, hvilke kanaler jeg mener er viktige og hvordan det i bør jobbes med eksisterende og nye kanaler. Det handler blant annet om nye analyseverktøy, nye annonseringsmuligheter, den sosiale dimensjonen og utviskning av skillet mellom offline og online. Men først:

I bunn for alt markedsføringsarbeid på nett bør det fortsatt ligge en helhetlig tenkning i kombinasjonen av aktiviteter, tiltak og kanalvalg. Langsiktig fokus på dine faste arenaer, kombinert med annonsering, god dialog på rett sted og analytiske verktøy. Med det som utgangspunkt bør man holde markedsaktiviteten fleksibel for å utnytte nye muligheter. Målbare og skalerbare tiltak i alle ledd er et stikkord.

I dette første blogginnlegget går jeg inn på utviklingen av de digitale flatene:


Mange poengterer at mobil blir stadig viktigere og at satsning der er viktigst. Det stemmer at mobile muligheter påvirker mye. Men enda viktigere er plattformuavhengighet og at ting må fungere på alle flater og utnytte mulighetene som kommer med teknologiutviklingen. Så det er grunnen til at jeg ikke er spesifik om mobil her, selv om det er sentralt.

Den sosiale grafen

Selv Facebookansatte sier i sine foredrag at: ”Fans are just the beginning”. De legger stadig mer vekt på interaksjon på din public profile (fansiden), bruk av egendesignede faner og kobling mot egne nettsider med klar CTA (Call to Action) og forsterkning i deres nye annonserformat Sponsored Stories. De siste årene har Facebook satset hardt på utviklingen av social plugins og de nevnte sosiale annonser (sponsored stories) der venneanbefalinger gjøres til annonser ved at annonsør betaler for at budskap som brukere allerede har sendt uoppfordret til sine venner får en økt og forlenget synlighet innenfor samme vennenettverk. Dette er noe av kjernen i det de kaller Social by Design. Sammen bidrar disse funksjoner til at en økende del av vår nettbruk knyttes og deles mellom venner på Facebook. Google gjør tilsvarende tilpassninger gjennom utviklingen avnettverket Google Plus og deres +1-knapp. Som markedsaktør er det viktig å utnytte disse funksjonene så bevissthet om din merkevare og dine produkter spres i mellom venner og kjente. Dette handler om noe så enkelt som den gamle kunnskapen om at vi mennesker påvirkes av hverandre og stoler langt mer på kjente enn ukjente. Du må delingsoptimalisere din tilstedeværelse på nett. Herunder på få plass nødvendige profiler, koble de sammen, få in plugins og script for analyse på rett sted, så vel som å kommunisere på en måte som er spredningsvennlig. Slik vil dine budskap kunne forsterkes av autentiske brukere i relevante tillitsnettverk.

Leser mer om:
Googles +1 som bidrag til søkealgoritmenHvordan bruke Facebooks like-knapp, social plugins og open graph-tags (vide0)

Brukeren som en del av produktet ditt

Som en forlengelse av delingsoptimaliseringen vil det i mange tilfeller være fornuftig å tilrettelegge for at din besøkende og brukere blir en del av selve produktet og/eller presentasjonen. En slags utvidet form for crowdsourcing. Det enkleste eksempelet er Spotifys kobling mot Facebook der jeg bruker mine venners spillelister til å velge musikken.

Enkelt og elegant for meg som sluttbruker. Mange vil innvende at de verken har et produkt eller ressurser som forsvarer en så komplett implementering av brukerne i opplevelsen av selve produktet. Det stemmer sikkert. Men det er likevel mulig å la seg inspirere. La meg ta noen eksempler:

  • Kan restaurantgjestene anmelde rettene på menyen,eller få lov til å komponere ukens/månedens gjestemeny?
  • Kan cateringselskapet legge ut åpne ratinger av tapasen sin?
  • Kan Fargehandelen presentere bilder av hus og rom med fargene som er valgt av deres kunder?
  • Kan treningssenteret la brukere fortelle om sine favorittapparater, hvorfor og hvordan de bruker dem?
  • Hva med en facebookkonkurranse i spinning?
  • Kan klesprodusenten lar brukere designe farger og mønster på kosedressen som del av en konkurranse, for så å kunne dele bildet med sine venner?


Du skjønner hvor jeg vil. Tenke på dine kunder, hvordan de bruker produktet ditt og om du kan tilrettelegge for at det brukes og deles på en enkel og morsom måte på nett. Du kobler deg på den sosiale grafen til dine kunder og sørger for kundeinvolvering og at markedsføringen styrkes i tillitsnettverkene. Igjen; delingsoptimalisering. Tenk delingsoptimalisering!

Utvisking av skillet mellom online og offline

Det er primært tre trender som reduserer skillet på hva som skjer online og offline. Det første er sjekkinn-tjenestene. Facebook er i ferd med å endrer sitt Places fra en egen funksjon til en integrert del av de øvrige funksjonene. Slik at vi som brukere skal kunne dele lokasjon mer. Vi har fortsatt Foursquare og GoWalla, Twitter har posisjonsdelingsmulighet til tweets innebygd i sine mobilapplikasjoner og Google tilbyr lignende tjenester. Det er altså stadig mer sosial digital aktivitet som knyttes til fysiske steder. Brukeropplevelser knyttes til sted. Tygg på den. Brukeropplevelser knyttet til ditt sted. Du må altså sørge for at det er lett å sjekke inn hos deg, slik at info om deg blir delt. Mellom venner. Det kan også være lurt å påskjønne kunder som forteller om deg på nett. Det andre som bidrar til økt interaksjon mellom nett og fysiske omgivelser er mulighetene medagumentet reality og QR-koder, som gir nye muligheter for å knytte digitalt innhold til fysiske steder gjennom GPS funksjon, billedgjennkjenning og scanning av strekkoder. Med denne teknologien får vi rikere informasjon om våre fysiske omgivelser via våre smarttelefoner. I sum gir dette nye muligheter og økt interaksjon med relevante kunder. Det handler om å nå ut og interagere med kunden og berike deres opplevelser i relevante sammenhenger. Samtidig vil denne formen for ”offline” -markedsføring kunne måles.

Nå er deler av dette teknologier som det er mye hype rundt, mye testing og uklar bruk av i dag. Men at dette vil være med på å prege hvordan vi jobber med markedsføring de neste årene er jeg overbevist om.

I løpet av neste uke kommer to oppfølgingsinnlegge som tar for seg mulighetene vi får gjennom de forsterkede analytiske verktøyene og hvilke digitale kanaler jeg ser på som viktigst i dag for langsiktig arbeid med markedsføring på nett.