Forside / Blogg / Meta og KI - Hva betyr dette for deg?
Skrevet av: Maren Weiner

Meta og KI - Hva betyr dette for deg?

Dato publisert:

13.06.24

Dato oppdatert:

14.06.24
Meta og KI

Meta og deres bruk av personopplysninger i opptrening av kunstig intelligens (KI).

Hva er nytt?

Meta har nå offentliggjort sin intensjon om å bruke personlige bilder og opplysninger til KI-opplæring fra den 26. juni. Dette har skapt mye usikkerhet, men er egentlig ikke så nytt. Allerede når du aksepterte Metas personvernerklæring, ga du tillatelse til en rekke bruksområder for innholdet ditt. Den eneste virkelige nyheten er at Meta nå ber om samtykke.

Hva betyr dette for deg som privatperson?

Meta har historisk sett ikke vært best på datahåndtering og personvern. Nå har de gitt brukerne sine muligheten til å protestere gjennom et skjema, i henhold til GDPR-reglene, som gir deg rett til å motsette deg bruk av personopplysninger til nye formål. Hvis mange velger å fylle ut dette skjemaet, kan det være at Meta vil lytte og ta personvern mer på alvor i fremtiden.

Hvis du tidligere har lagt ut bilder offentlig på Meta, eller i andre kanaler, og ikke begrenset det til venner og dine kontakter, så er sannsynligheten stor for at innhold ditt allerede har blitt brukt til trening av kunstig intelligens. Har du ikke begrenset innholdet ditt før nå, kan det være en god idé å endre på innstillingene fremover.

Hva betyr dette for bedriften din?

Bedrifter har ingen mulighet til å reservere seg som helhet mot Metas bruk av data til KI-opplæring. Administratorer må reservere seg personlig. GDPR gir kun privatpersoner rett til å motsette seg behandling av personopplysninger, noe som gjør det komplisert for bedrifter. 

Datatilsynet har tidligere frarådet bruk av Facebook for bedrifter på grunn av problemer med personvernet. Bedrifter må nå vurdere nøye hvordan de deler informasjon og sikre seg juridisk.

Bedrifter må vurdere å spørre om eksplisitt samtykke fra personer på bilder før de deler dem, spesielt med tanke på KI-opplæring. Det er en juridisk gråsone, men det etiske aspektet er viktig. Bedrifter bør gjennomgå sin bruk av sosiale medier og vurdere risikoene nøye.

Privatpersoner bør også benytte reservasjonsretten for å sikre at deres data ikke brukes uten samtykke.

Hva skjer videre?

Mens Metas intensjon om å bruke persondata til KI-opplæring ikke er revolusjonerende, gir det anledning til å tenke gjennom personvernhåndtering. Ved å reservere deg, kan du sende et signal om viktigheten av personvern. 

Det er også verdt å vurdere hva som skjer hvis kun en viss type data blir brukt til KI-opplæring, noe som kan påvirke kvaliteten på modellene.

Se videoopptak hvor Jørgen Brunborg-Næss (Head of Costumer Experience) og Katinka Sletten (Fagleder for organisk sosiale medier) fra Synlighet snakker om denne nyheten:

Ønsker du mer informasjon eller en sparringspartner?