Forside / Blogg / Markedssjefens prioriteringsliste for 2024/2025
Skrevet av: Trine Tollefsen Malde

Markedssjefens prioriteringsliste for 2024/2025

Dato publisert:

14.06.24
Markedssjefens prioriteringsliste 2024 2025 kopi

Fra The Nordic CMO Survey 2024 er det klinkende klart at hvis du ikke legger en plan for å ta tak i disse 5 elementene, så er veien til suksess mye hardere.

Vi er mye mer optimistiske i 2024 enn i 2023. Spesielt har optimismen økt Sverige, det landet som i fjor kjente på nedgangstidene hardest. Siden svenskene har en tendens til å ligge litt foran Norge og Danmark, både når det gjelder markedet generelt og markedsføring spesielt, kan det indikere at vi er på vei ut av nedgangstiden. Så hva er det nå framover som er viktigst å ha øverst på prioriteringslisten din?

Følg med på konkurrenter

CM Os rolle i 2024 Utfordringer de forventer å møte kopi

Kilde: The Nordic CMO Survey 2024

Selv om vi bekymrer oss vesentlig mye mindre enn i fjor, bekymrer vi oss fremdeles. Og et område som bekymrer oss mer enn i fjor er nye konkurrenter.

“Jeg skulle ønske flere var mer bekymret for konkurrenter, og ikke bare nye konkurrenter, men også eksisterende”, sier Lars Johanson, Chief Success Officer i Synlighet. “Mye av jobben din som CMO bør være å ha kontroll på hva konkurrentene dine gjør til enhver tid. Ikke for å kopiere dem, men for å se mulighetene for å differensiere deg fra dem.”

Minst 1-2 ganger i året bør du gjennomføre en konkurrentanalyse for å få en status på situasjonen. Ta med denne innsikten til ledergruppen. Da er det ofte mye lettere å få dem interessert i det du har å si, for ingen i ledelsen liker når konkurrenter tar innpå.

Jobb målrettet etter ledergruppens ønsker

Markedssjefens prioriteringsliste 2024 2025 Lars quote kopi

For er det noe som er viktig å prioritere som markedssjef, så er det å få innpass og tillit hos ledergruppen. Og veien inn til deres hjerter er å forstå hva de er opptatt av.

“Det er utrolig viktig å skape en kobling mellom hva lederne faktisk prøver å få til i bedriften og hvilke markedsaktiviteter du gjennomfører. Hvis du ikke har den koblingen så er det vanskelig å få gjennomslag for ideene dine,” forteller Lars Johanson.

Du må jobbe målrettet, det sier rapporten er viktig for å oppnå suksess, men du må jobbe målrettet etter ledergruppens ønsker. Du kan ikke skylde på dem, du må gjøre deg relevant for dem. Du må komme med data for å vise hvor mye markedsføringen påvirker og endrer resultatene. Da er det vanskeligere for ledelsen å skyte ned forslagene dine.

Tallfestede mål er essensielt

Hva gjør bedrifter som lykkes Strategi plan og tallfested kopi

Kilde: The Nordic CMO Survey 2024

Om du ikke allerede styrer markedsføringen etter et tallfestet mål, må du prioritere å få det på plass helst i 2024. Suksess med markedsføringen er avhengig av en markedsstrategi med mål som henger sammen med bedriftsmålene for øvrig. Det var tydelig i funnene i fjor, og det forsterkes bare enda mer i årets funn.

“Om du ikke har begynt så begynn nå. Bare sett noen mål, selv om det kan være vanskelig å vite hvordan. Ofte er det bedre å bare begynne, feile og justere underveis enn å ikke ha noen mål i det hele tatt”, sier Philip Marklund, fagleder for innsikt og analyse i Synlighet.

Et godt tips er å vurdere realismen i målene sammenlignet med hvor mye bedriften er villig til å satse. Hvis dere skal melke markedet heller enn å vokse, så kan du kanskje anbefale en reduksjon i markedsbudsjettet. Andre ganger så tilsier målene at du må be om mer. Tilliten skaper du best med at du ikke alltid ber om mer. Sørg for at det er en edruelig sammenheng mellom satsingen og målet.

Bruk og bli kjent med AI

A I i markedsføring kopi

Kilde: The Nordic CMO Survey 2024

Det store flertallet av markedssjefer har tatt i bruk AI. Noen tar det kanskje litt for mye i bruk og litt for ukritisk, men det er gjerne del av den prosessen vi er inne i nå. Bli kjent med hvordan ditt markedsteam best kan utnytte effektiviteten som kommer med godt AI-samarbeid.

Erfaringer blant de som har brukt AI en stund allerede ser ut til å være at det ikke løser alle problemer. Av de bedriftene som har tatt i bruk AI, kan vi også se at en stor andel rapporterer at markedsavdelingen har blitt større, og de planlegger å ansette flere. Med andre ord så tyder lite på at AI tar over markedsavdelingen med det første.

Vær fremoverlent

Markedssjefens prioriteringsliste 2024 2025 Philip quote kopi

De som lykkes er mer fremoverlente, både når det gjelder å adoptere inn AI-verktøy i markedsarbeidet, så vel som annen teknologi. Ikke vær redd for å prøve nye ting.

“Å prioritere hvilke nye greier du skal prøve er selvfølgelig viktig, og du skal ha litt flaks, for det kan fort bli dyrt om du skal hoppe på alt, men ofte tror jeg du får bedre resultater av en slik mentalitet,” mener Philip Marklund.

Har du lyst på mer innsikt fra nordiske markedssjefer som hjelp til å informere hva slags strategier og prioriteringer dere burde satse på?