Forside / Blogg / Slik treffer du målgruppen din i sosiale medier

Slik treffer du målgruppen din i sosiale medier

Dato publisert:

29.03.21
Sosiale medier målretting

Sosiale medier er gull for målrettet annonsering. Her får du oversikt over mulighetene i de ulike kanalene - fra Facebook og Instagram til Reddit og TikTok.

I sosiale medier kan du målrette annonser mot helt spesifikke målgrupper. Ved å formidle informasjon til en gruppe mottakere som med stor sannsynlighet liker det vi ønsker å dele, vil du oppnå bedre effekt. De ulike sosiale mediene er på hver sin måte utmerkede plattformer for målrettet markedsføring. Det gjelder både når du skal nå ut til nye målgrupper eller når ønsker å bygge tettere bånd til de som allerede kjenner deg.

Og nordmenn – de er på sosiale medier. 73 prosent av alle nordmenn over 16 år er innom minst én kanal daglig. Det vil si rundt 3 935 699 potensielle mottakere som vi kan nå ut til daglig på sosiale medier i et best case-scenario. Ipsos' SoMe-tracker viser at alle kanalene som er representert der har brukervolum på over millionen. Det er med andre ord mange som venter på informasjon og innhold – innhold som vi ønsker å dele.

Her kan du lese om hvilke målrettingsmuligheter de ulike kanalene har, slik at du kan vurdere hvilke kanaler som passer best for å treffe din mottaker gjennom betalt annonsering.

Innlegget ble først publisert på kommunikasjon.no.

Først: Spill på styrkene til de sosiale mediene og tilpass innholdet

Alle de sosiale mediene du kan annonsere i tar utgangspunkt i baserer seg på interessene til de som bruker plattformen. All aktivitet profiler (folk) gjør i kanalen, fra engasjement og interaksjoner til søk på ulike tema, brukes som grunnlag for å si noe om hvilke interesser profilene har. I tillegg kan du som regel kombinere interesser med andre datapunkter som demografi, som alder og kjønn og aktivitet profilene har med venner, følgere eller ulike forum. 

Alle disse dataene legges til grunn for å plassere ulike profiler i ulike målgrupper med maskinlæring og kunstig intelligens som motor.

Noe av det aller viktigste for å treffe godt i sosiale medier, er å tilpasse innholdet til hver kanal. Hvis kanalene blir et slags klipp-og-lim-sted, er ikke informasjonen tilpasset brukerens hensikt med å engasjere seg i akkurat den kanalen.

Med det i mente, la oss se på de hvilke muligheter de ulike kanalene gir for målretting:

Facebook og Instagram

Facebook, inkludert Instagram, har det høyeste antallet norske profiler. Det er fremdeles høyst aktuelt å bruke målrettet annonsering på Facebook og Instagram for få fart på markedsføringen. Ikke overraskende byr disse to kanalene på veldig gode muligheter for målretting, gitt mengden brukerdata de har tilgang til.

Det som er spennende, er at de gir oss så mange interesser som alternativer vi kan velge å målrette mot. Du kan søke etter ulike temaer du kan målrette mot, som blant annet interesser, stillingstitler, arbeidsgiver, medlem i en gruppe. Deretter får du opp forslag til målrettinger du kan teste basert på hva du har søkt etter. 

Facebook byr også på standard interesser som er sortert oversiktlig som kategorier. Disse er også til stor hjelp. Utfordringen som kan dukke opp, er at enkelte interesser er såpass generelle og noen ganger udefinerte at vi kan målrette mot hvem som helst.

Søker du for eksempel etter "markedsføring", kan det inneholde profiler som både er veteraner i bransjen og studenter. Derfor kan det være lurt å sette opp flere lag med interesser for å spisse målrettingen mot de du egentlig ønsker å nå. 

LinkedIn

LinkedIn baserer i all hovedsak målrettingsmulighetene sine på informasjon vi oppgir selv når vi oppretter en profil. Vi oppgir for eksempel stillingstittel, arbeidsgiver, ansiennitet, utdanning, erfaringer, faglige ferdigheter og interesser. 

Denne informasjonen blir gjort om til verdifulle valgalternativer som vi kan benytte i målrettet annonsering og er en utmerket kanal for å treffe spesifikke målgrupper. Du kan for eksempel målrette mot bedrifter med en viss vekstrate eller antall års erfaring en profil har i en gitt stilling. 

Dette gjør LinkedIn til en veldig spennende kanal, spesielt når målgruppen din er beslutningstakere eller andre roller i bedrifter du ønsker å nå ut til.

Ikke målrett for spesifikt: Selv om det er fristende å kombinere mange målrettingsmuligheter for å treffe den perfekte målgruppen, vil du fort se at de du når ut til er svært få. Kanskje blir det for få til at du får lov til å bruke denne målrettingen når du kjører kampanjer, fordi brukervolumet er for lite. Vi anbefaler at du heller tester litt bredt først og heller optimaliserer og snevrer inn underveis. 

Twitter

Twitter er kanskje ikke på toppen av populære annonseringsplattformer, men det ligger veldig spennende muligheter for målretting her. Blant annet er det mulig å gå etter spesifikke nøkkelord i samtaler.

Twitter gir annonsører mulighet for å kommunisere med brukere som har utført en konkret handling, som å tweete, og det kan være ganske verdifullt i seg selv. Det tilbyr ikke Facebook og LinkedIn i dag. Så selv om brukervolumet i Norge i dag ikke er av det største, så vil du fort kunne treffe de som er der veldig godt. 

TikTok

TikTok er en av de ferskeste annonseringsplattformene som har ankommet Norden.

Målrettingen er også her basert på interesser fra brukernes aktivitet på kanalen, og det er mulig å målrette etter kohorter og grupper som deler felles interesser og/eller kategorier. TikTok-målgruppen er aktive og engasjerer seg mye med innholdet, noe som gir gode muligheter for målretting innen enkelte kategorier. Men særlig her er det viktig å understreke at innholdet bør være tilpasset til TikTok og brukerne. Hvis ikke, mister annonsen litt av poenget med å eksponere seg til mottakere her.

Synlighet har testet å annonsere for flere bedrifter i denne kanalen med svært gode resultater. For MOT Norge nådde vi ut til over 600.000 på kun ett døgn med svært gode resultater. 

– Vi må være der målgruppen vår er. På TikTok har vi en god mulighet til å være kreative på unges premisser. På TikTok kan man spille på humor og ærlighet, noe som kler MOT spesielt godt. Ved å innta TikTok og spre gode vibber, vil MOT bidra til å utvikle robuste unge, sier Mariann Janson, leder i MOT Norge.

Les også: TikTok Ads har kommet til Norge. Er det noe for deg?

Snapchat

Snapchat er en populær kanal med høy vekst som annonseringsplattform og med mange spennende muligheter for målretting. Som på TikTok, er alternativene sortert etter livsstilskategorier. Brukerne plasseres i grupper eller kohorter basert på aktiviteter de gjør på kanalen, alt fra hvilket innhold de engasjerer seg med, til hvilke type profiler de følger.

Spesielt spennende er det at vi som annonsører kan bruke livsstil som kriterium for målretting. Også her er det særlig viktig å tilpasse markedsføringen til kanalen og brukerne, så annonsen «blender» godt inn.

Pinterest

Pinterest, som er en kanal for inspirasjon der brukerne lager egne eller følger andres moodboards, har også veldig spennende målrettingsmuligheter. Data om brukernes interesser og aktiviteter samles og konverteres til muligheter for målrettet annonsering. 

"Velg emner relatert til merkevaren din, slik at du kan nå folk basert på andre Pins de engasjerer seg i," står det som forklaring når du skal velge målretting. Her kan du velge mellom alt fra arrangementsplanlegging, bryllup, dyr og elektronikk, 

I tillegg til listen med interesser som er tilgjengelig for målretting, er det mulig å legge til egne søkeord. Det kan være nyttig dersom vi kjenner godt til målgruppen, har god innsikt i hva de er interessert i og dermed hvor de befinner seg.

Tilpasser vi markedsføringen og innholdet til Pinterest, kan vi få god nytte av denne kanalen og være med på inspirasjonsreisen til brukerne, ved å dele relevant informasjon.

Reddit

Reddit, som kaller seg "internetts forside", tilbyr annonsører noen veldig spennende målrettingsmuligheter du ikke finner i de andre sosiale mediene. 

Reddit er kjent for sine utallige forumer og brukernes engasjement. Akkurat dette kan brukes som målrettingskriterier. Dersom du har spesifikke budskap som passer godt i enkelte typer samtalefora, kan vi plukke ut forumer på Reddit som kriterier for målrettet annonsering.

"Target users that have recently interacted with our are subscribed to a subredit."

Skal du arrangere en sosiale medier-konferanse, kan du for eksempel målrette annonsen mot forumer der folk prater om “facebook ads”.

Annonsering i sosiale medier for din bedrift?

Målrettingsmulighetene i sosiale medier er mildt sagt mange. For å lykkes med kampanjene dine i sosiale medier må du kjenne målgruppen din og være bevisst på hvorfor brukerne av kanalen oppsøker akkurat denne kanalen. Er de på sosiale medier for å tilknytte seg nye profesjonelle kontakter og bygge nettverk, eller er de der for å bli underholdt eller for å dyrke en helt spesifikk interesse. Når du vet det, kan du tilpasse innholdet i kampanjen. 

Ønsker du å lære mer? Meld deg på kurs i sosiale medier for bedrifter

Ønsker du hjelp til å utforme en vekststrategi for sosiale medier, eller ønsker du at spesialister utvikler din tilstedeværelse i de ulike kanalene? Synlighet er et av få Facebook partner-byråer. Ta kontakt for å en uforpliktende prat.